[AKT NIEAKTUALNY] UGODA

JCKW Andrew von Habsburg
Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 2333
Rejestracja: 6 lata temu

Kto to?

Ordery

Kriegsmarine

Nieprzeczytany post autor: Andrew von Habsburg »

Rozdział X - Finanse publiczne

Art. 62.
1. Finansami publicznymi, w porozumieniu z Monarchą i Prezydentem Ministrów Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości zarządza Minister Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości właściwy do spraw skarbu, który obejmuje także stanowisko Gubernatora Banku Austro-Węgierskiego.
2. Budżetem zarządza Minister Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z Monarchą oraz Rządem Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości.
3. Wysokość jednolitych na terenie Monarchii Austro-Węgierskiej podatków określa ustawa.
4. Kraje koronne mogą określać na swoim terytorium wysokość podatków i danin publicznych innych niż podatki, o których mowa w ust. 3.
5. Informatyczne systemy bankowe i gospodarcze Monarchii Austro-Węgierskiej, w których odbywa się obrót pieniężny i gospodarczy, są jednolite i podlegają certyfikacji, o której mowa w art. 53 ust. 7.

Art. 63.
1. Rząd Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości raportuje stan budżetu państwa na okres budżetowy w formie uchwały i przedstawia go Radzie Państwa.
2. Na wniosek dwóch delegatów przegłosowany zwykłą większością głosów raport o budżecie państwa przyjmowany jest w formie ustawy budżetowej.
3. Zasady i tryb opracowania raportu o stanie budżetu państwa, stopień jego szczegółowości oraz wymagania, którym powinien odpowiadać budżet państwa oraz raport o nim, a także zasady i tryb wykonywania budżetu określa ustawa.

Art. 64.
1. Decyzja w zakresie uchwały budżetowej, zmiany uchwały budżetowej i wykonania budżetu przysługuje wyłącznie Rządowi Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości.
2. Inicjatywa ustawodawcza w zakresie zmiany ustawy, o której mowa w art. 63 ust. 2, ustawy o budżecie, zmiany ustawy o budżecie, ustawy o zaciągnięciu długu publicznego i innych ustaw dotyczących zasad tworzenia i wykonywania budżetu przysługuje wyłącznie Rządowi Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości.

Art. 65.
1. Budżety krajów koronnych dotowane są z budżetu wspólnego Monarchii Austro-Węgierskiej na podstawie zapotrzebowania zgłaszanego przez właściwe organy władzy publicznej krajów koronnych, które podlega ocenie Rządu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości.
2. Wszelkie zobowiązania finansowe krajów koronnych realizowane są przez właściwe organy władzy publiczne kraju koronnego.
3. W razie braku możliwości wykonania przepisu ust. 2 przez właściwe organy władzy publicznej krajów koronnych, zobowiązania krajów koronnych realizuje odpowiednio Rząd Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości.

Art. 66.
1. Własność Skarbu Państwa zarządzana jest przez Ministra Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości właściwego do spraw skarbu państwa.
2. Własność Skarbu Państwa może być zarządzana przez właściwe władze kraju koronnego na podstawie umowy między Rządem Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości a rządem właściwego kraju koronnego, z wyjątkiem mienia wojskowego poza mieniem wojsk obrony krajowej, budynków użyteczności publicznej należących do centralnych organów publicznych oraz siedzib dworu.

Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg
Regent Monarchii Austro-Węgier

Obrazek


JCKW Andrew von Habsburg
Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 2333
Rejestracja: 6 lata temu

Kto to?

Ordery

Kriegsmarine

Nieprzeczytany post autor: Andrew von Habsburg »

Rozdział X - Finanse publiczne

Art. 62.
1. Finansami publicznymi, w porozumieniu z Monarchą i Prezydentem Ministrów Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości zarządza Minister Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości właściwy do spraw skarbu, który obejmuje także stanowisko Gubernatora Banku Austro-Węgierskiego.
2. Budżetem zarządza Minister Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z Monarchą oraz Rządem Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości.
3. Wysokość jednolitych na terenie Monarchii Austro-Węgierskiej podatków określa ustawa.
4. Kraje koronne mogą określać na swoim terytorium wysokość podatków i danin publicznych innych niż podatki, o których mowa w ust. 3.
5. Informatyczne systemy bankowe i gospodarcze Monarchii Austro-Węgierskiej, w których odbywa się obrót pieniężny i gospodarczy, są jednolite i podlegają certyfikacji, o której mowa w art. 53 ust. 7.

