Regulaminy i zasady

Heinz-Werner Grüner

Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 1623 Rejestracja: 4 miesiące temu

Kto to?

Landstreitkräfte

Nieprzeczytany post autor: Heinz-Werner Grüner »

Obrazek

Regulamin Główny Rajdowych Mistrzostw Austro-Węgier

 1. Rajdowe Mistrzostwa Austro-Węgier, w skrócie RMAW to cykl zawodów, w oparciu o forumową rywalizację w ramach rajdów samochodowych.
 2. W RMAW może wziąć udział każdy obywatel mikroświata, któremu prawo pozwala na przebywanie w Monarchii Austro-Węgierskiej.
 3. Cykl zawodów to jeden sezon oznaczany kolejno I, II, III, etc.
 4. W ramach jednego cyklu może odbywać się ustalona wcześniej liczba rajdów.
 5. Lista rajdów i termin ich odbywania, w danym sezonie, jest określona w załączniku „Lista Rajdów RMAW”.
 6. Listę Rajdów RMAW zatwierdza organizator RMAW.
 7. Uczestnik zabawy w RMAW nazywany jest Kierowcą.
 8. Dwóch kierowców może utworzyć Zespół, nadając mu unikatową nazwę, składającą się z nazwy własnej i preferowanego silnika pojazdu.
 9. Każdy Zespół może otrzymać dodatkowe udogodnienia opisane w Regulaminie Uzupełniającym.
 10. Zespół działa w swoim imieniu razem, w ramach jednego sezonu, a jego skład może ulec zmianie jeden raz na sezon.
 11. Kierowcy i Zespoły prezentują swoje pojazdy w chwili zgłoszenia do udziału w rajdach, dodatkowo mogą wzbogacić go szczegółowym opisem.
 12. Pojazd to automobil (wehikuł), którego wygląd i możliwości techniczne nie odbiega od czasów przyjętych w Monarchii Austro-Węgierskiej. Do startu dopuszcza się pojazdy tylko z realnego okresu lat 20-tych XX wieku.
 13. Rajd odbywa się poprzez rozgrywkę na forum, na zasadzie zaliczania w odpowiedniej kolejności konkretnych odcinków specjalnych, w których trzeba stawić się w określonym przez organizatora czasie.
 14. Zwycięzcą klasyfikacji ogólnej rajdu jest Kierowca mający najmniejszą sumę strat czasowych.
 15. Wynikiem ogólnym nazywamy sumę wszystkich strat czasowych na każdym Odcinku Specjalnym danego rajdu.
 16. Wyznacznikiem czasowym jest godzina obowiązująca na terenie Polski, ze szczególnym uwzględnieniem forum, w którym znajduje się punkt kontrolny.
 17. Klasyfikacja Kierowców odbywa się według czasu dotarcia na poszczególne Odcinki Specjalne. Dokonuje się tego poprzez wpis na forum, w odpowiednio wyznaczonym do tego miejscu Odcinka Specjalnego.
 18. Organizator przewiduje możliwie najszybszy czas dotarcia do Odcinka Specjalnego, określony konkretną godziną.
 19. Przekroczenie czasu dotarcia do Odcinka Specjalnego, przed wyznaczonym czasem równoznaczne jest z otrzymaniem kary czasowej, która zostanie wliczona w wynik ogólny.
