Reforma parlamentu - projekt zmiany Ugody

JCKW Andrew von Habsburg
Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 1810
Rejestracja: 5 lata temu

Kto to?

Ordery

Kriegsmarine

Nieprzeczytany post autor: Andrew von Habsburg »

Popieram

Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg
Regent Monarchii Austro-Węgier

Obrazek


Tymoteusz Dostojewski
Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 77
Rejestracja: 10 miesiące temu
Lokalizacja: Wien

Kto to?

Nieprzeczytany post autor: Tymoteusz Dostojewski »

Ja również popieram.

Tymoteusz Dostojewski
Zwykły obywatel Monarchii
Infułat Świętego Kościoła Rotryjskiego


Alexander Paulista
Reakcje:
Posty: 6
Rejestracja: 3 tygodni temu

Nieprzeczytany post autor: Alexander Paulista »

Dobre pomysły, dobrze opisane - ja również popieram :)

(-) Alexander Paulista syn JKM Patryka I obywatel (a nawet szef Rządu) Monarchii z dawnych lat


JCKW Franz Joseph von Habsburg
Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 773
Rejestracja: 5 lata temu
Lokalizacja: Hofburgpalast, Wien, Niederösterreich

Kto to?

Ordery

Kriegsmarine

Nieprzeczytany post autor: Franz Joseph von Habsburg »

Majestät,

Trwało to trochę, ale chciałbym wyrazić swoje zdanie. Mam jedynie drobne uwagi do projektu, czepiam się tylko nazewnictwa, tak żeby tworzyło pewną logiczną całość. Poniżej przepisy do zmiany/poprawy.

Art. 28 ust. 4: W skład Izby Delegatów mogą wchodzić także dodatkowo delegaci wskazani przez właściwe organy krajów koronnych na podstawie umowy zawartej między wszystkimi krajami koronnymi wchodzącymi w skład Monarchii Austro-Węgierskiej; umowa taka podlega akceptacji Monarchy, wyrażonej w drodze postanowienia.
Art. 28 ust. 5: Członek Rady Państwa, wchodzący w jej skład na mocy ust. 2 pkt a i b oraz ust 3-4 jednocześnie, ma prawo do jednego głosu.
Art. 32: Monarcha, na wniosek Przewodniczącego Rady Państwa bądź 2 delegatów Rady Państwa, ma prawo odebrać członkowi Rady Państwa w przypadku, gdy członek Rady Państwa:
Art. 33 ust. 1: W przypadku odebrania delegatowi mandatu, mandat zdobywa ten kandydat wyborów, w których wyłoniono pracujący w momencie odebrania delegatowi mandatu skład Izby Delegatów, który otrzymał najwięcej głosów, a zarazem nie otrzymał mandatu delegata.
Art. 33 ust. 5: Przepisów ust. 1-4 nie stosuje się do członków Izby Panów.
Art. 35 ust. 2: Na wniosek członka Rady Państwa lub Rządu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości jawność można wyłączyć większością dwóch trzecich głosów.
Art. 37 ust. 2: Członkowie Rządu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości mają obowiązek udzielić odpowiedzi na interpelacje i zapytania członków Rady Państwa w ciągu siedmiu dni.
Art. 37 ust. 3: Członkowie Rządu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości mają obowiązek udzielić odpowiedzi w sprawach bieżących członkom Rady Państwa niezwłocznie.
Art. 50 ust. 1: Rada Państwa wyraża Rządowi Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości votum nieufności bezwzględną większością głosów na wniosek co najmniej dwóch członków Rady Państwa wskazujący imiennie kandydata na Prezydenta Ministrów Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości. Jeżeli uchwała została przyjęta przez Radę Państwa, Monarcha przyjmuje dymisję Rządu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości i powołuje wybranego przez Radę Państwa Prezydenta Ministrów Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości, a na jego wniosek pozostałych członków Rządu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości i odbiera od nich przysięgę.
Art. 51 ust. 2: Monarcha odwołuje Ministra w Rządzie Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości, któremu Rada Państwa wyraziła votum nieufności większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.
Art. 63 ust. 2: Na wniosek dwóch członków Rady Państwa przegłosowany zwykłą większością głosów raport o budżecie państwa przyjmowany jest w formie ustawy budżetowej.
Art. 74 ust. 1: Projekt ustawy o zmianie Ugody może złożyć co najmniej ⅓ członków Rady Państwa, Rząd Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości lub Monarcha.
Art. 74 ust. 3: Ustawę o zmianie Ugody uchwala Rada Państwa większością co najmniej ⅔ głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków.

Poza nimi - moim zdaniem wszystko gra i to potrzebna zmiana, bardzo potrzebna :).

(-) KAdm Franz Joseph Ehzg von Habsburg

Obrazek


ODPOWIEDZ Podgląd wydruku

Wróć do „Pogawędki”