Art. 63.
1. Rząd Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości raportuje stan budżetu państwa na okres budżetowy w formie uchwały i przedstawia go Radzie Państwa.
2. Na wniosek dwóch delegatów przegłosowany zwykłą większością głosów raport o budżecie państwa przyjmowany jest w formie ustawy budżetowej.
3. Zasady i tryb opracowania raportu o stanie budżetu państwa, stopień jego szczegółowości oraz wymagania, którym powinien odpowiadać budżet państwa oraz raport o nim, a także zasady i tryb wykonywania budżetu określa ustawa.

Art. 64.
1. Decyzja w zakresie uchwały budżetowej, zmiany uchwały budżetowej i wykonania budżetu przysługuje wyłącznie Rządowi Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości.
2. Inicjatywa ustawodawcza w zakresie zmiany ustawy, o której mowa w art. 63 ust. 2, ustawy o budżecie, zmiany ustawy o budżecie, ustawy o zaciągnięciu długu publicznego i innych ustaw dotyczących zasad tworzenia i wykonywania budżetu przysługuje wyłącznie Rządowi Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości.

Art. 65.
1. Budżety krajów koronnych dotowane są z budżetu wspólnego Monarchii Austro-Węgierskiej na podstawie zapotrzebowania zgłaszanego przez właściwe organy władzy publicznej krajów koronnych, które podlega ocenie Rządu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości.
2. Wszelkie zobowiązania finansowe krajów koronnych realizowane są przez właściwe organy władzy publiczne kraju koronnego.
3. W razie braku możliwości wykonania przepisu ust. 2 przez właściwe organy władzy publicznej krajów koronnych, zobowiązania krajów koronnych realizuje odpowiednio Rząd Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości.

Art. 66.
1. Własność Skarbu Państwa zarządzana jest przez Ministra Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości właściwego do spraw skarbu państwa.
2. Własność Skarbu Państwa może być zarządzana przez właściwe władze kraju koronnego na podstawie umowy między Rządem Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości a rządem właściwego kraju koronnego, z wyjątkiem mienia wojskowego poza mieniem wojsk obrony krajowej, budynków użyteczności publicznej należących do centralnych organów publicznych oraz siedzib dworu.

Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg
Regent Monarchii Austro-Węgier

Obrazek


JCKW Andrew von Habsburg
Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 2333
Rejestracja: 6 lata temu

Kto to?

Ordery

Kriegsmarine

Nieprzeczytany post autor: Andrew von Habsburg »

Rozdział X - Finanse publiczne

Art. 62.
1. Finansami publicznymi, w porozumieniu z Monarchą i Prezydentem Ministrów Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości zarządza Minister Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości właściwy do spraw skarbu, który obejmuje także stanowisko Gubernatora Banku Austro-Węgierskiego.
2. Budżetem zarządza Minister Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z Monarchą oraz Rządem Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości.
3. Wysokość jednolitych na terenie Monarchii Austro-Węgierskiej podatków określa ustawa.
4. Kraje koronne mogą określać na swoim terytorium wysokość podatków i danin publicznych innych niż podatki, o których mowa w ust. 3.
5. Informatyczne systemy bankowe i gospodarcze Monarchii Austro-Węgierskiej, w których odbywa się obrót pieniężny i gospodarczy, są jednolite i podlegają certyfikacji, o której mowa w art. 53 ust. 7.

Art. 63.
1. Rząd Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości raportuje stan budżetu państwa na okres budżetowy w formie uchwały i przedstawia go Radzie Państwa.
2. Na wniosek dwóch delegatów przegłosowany zwykłą większością głosów raport o budżecie państwa przyjmowany jest w formie ustawy budżetowej.
3. Zasady i tryb opracowania raportu o stanie budżetu państwa, stopień jego szczegółowości oraz wymagania, którym powinien odpowiadać budżet państwa oraz raport o nim, a także zasady i tryb wykonywania budżetu określa ustawa.

Art. 64.
1. Decyzja w zakresie uchwały budżetowej, zmiany uchwały budżetowej i wykonania budżetu przysługuje wyłącznie Rządowi Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości.
2. Inicjatywa ustawodawcza w zakresie zmiany ustawy, o której mowa w art. 63 ust. 2, ustawy o budżecie, zmiany ustawy o budżecie, ustawy o zaciągnięciu długu publicznego i innych ustaw dotyczących zasad tworzenia i wykonywania budżetu przysługuje wyłącznie Rządowi Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości.