 20. Przekroczenie czasu dotarcia do Odcinka Specjalnego, po wyznaczonym czasie równoznaczne jest z otrzymaniem kary czasowej, która zostanie wliczona w wynik ogólny.
 21. Każdy Odcinek Specjalny jest stopniowany w zależności od trudności. Wyróżniamy trzy stopnie trudności, gdzie „I” jest normalnym stopniem trudności, a „III” stopniem skrajnie trudnym”. Wpływ na to może mieć godzina dotarcia do Odcinka Specjalnego, bądź ważność danego Odcinka Specjalnego.
 22. Kierowca, którego wpis(post) będzie widniał jako pierwszy po wyznaczonej godzinie dotarcia(nie wlicza się wpisów przed czasem) otrzyma Premię Czasową, która zostanie odjęta od jego wyniku ogólnego. Odpowiednie Premie Czasowe otrzyma również Kierowca, który umieści drugi i trzeci post.
 23. Premie Czasowe określa Regulamin Uzupełniający.
 24. Kierowca, którego wpis(post) będzie widniał przed wyznaczoną godziną dotarcia otrzyma dodatkową Karę Czasową, która zostanie dodana do jego wyniku ogólnego. Karę Czasową otrzyma każdy Kierowca, który złamie ten punkt regulaminu.
 25. Kary Czasowe określa Regulamin Uzupełniający.
 26. Maksymalna strata czasowa na Odcinku Specjalnym wynosi 12 godzin i jest równoznaczna z defektem pojazdu uniemożliwiającym ukończenie rajdu. W takim wypadku Kierowca nie będzie klasyfikowany i nie otrzyma punktów, nawet gdyby jego pozycja wskazywała na taką możliwość.
 27. Pominięcie Odcinka Specjalnego, po upływie 12 godzin jest równoznaczne z dyskwalifikacją.
 28. Za zajęcie miejsca w rajdzie Kierowca uzyskuje punkty:
  a) Za 1-wsze miejsce w Klasyfikacji Kierowców – 25 punktów,
  b) Za 2-gie miejsce w Klasyfikacji Kierowców - 18 punktów,
  c) Za 3-cie miejsce w Klasyfikacji Kierowców – 15 punktów i dalej:
  d) 4 – 12 pkt
  e) 5 – 10 pkt
  f) 6 – 8 pkt
  g) 7 – 6 pkt
  h) 8 – 4 pkt
  i) 9 – 2 pkt
  j) 10 – 1 pkt
 29. Zawodnicy Zespołu, którego Kierowcy uzyskali największą liczbę punktów otrzymują dodatkowo po jednym punkcie do Klasyfikacji Indywidualnej RMAW.
 30. Klasyfikacja Indywidualna RMAW to suma wszystkich punktów uzyskanych przez Kierowcę w danym Sezonie.
 31. Klasyfikacja Zespołowa RMAW to suma wszystkich punktów uzyskanych przez Kierowców danego Zespołu, w danym Sezonie.
 32. Oficjalne ogłoszenie klasyfikacji ogłasza Organizator zawodów.
 33. Wszystkie sporne sytuacje nieprzewidziane niniejszym regulaminem rozpatruje Organizator, po zapoznaniu się z problemem lub ze stronami konfliktu. Komunikat Organizatora, będący oficjalnym stanowiskiem RMAW jest wiążący w danym momencie i niepodważalny po jego wydaniu.
Last edited by Heinz-Werner Grüner 1 miesiąc temu, edited 6 times in total.

