III Korpus Cesarsko-Królewski

Graf Henryk von Groc
Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 1044
Rejestracja: 6 lata temu

Kto to?

Ordery

Landstreitkräfte

Nieprzeczytany post autor: Henryk von Groc »

III Korpus Cesarsko-Królewski

Dowódca:
general Henryk von Groc Hrychowicz

SZTAB
Szef sztabu:
Oberst Richard Müller.

Oddział I Organizacyjny
- organizacja ogólna jednostek oraz każdej broni i służby
- sprawy uzbrojenia i wyposażenia każdej broni lub służby
- sprawy kadrowe: stanów liczebnych, wykaz chorych i rannych, uzupełnienie stanów ludzi i koni, urlopy, awanse, nagrody, kary.
- służba sprawiedliwości

Oddział II Wywiad i Kontrwywiad
- pozyskiwanie wiadomości o nieprzyjacielu
- deszyfrowanie depesz obcych
- szyfrowanie i deszyfrowanie depesz własnych
- utrzymywanie kontaktów z władzami cywilnymi

Oddział III Operacyjny (operacje i wyszkolenie)
- przygotowanie działań i wykonania powziętych przez dowódcę decyzji.
- aktualizacja położenia wojsk własnych
- metody i plany szkolenia wojsk
- opracowanie doświadczeń z ćwiczeń i walk

Oddział IV Kwatermistrzowski (zaopatrzenie i transporty)
- organizacja przewozów, rozdział środków transportowych
- organizacja zaopatrywania, rozdział środków pieniężnych
- rozdział i użycie sił roboczych
- sprawy ewakuacji i leczenia ludzi i koni


Graf Henryk von Groc
Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 1044
Rejestracja: 6 lata temu

Kto to?

Ordery

Landstreitkräfte

Nieprzeczytany post autor: Henryk von Groc »

SKŁAD III KORPUSU Obrazek 6 Dywizja Piechoty
Dowódca: Feldmarschalleutnant Karl Gelb Edler von Siegesstern

28 Dywizja Piechoty
Dowódca: Feldmarschalleutnant Richard von Klettlingen

3 Brygada Kawalerii Austro-Węgier
Dowódca: generalmajor Albert Freiherr Abele von und zu Lilienburg

1 Pułk Pancerny

2 Dywizjon Lotnictwa


Graf Henryk von Groc
Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 1044
Rejestracja: 6 lata temu

Kto to?

Ordery

Landstreitkräfte

Nieprzeczytany post autor: Henryk von Groc »

Etatyzacja pododdziałów i oddziałów III Korpusu

I.
Etat drużyny piechoty wynosi 11 żołnierzy, w tym: 1 Korporal, 2 gefreiterów, 8 Infanterist.

II.
Etatyzacja pododdziałów piechoty :
Pluton – 38 żołnierzy (dowódca + 3 drużyny strzelców i sekcja karabinu masz.)
Kompania – 128 żołnierzy (dowództwo /2 of./ + 3 plutony piechoty, drużyna zaopatrzenia)
Batalion - 683 żołnierzy (dowództwo /5 of./ + 3 kompanie piechoty, kompania grenadierów, kompania kwater. pluton saperów)

III.
Etatyzacja pododdziałów kawalerii :
Pluton kawalerii - 35 żołnierzy (dowódca + 3 drużyny)
Szwadron - 119 żołnierzu (dowództwo /3 of./ + 3 plutony kawalerii + drużyna zaopatrzenia)
Baon kawalerii - 602 żołnierzy (dowództwo /7 of./ + 4 szwadrony + szwadron zaopatrzenia)

IV,
Etatyzacja pododdziałów artylerii :
Działon – 7 żołnierzy [1 działo]
Bateria – 56 żołnierzy (dowództwo /3 of./ + 6 działonów + drużyna amunicyjna)
Dywizjon Artylerii – 357 żołnierzy (dowództwo /5 of./ + 4 Baterie [24 działa] + kompania kwater.)

V.
Etatyzacja oddziałów piechoty
Pułk Piechoty - 3650 żołnierzy i 24 działa (dowództwo /7 of./ + 4 bataliony piechoty, dywizjon artylerii polowej, szwadron zwiadu, kąpania kwatermistrzowska, kompania saperów, kompania transportowa /Tabory/, pluton medyczny, drużyna łączności.


Graf Henryk von Groc
Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 1044
Rejestracja: 6 lata temu

Kto to?