Art. 65.
1. Budżety krajów koronnych dotowane są z budżetu wspólnego Monarchii Austro-Węgierskiej na podstawie zapotrzebowania zgłaszanego przez właściwe organy władzy publicznej krajów koronnych, które podlega ocenie Rządu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości.
2. Wszelkie zobowiązania finansowe krajów koronnych realizowane są przez właściwe organy władzy publiczne kraju koronnego.
3. W razie braku możliwości wykonania przepisu ust. 2 przez właściwe organy władzy publicznej krajów koronnych, zobowiązania krajów koronnych realizuje odpowiednio Rząd Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości.

Art. 66.
1. Własność Skarbu Państwa zarządzana jest przez Ministra Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości właściwego do spraw skarbu państwa.
2. Własność Skarbu Państwa może być zarządzana przez właściwe władze kraju koronnego na podstawie umowy między Rządem Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości a rządem właściwego kraju koronnego, z wyjątkiem mienia wojskowego poza mieniem wojsk obrony krajowej, budynków użyteczności publicznej należących do centralnych organów publicznych oraz siedzib dworu.

Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg
Regent Monarchii Austro-Węgier

Obrazek


JCKW Andrew von Habsburg
Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 2333
Rejestracja: 6 lata temu

Kto to?

Ordery

Kriegsmarine

Nieprzeczytany post autor: Andrew von Habsburg »

Rozdział X - Finanse publiczne

Art. 62.
1. Finansami publicznymi, w porozumieniu z Monarchą i Prezydentem Ministrów Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości zarządza Minister Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości właściwy do spraw skarbu, który obejmuje także stanowisko Gubernatora Banku Austro-Węgierskiego.
2. Budżetem zarządza Minister Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z Monarchą oraz Rządem Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości.
3. Wysokość jednolitych na terenie Monarchii Austro-Węgierskiej podatków określa ustawa.
4. Kraje koronne mogą określać na swoim terytorium wysokość podatków i danin publicznych innych niż podatki, o których mowa w ust. 3.
5. Informatyczne systemy bankowe i gospodarcze Monarchii Austro-Węgierskiej, w których odbywa się obrót pieniężny i gospodarczy, są jednolite i podlegają certyfikacji, o której mowa w art. 53 ust. 7.

Art. 63.
1. Rząd Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości raportuje stan budżetu państwa na okres budżetowy w formie uchwały i przedstawia go Radzie Państwa.
2. Na wniosek dwóch delegatów przegłosowany zwykłą większością głosów raport o budżecie państwa przyjmowany jest w formie ustawy budżetowej.
3. Zasady i tryb opracowania raportu o stanie budżetu państwa, stopień jego szczegółowości oraz wymagania, którym powinien odpowiadać budżet państwa oraz raport o nim, a także zasady i tryb wykonywania budżetu określa ustawa.

Art. 64.
1. Decyzja w zakresie uchwały budżetowej, zmiany uchwały budżetowej i wykonania budżetu przysługuje wyłącznie Rządowi Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości.
2. Inicjatywa ustawodawcza w zakresie zmiany ustawy, o której mowa w art. 63 ust. 2, ustawy o budżecie, zmiany ustawy o budżecie, ustawy o zaciągnięciu długu publicznego i innych ustaw dotyczących zasad tworzenia i wykonywania budżetu przysługuje wyłącznie Rządowi Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości.

Art. 65.
1. Budżety krajów koronnych dotowane są z budżetu wspólnego Monarchii Austro-Węgierskiej na podstawie zapotrzebowania zgłaszanego przez właściwe organy władzy publicznej krajów koronnych, które podlega ocenie Rządu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości.
2. Wszelkie zobowiązania finansowe krajów koronnych realizowane są przez właściwe organy władzy publiczne kraju koronnego.
3. W razie braku możliwości wykonania przepisu ust. 2 przez właściwe organy władzy publicznej krajów koronnych, zobowiązania krajów koronnych realizuje odpowiednio Rząd Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości.