(-) leutnant Heinz-Werner Grüner
Österreichisch-Ungarischer Staatsbürger-Soldat im aktiven dienst, die K. u. K. Armee
"...niech trwa" , no to niech trwa dobry okres dla Monarchii, a realioza niech omija nas szerokim łukiem..."-B.v.Targersdorf


Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 1623 Rejestracja: 4 miesiące temu

Kto to?

Landstreitkräfte

Nieprzeczytany post autor: Heinz-Werner Grüner »

Regulamin Uzupełniajacy Rajdowych Mistrzostw Austro-Węgier

 1. Premię Czasową otrzymuje trzech pierwszych Kierowców, którzy dotarli na Odcinek Specjalny. Za takowe uznaje się dokonanie wpisu na forum w wyznaczonym do tego miejscu, po określonej przez organizatora godzinie.
 2. Premia Czasowa jest uzależniona od stopnia trudności Odcinka Specjalnego.
  Wartości Premii Czasowych za Odcinki Specjalne:
  A. Odcinek Specjalny o stopniu trudności I –
  a) 1 miejsce – odejmuje się 3 minuty
  b) 2 miejsce – odejmuje się 2 minuty
  c) 3 miejsce – odejmuje się 1 minutę
  B. Odcinek Specjalny o stopniu trudności II –
  a) 1 miejsce – odejmuje się 6 minut
  b) 2 miejsce – odejmuje się 4 minuty
  c) 3 miejsce – odejmuje się 2 minuty
  C. Odcinek Specjalny o stopniu trudności III –
  d) 1 miejsce – odejmuje się 10 minut
  e) 2 miejsce – odejmuje się 6 minuty
  f) 3 miejsce – odejmuje się 3 minuty
 3. Kierowca ukarany Karą Czasową na danym Odcinku Specjalnym, nie bierze udziału w rozpatrywaniu i przyznawaniu Premii Czasowych za dany Odcinek Specjalny.
 4. Kara Czasowa jest uzależniona od czasu przybycia na Odcinek Specjalny przed wyznaczoną przez Organizatora godziną.
  -Kara Czasowa 10 minut – za przybycie do 5 minut wcześniej,
  -Kara Czasowa 30 minut - za przybycie do 15 minut wcześniej,
  -Kara Czasowa 45 minut – za przybycie do 30 minut wcześniej,
  -Kara Czasowa 60 minut – za przybycie do 1 godziny wcześniej
  -Kara Czasowa 80 minut – za przybycie powyżej 1 godziny wcześniej
  Kierowca zostaje zdyskwalifikowany za przybycie o 3 godziny prędzej niż czas wyznaczony przez Organizatora

Udogodnienia

a) „ŁYK DOŚWIADCZENIA”
Triumfator, oraz Kierowcy na pozycjach 2 i 3 rajdu poprzedzającego trwające wydarzenie ma możliwość, jeden raz w całym rajdzie, wykorzystania swojego „doświadczenia” i odrobienia straty czasowej w zależności od zajętej wcześniej pozycji 3, 2 lub 1 minuty.
Udogodnienie nie jest przenoszone na kolejne rajdy. Udogodnienie możliwe jest w przypadku odrobienia Strat Czasowych, nie może być zamienione na zwiększenie Premii Czasowej.
(przykład: Zawodnik, który w OS zajął np.4 miejsce, poprzez stosowny wpis informujący o wykorzystaniu udogodnia będzie miał odjętą 1,2 lub 3 minuty straty czasowej w tym danym OS.

(-) leutnant Heinz-Werner Grüner
Österreichisch-Ungarischer Staatsbürger-Soldat im aktiven dienst, die K. u. K. Armee
"...niech trwa" , no to niech trwa dobry okres dla Monarchii, a realioza niech omija nas szerokim łukiem..."-B.v.Targersdorf


Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 1623 Rejestracja: 4 miesiące temu

Kto to?

Landstreitkräfte

Nieprzeczytany post autor: Heinz-Werner Grüner »

Lista Rajdów RMAW Oficjalna lista, zatwierdzonych przez Organizatora, rajdów w ramach Rajdowych Mistrzostw Austro-Węgier wraz z przewidzianym terminem zawodów

Obrazek SEZON nr I (wrzesień 1920(2020r.) - grudzień 1920(2020r.)

 1. Österreichische Alpenfahrt (pol. Rajd Alpejski)/ 11 września - 14 września 1920r.
 2. Wien - Budapest -Wien / 16 października -18 października 1920r.
 3. Poinformujemy wkrótce!
 4. Poinformujemy wkrótce!
 5. Poinformujemy wkrótce!

UWAGA: Propozycje rajdów należy składać w wątku "Organizacja RMAW" lub bezpośrednio pocztą do Organizatora (H.W. Grüner).


