Dekrety Namiestnika

Michał Jerzy Potocki
Reakcje:
Posty: 1294
Rejestracja: 4 lata temu
Lokalizacja: real

Kto to?

Landstreitkräfte

Nieprzeczytany post autor: Michał Jerzy Potocki »

Obrazek

DEKRET №9
o odznaczeniach Księstwa Salzburga

Rozdział I Postanowienia Ogólne
Art. 1
Chcąc móc nagradzać aktywnych obywateli oraz mieszkańców Księstwa Salzburga za ich działania na rzecz Księstwa oraz postawę dobrego obywatela ustanawiamy następujące odznaczenia;

Art. 2

 1. Krzyż Zasługi dla Księstwa Salzburga
 2. Medal Przyjaźni i Współpracy Księstwa Salzburga

Art. 3
Ustanowione odznaczenia przedstawione w załączniku, nadawane są przez namiestnika Księstwa Salzburga.

Rozdział II Przepisy końcowe
Art.
Niniejsze przepisy wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

Salzburg, dn. 16.01.1921

Namiestnik Księstwa
/-/ Michał Jerzy Potocki

Załącznik do Dekretu o Odznaczeniach
1.
Obrazek

2. Obrazek


Michał Jerzy Potocki
Reakcje:
Posty: 1294
Rejestracja: 4 lata temu
Lokalizacja: real

Kto to?

Landstreitkräfte

Nieprzeczytany post autor: Michał Jerzy Potocki »

Obrazek

DEKRET №10
o szkolnictwie w Księstwie Salzburgu

Rozdział I Postanowienia Ogólne
Art. 1
Chcąc zadbać o rozwój obywateli księstwa, nakładamy obowiązek szkolnictwa do 18 roku życia, w tym celu mają zostać otwarte:

Art. 2

 • Szkoły podstawowe; w każdym mieście oraz w gminach miejsko-wiejskich i wsiach gdzie potrzeba edukacji jest wielka.
 • Finansowane będą ze środków budżetu księstwa.

Art. 3

 • Szkoły licealne, średnie; mają być w każdym mieście.
 • Mogą powstawać prywatne szkoły finansowane z pieniędzy uczniów wspierane dofinansowaniem z budżetu państwa.
 • Publiczne Licea oraz inne szkoły średnie finansowane są w pełni z finansów środków publicznych.

Art. 4

 • Studia, szkoły wyższe; naznaczamy aby w przyszłości utworzyć, erygować Uniwersytet w Salzburgu który kształcił będzie obywateli oraz mieszkańców księstwa.
 • Finansowany będzie z skarbu Księstwa Salzburga

Rozdział II Przepisy końcowe
Art. 5
Niniejsze przepisy wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

Salzburg, dn. 18.02.1921

Namiestnik Księstwa
/-/ Michał Jerzy Potocki


Michał Jerzy Potocki
Reakcje:
Posty: 1294
Rejestracja: 4 lata temu
Lokalizacja: real

Kto to?

Landstreitkräfte

Nieprzeczytany post autor: Michał Jerzy Potocki »

Obrazek

DEKRET №11
o Salzburskim Rejestrze Mediów

Rozdział I Postanowienia Ogólne
Art. 1

 1. Na podstawie Ustawy Rady Państwa z dnia 25 lutego 1921r o Prawie Prasowym tworzy się Salzburski Rejestr Mediów, z siedzibą w Salzburgu.
 2. Wniosek o rozpoczęcie działalności medialnej składa się w Salzburskim Rejestrze Mediów poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
 3. Wniosek jest rozpatrywany w okresie 7 dni, przez Namiestnika Księstwa Salzburga, bądź w przypadku jego nieobecności przez Ministra Kultury oraz Spraw Wewnętrznych Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości, przez Jego Cesarską i Królewska Mość, bądź Radę Państwa.
 4. Opłata za wpis do rejestru wynosi 100 KOH, płatna w terminie 7 dni w Banku Ziemskim w Salzburgu.
 5. Wzór wniosku o wpis do Salzburskiego Rejestru Mediów:

  Kod: Zaznacz cały

  [center]Salzburski Rejestr Mediów[/center]
  
  [center]WNIOSEK [/center]
  
  Rodzaj medium - [ ] Telewizja / [ ] Radio / [ ] Prasa / [ ] Inne  - należy wybrać właściwe, stawiając znak "X"
  Tytuł medium - należy wpisać tytuł
  Siedziba wydawcy - należy wpisać miasto wydania
  Wydawca medium - należy określić wydawcę (dane personalne właściciela medium lub przedsiębiorstwa zarządzającego)
  Dane Personalne Redaktora Naczelnego - należy wpisać nazwisko redaktora naczelnego
  
  
  Rozdział II Przepisy końcowe
  Art. 1
  1. Niniejsze przepisy wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

  Salzburg, dn. 02.03.1921 Namiestnik Księstwa
  /-/ Michał Jerzy Potocki

Michał Jerzy Potocki
Reakcje:
Posty: 1294
Rejestracja: 4 lata temu
Lokalizacja: real

Kto to?

Landstreitkräfte

Nieprzeczytany post autor: Michał Jerzy Potocki »

Obrazek

DEKRET №12
o nadaniu odznaczeń Księstwa Salzburga

Rozdział I Postanowienia Ogólne
Art. 1
Chcąc właściwie nagrodzić pracę na rzecz Księstwa Salzburga pragniemy przyozdobić Krzyżem Zasługi Księstwa Salzburga namiestnika Księstwa Salzburga Michała Jerzego Potockiego.

Art. 2
Pragnąc wynagrodzić pracę w zakresie budowania trwałych i przyjaznych relacji pomiędzy Księstwem Salzburga oraz innymi namiestnictwami Monarchii Austro-Węgierskiej odznaczam Medal Przyjaźni i Współpracy Księstwa Salzburga:

 1. Heinza Wernera Grünera
 2. Barona Borysa von Targersdorfa
 3. Rittera Moritza von Oranien-Nassau
 4. JKCW Andrew von Habsburga
 5. JCKM Franza Leopolda I
 6. JCKW Franza Josepha von Habsburga

Art. 3
Pragnąc wyróżnić gości zagranicznych którzy udzielali się na forum Księstwa nadaję Michałowi F. Lubomirskiemu-Lisewiczowi, Józefowi Wilhelmowi Potockiemu oraz Helwetykowi Romańskiemu tytuł Honorowego mieszkańca Księstwa Salzburga.

Rozdział II Przepisy końcowe
Art. 5
Dekret wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.

Salzburg, dn. 23.03.1921

Namiestnik Księstwa
/-/ Michał Jerzy Potocki


ODPOWIEDZ Podgląd wydruku

Wróć do „Miasto Stołeczne Salzburg”