Art. 66.
1. Własność Skarbu Państwa zarządzana jest przez Ministra Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości właściwego do spraw skarbu państwa.
2. Własność Skarbu Państwa może być zarządzana przez właściwe władze kraju koronnego na podstawie umowy między Rządem Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości a rządem właściwego kraju koronnego, z wyjątkiem mienia wojskowego poza mieniem wojsk obrony krajowej, budynków użyteczności publicznej należących do centralnych organów publicznych oraz siedzib dworu.

Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg
Regent Monarchii Austro-Węgier

Obrazek


JCKW Andrew von Habsburg
Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 2333
Rejestracja: 6 lata temu

Kto to?

Ordery

Kriegsmarine

Nieprzeczytany post autor: Andrew von Habsburg »

Rozdział X - Finanse publiczne

Art. 62.
1. Finansami publicznymi, w porozumieniu z Monarchą i Prezydentem Ministrów Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości zarządza Minister Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości właściwy do spraw skarbu, który obejmuje także stanowisko Gubernatora Banku Austro-Węgierskiego.
2. Budżetem zarządza Minister Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z Monarchą oraz Rządem Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości.
3. Wysokość jednolitych na terenie Monarchii Austro-Węgierskiej podatków określa ustawa.
4. Kraje koronne mogą określać na swoim terytorium wysokość podatków i danin publicznych innych niż podatki, o których mowa w ust. 3.
5. Informatyczne systemy bankowe i gospodarcze Monarchii Austro-Węgierskiej, w których odbywa się obrót pieniężny i gospodarczy, są jednolite i podlegają certyfikacji, o której mowa w art. 53 ust. 7.

Art. 63.
1. Rząd Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości raportuje stan budżetu państwa na okres budżetowy w formie uchwały i przedstawia go Radzie Państwa.
2. Na wniosek dwóch delegatów przegłosowany zwykłą większością głosów raport o budżecie państwa przyjmowany jest w formie ustawy budżetowej.
3. Zasady i tryb opracowania raportu o stanie budżetu państwa, stopień jego szczegółowości oraz wymagania, którym powinien odpowiadać budżet państwa oraz raport o nim, a także zasady i tryb wykonywania budżetu określa ustawa.

Art. 64.
1. Decyzja w zakresie uchwały budżetowej, zmiany uchwały budżetowej i wykonania budżetu przysługuje wyłącznie Rządowi Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości.
2. Inicjatywa ustawodawcza w zakresie zmiany ustawy, o której mowa w art. 63 ust. 2, ustawy o budżecie, zmiany ustawy o budżecie, ustawy o zaciągnięciu długu publicznego i innych ustaw dotyczących zasad tworzenia i wykonywania budżetu przysługuje wyłącznie Rządowi Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości.

Art. 65.
1. Budżety krajów koronnych dotowane są z budżetu wspólnego Monarchii Austro-Węgierskiej na podstawie zapotrzebowania zgłaszanego przez właściwe organy władzy publicznej krajów koronnych, które podlega ocenie Rządu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości.
2. Wszelkie zobowiązania finansowe krajów koronnych realizowane są przez właściwe organy władzy publiczne kraju koronnego.
3. W razie braku możliwości wykonania przepisu ust. 2 przez właściwe organy władzy publicznej krajów koronnych, zobowiązania krajów koronnych realizuje odpowiednio Rząd Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości.

Art. 66.
1. Własność Skarbu Państwa zarządzana jest przez Ministra Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości właściwego do spraw skarbu państwa.
2. Własność Skarbu Państwa może być zarządzana przez właściwe władze kraju koronnego na podstawie umowy między Rządem Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości a rządem właściwego kraju koronnego, z wyjątkiem mienia wojskowego poza mieniem wojsk obrony krajowej, budynków użyteczności publicznej należących do centralnych organów publicznych oraz siedzib dworu.

Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg
Regent Monarchii Austro-Węgier

Obrazek


JCKW Andrew von Habsburg
Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 2333
Rejestracja: 6 lata temu

Kto to?

Ordery

Kriegsmarine

Nieprzeczytany post autor: Andrew von Habsburg »

Rozdział X - Finanse publiczne

Art. 62.
1. Finansami publicznymi, w porozumieniu z Monarchą i Prezydentem Ministrów Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości zarządza Minister Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości właściwy do spraw skarbu, który obejmuje także stanowisko Gubernatora Banku Austro-Węgierskiego.
2. Budżetem zarządza Minister Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z Monarchą oraz Rządem Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości.
3. Wysokość jednolitych na terenie Monarchii Austro-Węgierskiej podatków określa ustawa.
4. Kraje koronne mogą określać na swoim terytorium wysokość podatków i danin publicznych innych niż podatki, o których mowa w ust. 3.
5. Informatyczne systemy bankowe i gospodarcze Monarchii Austro-Węgierskiej, w których odbywa się obrót pieniężny i gospodarczy, są jednolite i podlegają certyfikacji, o której mowa w art. 53 ust. 7.

