Strona 1 z 1

Dekret 1/2017

: 22, Kwiecień 1917
autor: Leszek van der Fryssau

Obrazek
Dekret 1/2017
o symbolach Miasta Wiedeń
Jego Ekscelencja Leszek van der Fryssau, Burmistrz Miasta Wiedeń
na mocy nadanych praw ustanawia symbole obowiązujące w Mieście Wiedeń tj.:

1) Flaga Miasta Wiedeń
2) Herb Wielki Miasta Wiedeń
3) Herb Mały Miasta Wiedeń
4) Logotyp Burmistrza Miasta Wiedeń
5) Pieczęć Burmistrza Wiedeń
6) Logotyp Miasta Wiedeń

Załączniki:

1) Flaga Miasta Wiedeń Obrazek 2) Herb Wielki Miasta Wiedeń Obrazek 3) Herb Mały Miasta Wiedeń Obrazek 4) Logotyp Burmistrza Miasta Wiedeń Obrazek 5) Pieczęć Burmistrza Wiedeń Obrazek 6) Logotyp Miasta Wiedeń Obrazek