Dekrety Namiestnika

Michał von Rokuszewski

Stolica Księstwa, siedziba Namiestnika oraz innych władz i urzędów prowincji.


Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 163 Rejestracja: 4 miesiące temu

Kto to?

Nieprzeczytany post autor: Michał von Rokuszewski »

DEKRETY NAMIESTNIKA KSIĘSTWA SALZBURGA.

/-/ Michał von Rokuszewski
Namiestnik Księstwa Salzburga


Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 163 Rejestracja: 4 miesiące temu

Kto to?

Nieprzeczytany post autor: Michał von Rokuszewski »

Obrazek DEKRET
o zasady funkcjonowania gospodarki na obszarze Księstwa Salzburga
ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

Art. 1
Każdy mieszkaniec Austro-Węgier ma prawo prowadzić działalność gospodarczą na obszarze Ks. Salzburga. Prowadzona działalność winna być zgłoszona w Kancelarii Namiestnika w formie informacji o chęci dzierżawy zakładu, fabryki, firmy usługowej, handlowej albo folwarku ziemskiego.

Art. 2
Każda manufaktura, zakład, fabryka lub firma winna powstać w jednym z miast, a folwark ziemski na gruntach wiejskich.

ROZDZIAŁ II Wykup Gruntów i Nabywanie Nieruchomości

Art. 3
1. Przez grunty miejskie rozumie się działki w miastach na których są usadowione zakłady, fabryki i firmy.
2. Przez grunty wiejskie rozumie się ziemie orne, łąki, pastwiska i lasy wchodzące w skład folwarków.
3. Przez nieruchomość rozumie się budynki z działką w mieście lub gruntem wiejskim.

Art. 4
1. Do wykupu dzierżawy (nabywania na własność) gruntów miejskich i wiejskich mają prawo obywatele Austro-Węgier.
2. Mieszkańcy Monarchii Austro-Węgierskiej maja prawo wykupu wyłącznie dzierżawy gruntów miejskich z zakładami lub fabrykami z możliwością ich późniejszego całkowitego wykupu po otrzymaniu obywatelstwa.

Art. 5
Sprzedaż/kupno nieruchomości dokonuje się w Kancelarii Namiestnika. Po wniesieniu stosownych opłat, nowego właściciela gruntów wpisuje się do odpowiednich ksiąg notarialnych, co stanowi potwierdzenie ich prawa własności.

Art. 6
Wartość nieruchomości określa się na :
- Dwór (rezydencja wiejska) – 600 koron
- Pałac – 1500 koron
- Zakład lub Fabryka (hale i budynki z działką) – 5000 koron
- Folwark ziemski (budynki z gruntami) - 4000 koron

ROZDZIAŁ III Funkcjonowanie Przemysłu i Rolnictwa

Art. 7
1. Podstawą działalności przemysłowej są zakłady i fabryki, a zdolności produkcyjne określa wielkość zakładu / fabryki.
2. Dochody z zakładu lub fabryki wynika z ich zdolności produkcyjnej (wielkości) i wynosi 500 koron po uwzględnieniu kosztów produkcji, pozyskania surowców i energii oraz opłaceniu pracowników.

Art. 8
1. Podstawą gospodarki rolnej są folwarki ziemskie które prowadzą produkcję rolną.
2. Dochody z folwarków ziemskich wynikają z ich zdolności produkcyjnej (wielkości) i wynosi 500 koron po uwzględnieniu kosztów produkcji i energii oraz opłaceniu pracowników.
3. Tereny Księstwa są głównie polami, dolinami, górami dlatego przez ukształtowanie geograficzne Księstwo nadaje się pod hodowlę zwierząt. Gospodarstwa rolne są tutaj podstawą, choć fabryki również będą wspierane przez Władze Salzburga.

Art. 9
1. Zdolności produkcyjne zakładu / fabryki i folwarków ziemskich można podnieść poprzez ich rozbudowę. Koszt każdej rozbudowy to 3000 koron.
2. Każda rozbudowa zakładu / fabryki lub folwarku ziemskiego jest oznaczona jako (2,3 i itd.) i zwiększa dochód o 100%.

Art. 10
1. Zyski z zakładów i manufaktur oraz folwarków ziemskich są wolne od podatku.

ROZDZIAŁ IV Postanowienia końcowe

Art. 11
Niniejsze przepisy wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

Salzburg, dn. 08.06.1920 Namiestnik Księstwa
/-/ Michał von Rokuszewski

/-/ Michał von Rokuszewski
Namiestnik Księstwa Salzburga


Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 163 Rejestracja: 4 miesiące temu

Kto to?

Nieprzeczytany post autor: Michał von Rokuszewski »

Obrazek

DEKRET №2
Namiestnika Księstwa Salzburga o ustanowieniu administracji Księstwa Salzburga

I.
Naznaczamy podział administracyjny Księstwa Salzburga na trzy starostwa:
- Zell am See z siedzibą w Zell am See.
- Tamsweg z połączenia Powiatu St. Johann im Pongau z Powiatem Tamsweg. Siedzibą jest Tamsweg.
- Salzburg z połączenia Powiatu Salzburg-Umgebung z Powiatem Hallein. Siedzibą jest miasto stołeczne Salzburg.

II.
Na czele każdego starostwa stoi starosta.

Salzburg, dnia 08.06.1920.

Namiestnik Księstwa
/-/ Michał von Rokuszewski

/-/ Michał von Rokuszewski
Namiestnik Księstwa Salzburga


Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 163 Rejestracja: 4 miesiące temu

Kto to?