----------------------------REKLAMA----------------------- Paliwo w rajdach RMAW dostarcza: Obrazek
Paliwa marki Targersdorf, z nami zdobędziesz cały świat.

Zwiedzaj Księstwo Styrii: Obrazek Herzogtum Steiermark

Last edited by Heinz-Werner Grüner 1 tydzień temu, edited 9 times in total.

(-) leutnant Heinz-Werner Grüner
Österreichisch-Ungarischer Staatsbürger-Soldat im aktiven dienst, die K. u. K. Armee
"...niech trwa" , no to niech trwa dobry okres dla Monarchii, a realioza niech omija nas szerokim łukiem..."-B.v.Targersdorf


Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 994 Rejestracja: 3 lata temu

Landstreitkräfte

Odznaczenia

Kto to?

Nieprzeczytany post autor: Henryk von Groc »

Przednia inicjatywa. :) Jak widzę zapowiada się wielkie wydarzenie sportowe, które poruszy całe Austro-Węgry. Zaś ryk silników dotrze w najdalsze zakątki świata wirtualnego. Firma Auto-Daimler AG na pewno wystawi swój samochód.

(-) graf Henryk von Gröc Hrychowicz
Obrazek Obrazek


Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 1841 Rejestracja: 4 lata temu

Landstreitkräfte

Odznaczenia

Kto to?

Nieprzeczytany post autor: Borys von Targersdorf »

Ja mam jedno pytanie do organizatorów
w każdym wyścigu jedzie I-wszy kierowca, czy też I-wszy i II-gi kierowca?

Borys Targersdorf baró
palatinus regni Hungarie

SZURKOLÓI KLUB 1920


Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 1623 Rejestracja: 4 miesiące temu

Kto to?

Landstreitkräfte

Nieprzeczytany post autor: Heinz-Werner Grüner »

Oczywiście, że dwóch naraz. Jak na razie korzyści z tego tytułu jest mało, ale docelowo chciałbym, żeby warto było współpracować.

(-) leutnant Heinz-Werner Grüner
Österreichisch-Ungarischer Staatsbürger-Soldat im aktiven dienst, die K. u. K. Armee
"...niech trwa" , no to niech trwa dobry okres dla Monarchii, a realioza niech omija nas szerokim łukiem..."-B.v.Targersdorf


Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 1623 Rejestracja: 4 miesiące temu

Kto to?

Landstreitkräfte

Nieprzeczytany post autor: Heinz-Werner Grüner »

Przypominam, że zgodnie z regulacjami, o których jak dotąd mało mówiliśmy(skoro to dopiero drugi raz i pierwszy raz może zostać wykorzystane), pragnę zwrócić kierowcą uwagę na:

a) „ŁYK DOŚWIADCZENIA”
Triumfator, oraz Kierowcy na pozycjach 2 i 3 rajdu poprzedzającego trwające wydarzenie ma możliwość, jeden raz w całym rajdzie, wykorzystania swojego „doświadczenia” i odrobienia straty czasowej w zależności od zajętej wcześniej pozycji 3, 2 lub 1 minuty.
Udogodnienie nie jest przenoszone na kolejne rajdy. Udogodnienie możliwe jest w przypadku odrobienia Strat Czasowych, nie może być zamienione na zwiększenie Premii Czasowej.
(przykład: Zawodnik, który w OS zajął np.4 miejsce, poprzez stosowny wpis informujący o wykorzystaniu udogodnia będzie miał odjętą 1,2 lub 3 minuty straty czasowej w tym danym OS.

(-) leutnant Heinz-Werner Grüner
Österreichisch-Ungarischer Staatsbürger-Soldat im aktiven dienst, die K. u. K. Armee
"...niech trwa" , no to niech trwa dobry okres dla Monarchii, a realioza niech omija nas szerokim łukiem..."-B.v.Targersdorf


ODPOWIEDZ

Wróć do „Rajdowe Mistrzostwa Austro-Węgier”