Ordery

Landstreitkräfte

Nieprzeczytany post autor: Henryk von Groc »

6 Dywizja Piechoty Austro-Węgier
Dowódca:
Feldmarschalleutnant Karl Gelb Edler von Siegesstern

Sztab:
szef sztabu
oficer operacyjny
oficer informacyjny
dowódca łączności
kwatermistrz
oficer transportu
oficer służby uzbrojenia
oficer intendentury
naczelny lekarz
dowódca taborów
Inspektor garnizonów

Skład:
11 Brygada Piechoty
12 Brygada Piechoty
3 Brygada Artylerii Polowej
3 Batalion Pionierów
Dywizjon Rozpoznawczy
Kompania Łączności
Kompania Sanitarna
Kolumna Zaopatrzenia / Tabory


Graf Henryk von Groc
Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 1044
Rejestracja: 6 lata temu

Kto to?

Ordery

Landstreitkräfte

Nieprzeczytany post autor: Henryk von Groc »

11 Brygada Piechoty

Dowódca:
Generalmajor Ludwig von Fabini

Skład:
Dowództwo Brygady /12 of./
7 pułk Piechoty
27 Pułk Piechoty


Graf Henryk von Groc
Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 1044
Rejestracja: 6 lata temu

Kto to?

Ordery

Landstreitkräfte

Nieprzeczytany post autor: Henryk von Groc »

12 Brygada Piechoty

Dowódca:
Generalmajor Felizian Krasel

Skład:
Dowództwo Brygady /12 of./
47 pułk Piechoty
87 Pułk Piechoty


Graf Henryk von Groc
Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 1044
Rejestracja: 6 lata temu

Kto to?

Ordery

Landstreitkräfte

Nieprzeczytany post autor: Henryk von Groc »

3 Brygada Artylerii Polowej (3. Feldartilleriebrigade)
(Garnizon Bruck)

Dowódca:
Oberst Karl Kratky

Skład:
Dowództwo Brygady /12 of./
7 Dywizjon Armat Polowych
8 Dywizjon Armat Polowych
9 Dywizjon Armat Polowych
3 Dywizjon Haubic Polowych
3 Dywizjon Haubic Ciężkich

Razem: 1797 żołnierzy, 72 działa, 24 haubice polowe, 24 haubice ciężkie


Graf Henryk von Groc
Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 1044
Rejestracja: 6 lata temu

Kto to?

Ordery

Landstreitkräfte

Nieprzeczytany post autor: Henryk von Groc »

7 Pułk Piechoty (Kärntnerisches Infanterieregiment Nr. 7)
Sformowany w 1691 roku, w latach 1805-1869 – 6 Pułk Piechoty Cesarstwa Austriackiego.
Kolory pułkowe: ciemnobrązowy (dunkelbraun).
(Garnizon Leoben)

Dowódca:
1914 – oberst Otto Koschatzky

Skład:
Dowództwo /7 of./
1 batalion piechoty,
2 batalion piechoty,
3 batalion piechoty,
4 batalion piechoty,
dywizjon artylerii polowej,
szwadron zwiadu,
kąpania kwatermistrzowska,
kompania saperów,
kompania transportowa /Tabory/,
pluton medyczny,
drużyna łączności.

Razem : 3650 żołnierzy i 24 działa


Graf Henryk von Groc
Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 1044
Rejestracja: 6 lata temu

Kto to?

Ordery

Landstreitkräfte

Nieprzeczytany post autor: Henryk von Groc »

27 Pułk Piechoty (Steirisches Infanterieregiment Nr. 27)
Sformowany w roku 1873. Pułk kontynuował tradycje 27 pułku Cesarstwa Austriacjiego utworzonego w 1682 roku.
Kolory pułkowe: żółty (kaisergelb).
(Garnizon Graz)

Dowódca:
1914 – oberst Karl Weber

Skład:
Dowództwo /7 of./
1 batalion piechoty,
2 batalion piechoty,
3 batalion piechoty,
4 batalion piechoty,
dywizjon artylerii polowej,
szwadron zwiadu,
kąpania kwatermistrzowska,
kompania saperów,
kompania transportowa /Tabory/,
pluton medyczny,
drużyna łączności.

Razem : 3650 żołnierzy i 24 działa


Graf Henryk von Groc
Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 1044
Rejestracja: 6 lata temu

Kto to?

Ordery

Landstreitkräfte

Nieprzeczytany post autor: Henryk von Groc »

47 Pułk Piechoty (Steierisches Infanterieregiment Nr. 47)
Sformowany w 1816 roku.
Kolory pułkowe: stalowozielony (papageiengrün).
(Garnizon Marburg)

Dowódca:
1914 – płk Richard Mayer

Skład:
Dowództwo /7 of./
1 batalion piechoty,
2 batalion piechoty,
3 batalion piechoty,
4 batalion piechoty,
dywizjon artylerii polowej,
szwadron zwiadu,
kąpania kwatermistrzowska,
kompania saperów,
kompania transportowa /Tabory/,
pluton medyczny,
drużyna łączności.

Razem : 3650 żołnierzy i 24 działa


ODPOWIEDZ Podgląd wydruku

Wróć do „Kaiserliche und Königliche Armee”