Art. 63.
1. Rząd Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości raportuje stan budżetu państwa na okres budżetowy w formie uchwały i przedstawia go Radzie Państwa.
2. Na wniosek dwóch delegatów przegłosowany zwykłą większością głosów raport o budżecie państwa przyjmowany jest w formie ustawy budżetowej.
3. Zasady i tryb opracowania raportu o stanie budżetu państwa, stopień jego szczegółowości oraz wymagania, którym powinien odpowiadać budżet państwa oraz raport o nim, a także zasady i tryb wykonywania budżetu określa ustawa.

Art. 64.
1. Decyzja w zakresie uchwały budżetowej, zmiany uchwały budżetowej i wykonania budżetu przysługuje wyłącznie Rządowi Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości.
2. Inicjatywa ustawodawcza w zakresie zmiany ustawy, o której mowa w art. 63 ust. 2, ustawy o budżecie, zmiany ustawy o budżecie, ustawy o zaciągnięciu długu publicznego i innych ustaw dotyczących zasad tworzenia i wykonywania budżetu przysługuje wyłącznie Rządowi Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości.

Art. 65.
1. Budżety krajów koronnych dotowane są z budżetu wspólnego Monarchii Austro-Węgierskiej na podstawie zapotrzebowania zgłaszanego przez właściwe organy władzy publicznej krajów koronnych, które podlega ocenie Rządu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości.
2. Wszelkie zobowiązania finansowe krajów koronnych realizowane są przez właściwe organy władzy publiczne kraju koronnego.
3. W razie braku możliwości wykonania przepisu ust. 2 przez właściwe organy władzy publicznej krajów koronnych, zobowiązania krajów koronnych realizuje odpowiednio Rząd Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości.

Art. 66.
1. Własność Skarbu Państwa zarządzana jest przez Ministra Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości właściwego do spraw skarbu państwa.
2. Własność Skarbu Państwa może być zarządzana przez właściwe władze kraju koronnego na podstawie umowy między Rządem Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości a rządem właściwego kraju koronnego, z wyjątkiem mienia wojskowego poza mieniem wojsk obrony krajowej, budynków użyteczności publicznej należących do centralnych organów publicznych oraz siedzib dworu.

Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg
Regent Monarchii Austro-Węgier

Obrazek


JCKW Andrew von Habsburg
Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 2333
Rejestracja: 6 lata temu

Kto to?

Ordery

Kriegsmarine

Nieprzeczytany post autor: Andrew von Habsburg »

xx

Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg
Regent Monarchii Austro-Węgier

Obrazek


JCKW Andrew von Habsburg
Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 2333
Rejestracja: 6 lata temu

Kto to?

Ordery

Kriegsmarine

Nieprzeczytany post autor: Andrew von Habsburg »

Rozdział X - Finanse publiczne

Art. 62.
1. Finansami publicznymi, w porozumieniu z Monarchą i Prezydentem Ministrów Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości zarządza Minister Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości właściwy do spraw skarbu, który obejmuje także stanowisko Gubernatora Banku Austro-Węgierskiego.
2. Budżetem zarządza Minister Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z Monarchą oraz Rządem Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości.
3. Wysokość jednolitych na terenie Monarchii Austro-Węgierskiej podatków określa ustawa.
4. Kraje koronne mogą określać na swoim terytorium wysokość podatków i danin publicznych innych niż podatki, o których mowa w ust. 3.
5. Informatyczne systemy bankowe i gospodarcze Monarchii Austro-Węgierskiej, w których odbywa się obrót pieniężny i gospodarczy, są jednolite i podlegają certyfikacji, o której mowa w art. 53 ust. 7.

Art. 63.
1. Rząd Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości raportuje stan budżetu państwa na okres budżetowy w formie uchwały i przedstawia go Radzie Państwa.
2. Na wniosek dwóch delegatów przegłosowany zwykłą większością głosów raport o budżecie państwa przyjmowany jest w formie ustawy budżetowej.
3. Zasady i tryb opracowania raportu o stanie budżetu państwa, stopień jego szczegółowości oraz wymagania, którym powinien odpowiadać budżet państwa oraz raport o nim, a także zasady i tryb wykonywania budżetu określa ustawa.

