Moderacja: Reichsrat

XVII - Rozpoczęcie obrad

JCKW Andrew von Habsburg
Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 1995
Rejestracja: 5 lata temu

Kto to?

Ordery

Kriegsmarine

Nieprzeczytany post autor: Andrew von Habsburg »

Bardzo się cieszę

Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg
Regent Monarchii Austro-Węgier

Obrazek


JCKW Andrew von Habsburg
Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 1995
Rejestracja: 5 lata temu

Kto to?

Ordery

Kriegsmarine

Nieprzeczytany post autor: Andrew von Habsburg »

W imieniu Zakonu Templariuszy, którego mam zaszczyt być Wielkim Mistrzem proszę władze Austro-Wegier o zgodę na działalność Zakonu na terenie Monarchii Naddunajskiej

Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg
Regent Monarchii Austro-Węgier

Obrazek


JCKM Franz Leopold I
Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 1029
Rejestracja: 5 lata temu
Lokalizacja: Hofburgpalast, Wien

Kto to?

Ordery

Landstreitkräfte

Nieprzeczytany post autor: Franz Leopold I »

Osobiście nie widzę żadnych przeszkód, drogi Kuzynie. Jaką działalność Zakon będzie prowadził w Monarchii?

Obrazek


JCKW Andrew von Habsburg
Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 1995
Rejestracja: 5 lata temu

Kto to?

Ordery

Kriegsmarine

Nieprzeczytany post autor: Andrew von Habsburg »

Wasza Cesarsko Królewska Mość
Panowie i Panie
Zakon Templariuszy planuje
Wszystkie dochody które Zakon osiągnie w Cesarstwie będą dzielone na cztery równe części

  • ewangelizacja czyli codzienna Ewangelia i kazania
  • pomoc biednym i chorym (pieniądze będą oddawane do budżetu państwa)
  • pomoc dla Ziemii Świętej (kucie zbroi męczy tkanie płótna, po zrobieniu 2 wpisów pieniądze będą przekazywane osobie która zrobiła wpis)
  • na rozwój majątku
  • na ochotników udających się bronić Ziemi Świętej (po uzgodnieniu opłat 2 wpisy aby dopłynąć do Akki

Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg
Regent Monarchii Austro-Węgier

Obrazek


JCKW Andrew von Habsburg
Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 1995
Rejestracja: 5 lata temu

Kto to?

Ordery

Kriegsmarine

Nieprzeczytany post autor: Andrew von Habsburg »

Może Posłowie mają jakieś pytania ?
Chętnie odpowiem

Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg
Regent Monarchii Austro-Węgier

Obrazek


Barò Targersdorf Borisz
Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 3543
Rejestracja: 6 lata temu
Lokalizacja: Alba Regia

Kto to?

Ordery

Landstreitkräfte

Nieprzeczytany post autor: Targersdorf Borisz »

Ja mam pytanie, jeżeli Wasza Wysokość pozwoli. a co z bardziej przyziemnymi działaniami Zakonu, mam na myśli przemysł winy. Zakon się zaangażuję w taką działalność? W ślad za tym idzie wszelaka medycyna tzw. ludowa.

Targersdorfi Borisz gróf


JCKW Andrew von Habsburg
Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 1995
Rejestracja: 5 lata temu

Kto to?

Ordery

Kriegsmarine

Nieprzeczytany post autor: Andrew von Habsburg »

Ekscelencjo
Nie ma większego fachowca od win niż Ekscelencja, Zakon nie może stawać w szranki winne z takim znawcą

Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg
Regent Monarchii Austro-Węgier

Obrazek


JCKW Andrew von Habsburg
Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 1995
Rejestracja: 5 lata temu

Kto to?

Ordery

Kriegsmarine

Nieprzeczytany post autor: Andrew von Habsburg »

Wasza Cesarsko-Królewska Mość
Czy mogę prosić o wyznaczenie miejsca dla Zakonu Templariuszy ?

Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg
Regent Monarchii Austro-Węgier

Obrazek


JCKM Franz Leopold I
Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 1029
Rejestracja: 5 lata temu
Lokalizacja: Hofburgpalast, Wien

Kto to?