Nieprzeczytany post autor: Michał von Rokuszewski »

Obrazek

DEKRET № 3
Namiestnika Księstwa Salzburga o budowie zakładów przemysłowych na terytorium Księstwa

I.
Naznaczamy budowę i uruchomienie produkcji przemysłowej w:
- Kamieniołomu w okolicach Salzburga, wydobywającego marmur, oraz inne kruszce i kamienie.
- Kopalni Soli w Salzburgu,
- Zakładach papierniczych w Oberndorf,
- Tartaku drzewnego w Oberndorf,

II.
Nadzór nad w/w zakładami obejmuje Kancelaria Namiestnika.

III.
Przychody z tych obiektów będą kierowane do Skarbca Księstwa Salzburga

Salzburg, dnia 08.06.1920.

Namiestnik Księstwa
/-/ Michał von Rokuszewski

/-/ Michał von Rokuszewski
Namiestnik Księstwa Salzburga


Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 163 Rejestracja: 4 miesiące temu

Kto to?

Nieprzeczytany post autor: Michał von Rokuszewski »

Obrazek

DEKRET № 4
Namiestnika Księstwa Salzburga o budowie elektrowni wiatrowej na obszarze Księstwa

I.
Naznaczamy budowę i uruchomienie :
Elektrowni wiatrowej w okolicach Salzburga.
-(projekt dołączony w załączniku)

II.
Nadzór nad w/w zakładami obejmuje Kancelaria Namiestnika.

III.
Przychody z elektrowni będą kierowane do Skarbca Księstwa Salzburga.
Energia pozyskana w elektrowni zostanie oddana do użytku dla mieszkańców, oraz budynków urzędniczych.

Salzburg, dnia 08.06.1920.

Namiestnik Księstwa
/-/ Michał von Rokuszewski

ZAŁĄCZNIK
Obrazek
ObrazekObrazek

/-/ Michał von Rokuszewski
Namiestnik Księstwa Salzburga


Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 163 Rejestracja: 4 miesiące temu

Kto to?

Nieprzeczytany post autor: Michał von Rokuszewski »

Obrazek

DEKRET № 5
Namiestnika Księstwa Salzburga o powołaniu sejmiku Księstwa Salzburga

I.
1. Władzę ustawodawczą w księstwie sprawują Namiestnik Księstwa Salzburga oraz Sejmik Księstwa, w skład którego wchodzą wszyscy obywatele księstwa.
2. Sejmik obraduje pod przewodnictwem Marszałka, którym każdorazowo jest najstarszy stażem obywatel Księstwa obecny na obradach lub jeśli takowego nie ma Namiestnik Księstwa Salzburga.
3. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje wszystkim obywatelom księstwa.
4. Sejmik Księstwa podejmuje Uchwały i Ustawy zwykłą większością głosów.
5. Sejmik pełni rolę doradczą namiestnika.
6. Sejmik ma prawo odrzucić projekt uchwały zgłoszonej/złożonej przez namiestnika.
7. Namiestnik ma prawo zgłosić weto wobec ustawy sejmiku, jeśli dotyczy ona zmiany prawa, zmiany wysokości podatku, lub innych opłat.

II.
Dekret wchodzi w życie z chwilą opublikowania.

Salzburg, dnia 08.06.1920.

Namiestnik Księstwa
/-/ Michał von Rokuszewski

/-/ Michał von Rokuszewski
Namiestnik Księstwa Salzburga


Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 163 Rejestracja: 4 miesiące temu

Kto to?

Nieprzeczytany post autor: Michał von Rokuszewski »

Obrazek

DEKRET № 6
Namiestnika Księstwa Salzburga o powołaniu żandarmerii

I.
Powołujemy Żandarmerię Księstwa Salzburga, której zadaniem jest utrzymanie na obszarze księstwa bezpieczeństwa i i porządku publicznego.

II.
Ustanawia się organizację Żandarmerii Księstwa Salzburga:
Dla całego księstwa - Komendę Krajową (Landesgendarmeriekommando) w Salzburgu.
Dla obszaru starostw - Komendy Okręgowe (Abteilungskommando) i posterunków żandarmerii, które podlegają Komendzie Krajowej. Komendy w Tamsweg, Zell am See.
Dla obszarów miast - Komend Rejonowych (Bezirksgendarmeriekommandos) i posterunków żandarmerii, które podlegają Komendzie Okręgowej. Komendy w Neumarkt am Wallersee, Oberndorf bei Salzburg, Seekirchen am Wallersee, Bischofshofen.

III.
Ustanawia się obsadę dla komend i posterunków:
Dla Komendy Krajowej - Komendant i 25 funkcjonariuszy różnych stopni.
Dla Komendy Okręgowej - Komendanta i 20 funkcjonariuszy różnych stopni
Dla Komendy Rejonowej - Komendanta i 15 funkcjonariuszy różnych stopni
Dla Posterunków w miastach - Naczelnik i 10 funkcjonariuszy
Dla Posterunków wiejskich - Naczelnik i 4 funkcjonariuszy

IV.
Ustanawia się umundurowanie dla Żandarmerię Księstwa Salzburga wedle przedstawionego wzoru.

Obrazek Obrazek

V.
Żandarmerię Księstwa Salzburga podlega bezpośrednio jurysdykcji Namiestnika Księstwa.
Namiestnik Księstwa powołuje i odwołuje komendanta krajowego Żandarmerii Księstwa Salzburga.

VI.
Dekret wchodzi w życie z chwilą opublikowania.

Salzburg, dnia 08.06.1920.

Namiestnik Księstwa
/-/ Michał von Rokuszewski

/-/ Michał von Rokuszewski
Namiestnik Księstwa Salzburga


ODPOWIEDZ

Wróć do „Miasto Stołeczne Salzburg”