Art. 64.
1. Decyzja w zakresie uchwały budżetowej, zmiany uchwały budżetowej i wykonania budżetu przysługuje wyłącznie Rządowi Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości.
2. Inicjatywa ustawodawcza w zakresie zmiany ustawy, o której mowa w art. 63 ust. 2, ustawy o budżecie, zmiany ustawy o budżecie, ustawy o zaciągnięciu długu publicznego i innych ustaw dotyczących zasad tworzenia i wykonywania budżetu przysługuje wyłącznie Rządowi Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości.

Art. 65.
1. Budżety krajów koronnych dotowane są z budżetu wspólnego Monarchii Austro-Węgierskiej na podstawie zapotrzebowania zgłaszanego przez właściwe organy władzy publicznej krajów koronnych, które podlega ocenie Rządu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości.
2. Wszelkie zobowiązania finansowe krajów koronnych realizowane są przez właściwe organy władzy publiczne kraju koronnego.
3. W razie braku możliwości wykonania przepisu ust. 2 przez właściwe organy władzy publicznej krajów koronnych, zobowiązania krajów koronnych realizuje odpowiednio Rząd Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości.

Art. 66.
1. Własność Skarbu Państwa zarządzana jest przez Ministra Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości właściwego do spraw skarbu państwa.
2. Własność Skarbu Państwa może być zarządzana przez właściwe władze kraju koronnego na podstawie umowy między Rządem Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości a rządem właściwego kraju koronnego, z wyjątkiem mienia wojskowego poza mieniem wojsk obrony krajowej, budynków użyteczności publicznej należących do centralnych organów publicznych oraz siedzib dworu.

Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg
Regent Monarchii Austro-Węgier

Obrazek


JCKW Andrew von Habsburg
Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 2333
Rejestracja: 6 lata temu

Kto to?

Ordery

Kriegsmarine

Nieprzeczytany post autor: Andrew von Habsburg »

Rozdział XI - Kraje koronne i inne terytoria

Art. 67.
1. Integralnymi krajami koronnymi Monarchii Austro-Węgierskiej w dniu wejścia w życie Ugody są:
a) Książęce Hrabstwo Tyrolu wraz z Księstwem Salzburga i Arcyksięstwem Austrii za Anizą,
b) Arcyksięstwo Austrii przed Anizą,
c) Księstwo Styrii,
d) Księstwo Pobrzeża,
e) Trójjedyne Królestwo Chorwacji, Slawonii i Dalmacji,
f) Bośnia i Hercegowina,
g) Kraje Korony Świętego Wacława,
h) Królestwo Węgier,
i) Królestwo Galicji i Lodomerii,
j) Księstwo Bukowiny.
2. Zmiany w liście krajów koronnych, o których mowa w ust. 1, uchwalane są w drodze ustawy.


Art. 67.

1. Częściami składowymi Monarchii Austro-Węgierskiej są Królestwa i kraje w Radzie Państwa reprezentowane oraz Kraje Korony Świętego Stefana. Części składowe składają się z krajów koronnych.

2. W skład Królestw i krajów w Radzie Państwa reprezentowanych wchodzą następujące kraje koronne:
a) Arcyksięstwo Austrii przed Anizą - ze stolicą w Wiedniu,
b) Arcyksięstwo Austrii za Anizą - ze stolicą w Linzu,
c) Księstwo Styrii - ze stolicą w Grazu,
d) Księstwo Karyntii - ze stolicą w Klagenfurcie,
e) Księstwo Salzburga - ze stolicą w Salzburgu,
f) Książęce Hrabstwo Tyrolu - ze stolicą w Innsbrucku,
g) Vorarlberg - ze stolicą w Bregencji,
h) Księstwo Krainy - ze stolicą w Lublanie,
i) Pobrzeże Austriackie - ze stolicą w Trieście,
j) Królestwo Dalmacji - ze stolicą w Zadarze,
k) Królestwo Czech - ze stolicą w Pradze,
l) Margrabstwo Moraw - ze stolicą w Brnie,
m) Księstwo Górnego i Dolnego Śląska - ze stolicą w Opawie,
n) Królestwo Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim i Księstwami Oświęcimskim i Zatorskim - ze stolicą we Lwowie,
o) Księstwo Bukowiny - ze stolicą w Czerniowcach.