Ordery

Landstreitkräfte

Nieprzeczytany post autor: Franz Leopold I »

Ostateczną decyzję pozostawiam Tobie, Kuzynie, ale myślę że siedziba mogłaby się znajdować może w Wiedniu lub Salzburgu?

Obrazek


JCKW Andrew von Habsburg
Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 1995
Rejestracja: 5 lata temu

Kto to?

Ordery

Kriegsmarine

Nieprzeczytany post autor: Andrew von Habsburg »

Wysoka Izbo
Przedstawiam projekt traktatu o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych między Republika Muratyki i i MAW

Traktat o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych pomiędzy
Republiką Muratyki,
a Monarchią Austro-Węgierską
zawarty w dniu xx.xx 2022 Roku Pańskiego 2022 (1922)

Wysokie Układające się Strony:
Jego Ekscelencja XXX,
w imieniu Prezydenta IV Republiki Muratyki Piotra Romanowa

oraz

Jego Ekscelencja XXX
w imieniu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości Franciszka Leopolda, Cesarza Austrii i Apostolskiego Króla Węgier etc. etc.
i Monarchii Austro-Węgierskiej

zmierzając do nawiązania stosunków dyplomatycznych między Stronami, uzgodniły co następuje:

Art. 1
Republika Muratyki oraz Monarchia Austro-Węgierska uznają wzajemnie swoje istnienie, wyrzekają się przemocy we wzajemnych stosunkach i postanawiają wszelkie spory rozwiązywać na drodze dyplomatycznej.

Art. 2

Interesy stron na terenach znajdujących się pod zwierzchnią władzą Strony drugiej reprezentuje Ambasador, powoływany zgodnie z prawem wewnętrznym Strony i uznawany za persona grata przez Głowę Państwa Strony drugiej.
Ambasadorów chroni immunitet, zgodnie z zasadami prawa międzynarodowego.
Strona wysyłająca musi postępować zgodnie z zasadami prawa międzynarodowego.
Art. 3
Państwa Strony niniejszego traktatu tworzą działy Ambasad na swoich forach i zapewniają ich nietykalność i bezpieczeństwo.
Art. 4
Pracownicy Ambasady zwolnieni są z wszelkich opłat celnych i pocztowych oraz z podatków.

Art. 5
Przedstawiciel dyplomatyczny nie będzie podejmował żadnej działalności handlowej i zawodowej na terenie państwa przyjmującego.

Art. 6
Pełnienie funkcji przedstawiciela dyplomatycznego dobiega końca, między innymi, gdy:

państwo wysyłające notyfikuje drugiej Stronie o odwołaniu przedstawiciela dyplomatycznego ze stanowiska,
państwo przyjmujące notyfikuje państwu wysyłającemu odmowę udzielenia agrément.
Art. 7
Układające się Strony będą dążyły i sprzyjały do zacieśniania stosunków między narodami Republiki Muratyki a narodami Monarchii Austro-Węgierskiej i sprzyjały wszelkim inicjatywom pomagającym ten cel osiągnąć.

Art. 8
Każdej ze Stron przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszego traktatu poprzez notyfikację tego faktu drugiej Stronie. Traktat traci moc po upływie tygodnia od notyfikacji tego faktu Stronie drugiej.

Art. 9
Nawet po zerwaniu stosunków dyplomatycznych państwo-Strona jest zobowiązana szanować budynki i własność Ambasady, przenosząc je do oficjalnego Archiwum.

Art. 10
Niniejszy traktat wchodzi w życie trzy dni po zakończeniu procedury ratyfikacyjnej.

W Wiedniu dnia xx.xx 2022 (1922)

W imieniu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości
Cesarza Austrii, Apostolskiego Króla Węgier, etc. etc.
Franza Leopolda I Habsburga
/~/ XXX

W imieniu Jego Ekscelencji Prezydenta Republiki Muratyki
Piotra Romanowa
(~) XXX

Czy ktoś chce zabrać glos

Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg
Regent Monarchii Austro-Węgier

Obrazek


ODPOWIEDZ Podgląd wydruku

Wróć do „Reichsrat”