3. W skład Krajów Korony Świętego Stefana wchodzą następujące kraje koronne:
a) Królestwo Węgier - ze stolicą w Budapeszcie,
b) Trójjedyne Królestwo Chorwacji, Slawonii i Dalmacji - ze stolicą w Zagrzebiu.

4. Zasady powoływania oraz kompetencje władz krajowych określa ustawa.

Art. 68.
Kraje koronne są integralnymi, autonomicznymi organizmami państwowymi, które wchodzą w skład Monarchii Austro-Węgierskiej.

Art. 69.
Między organami władzy publicznej krajów koronnych a centralnymi organami władzy publicznej Monarchii Austro-Węgierskiej nie ma zależności służbowej, z wyjątkiem:

* Zależności właściwych krajowych organów władzy publicznej wobec ministra Rządu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości właściwego do spraw zagranicznych w wypadku nawiązywania kontaktów międzynarodowych,
* Zależności krajowych ministrów właściwych do spraw wojska i obrony krajowej wobec ministra Rządu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości właściwego do spraw wojska.
* Zależności krajowych ministrów właściwych do spraw finansów wobec ministra Rządu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości właściwego do spraw finansów.

Art. 70.
1. Krajowe organy władzy publicznej są autonomiczne w działaniach dotyczących spraw nie objętych kompetencją centralnych organów władzy publicznej Monarchii Austro-Węgierskiej,
2. Spod kompetencji krajowych organów władzy publicznej w szczególności wyjęte zostają sprawy:
a) polityki zagranicznej,
b) Cesarskich i Królewskich Sił Zbrojnych z wyłączeniem wojsk obrony krajowej,
c) wspólnej polityki finansowej i monetarnej,
d) wspólnej polityki celnej,
e) wspólnych systemów informatycznych.

Art. 71.
Ustrój samorządu terytorialnego na terytorium krajów koronnych określają odrębne przepisy krajowe.

Art. 72.
1. Terytorium przyłączone do Monarchii Austro-Węgierskiej, niewymienione w art. 67 ust. 1 i nieuznane za kraj koronny w trybie, o którym mowa w art. 67 ust. 2, uznaje się za wspólny kraj anektowany.
2. Terytorium, o którym mowa w ust. 1, zarządza minister Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości właściwy do spraw wewnętrznych.
3. Terytorium, o którym mowa w ust. 1, stanowi integralną część Monarchii Austro-Węgierskiej.

Art. 73. Wewnętrzne zasady funkcjonowania administracji państwowej na terenie terytoriów, o których mowa w art. 72.

Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg
Regent Monarchii Austro-Węgier

Obrazek


JCKW Andrew von Habsburg
Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 2333
Rejestracja: 6 lata temu

Kto to?

Ordery

Kriegsmarine

Nieprzeczytany post autor: Andrew von Habsburg »

Rozdział XII - Zmiany Ugody

Art. 74.
1. Projekt ustawy o zmianie Ugody może złożyć co najmniej 1/3 delegatów do Rady Państwa, Rząd Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości lub Monarcha.
2. Zmiana Ugody następuje w drodze ustawy.
3. Ustawę o zmianie Ugody uchwala Rada Państwa większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby delegatów.
4. Podmiot określony w ust. 1 a także 2 obywateli może, w przypadku złożenia projektu ustawy o zmianie Ugody, zażądać, w terminie 7 dni od dnia uchwalenia ustawy prze Radę Państwa, przeprowadzenia referendum zatwierdzającego. Z wnioskiem w tej sprawie podmioty te zwracają się do Przewodniczącego Rady Państwa, który zarządza niezwłocznie przeprowadzenie referendum w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Zmiana Ugody zostaje przyjęta, jeżeli za tą zmianą opowiedziała się większość głosujących.
5. Po zakończeniu postępowania określonego w ust. 4 i 6 Przewodniczący Rady Państwa przedstawia Monarsze uchwaloną ustawę do podpisu. Monarcha podpisuje ustawę w ciągu 14 dni od jej przedstawienia i zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Państwa.

Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg
Regent Monarchii Austro-Węgier

Obrazek


ODPOWIEDZ Podgląd wydruku

Wróć do „Prawo Fundamentalne”