Moderacja: Heinz-Werner Grüner

Regulaminy i zasady

Heinz-Werner Grüner
Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 7701
Rejestracja: 3 lata temu
Lokalizacja: ...

Kto to?

Landstreitkräfte

Nieprzeczytany post autor: Heinz-Werner Grüner »

NOWY REGULAMIN - obowiązuje od sezonu nr IV

Obrazek

Regulamin Główny Rajdowych Mistrzostw Austro-Węgier

 1. Rajdowe Mistrzostwa Austro-Węgier, w skrócie RMAW to cykl zawodów, w oparciu o forumową rywalizację w ramach rajdów samochodowych.
 2. W RMAW może wziąć udział każdy obywatel mikroświata, któremu prawo pozwala na przebywanie w Monarchii Austro-Węgierskiej.
 3. Cykl zawodów to jeden sezon oznaczany kolejno I, II, III, etc.
 4. W ramach jednego cyklu może odbywać się ustalona wcześniej liczba rajdów.
 5. Lista rajdów i termin ich odbywania, w danym sezonie, jest określona w załączniku „Lista Rajdów RMAW”.
 6. Listę Rajdów RMAW zatwierdza organizator RMAW.
 7. Uczestnik zabawy w RMAW nazywany jest Kierowcą.
 8. Dwóch Kierowców tworzy Zespół, czerpiąc z tego dodatkowe korzyści.
 9. Każdy Zespół może otrzymać dodatkowe udogodnienia opisane w Regulaminie Uzupełniającym.
 10. W ramach jednego sezonu Zespół może wymienić Kierowcę jeden raz na sezon.
 11. Kierowcy i Zespoły prezentują swoje pojazdy w momencie zgłoszenia do udziału w rajdach. Możliwa jest korekta wyglądu pojazdu raz na sezon.
 12. Pojazd to automobil (wehikuł), którego wygląd i możliwości techniczne nie odbiega od czasów przyjętych w Monarchii Austro-Węgierskiej. Do startu dopuszcza się pojazdy w ogólnym rozumieniu uznawane za retro tj. z okresu lat 1900-1950 XX wieku. Stroną decydującą jest organizator.
 13. Kierowca przed każdym sezonem wybiera numer startowy na cały sezon w zakresie od 0 do 999. Mistrzowi poprzedniego sezonu przysługuje wybór numeru „1”. Jeśli się na to nie zdecyduje, inni kierowcy nie mogą z niego skorzystać.
 14. Rajd odbywa się poprzez rozgrywkę na forum, na zasadzie zaliczania w odpowiedniej kolejności konkretnych odcinków specjalnych, w których trzeba stawić się w określonym przez organizatora czasie.
 15. Zwycięzcą klasyfikacji ogólnej rajdu jest Kierowca mający najmniejszą sumę strat czasowych.
 16. Wynikiem ogólnym nazywamy sumę wszystkich strat czasowych na każdym Odcinku Specjalnym danego rajdu.
 17. Wyznacznikiem czasowym jest godzina obowiązująca na terenie Polski, ze szczególnym uwzględnieniem forum, w którym znajduje się punkt kontrolny.
 18. Klasyfikacja Kierowców odbywa się według czasu dotarcia na poszczególne Odcinki Specjalne. Dokonuje się tego poprzez wpis na forum, w odpowiednio wyznaczonym do tego miejscu Odcinka Specjalnego.
 19. Organizator przewiduje możliwie najszybszy czas dotarcia do Odcinka Specjalnego, określony konkretną godziną.
 20. Przekroczenie czasu dotarcia do Odcinka Specjalnego, przed wyznaczonym czasem równoznaczne jest z otrzymaniem kary czasowej, która zostanie wliczona w wynik ogólny.
 21. Przekroczenie czasu dotarcia do Odcinka Specjalnego, po wyznaczonym czasie równoznaczne jest z otrzymaniem kary czasowej, która zostanie wliczona w wynik ogólny.
 22. Każdy Odcinek Specjalny jest stopniowany w zależności od trudności. Wyróżniamy trzy stopnie trudności, gdzie „I” jest normalnym stopniem trudności, a „III” stopniem skrajnie trudnym”. Wpływ na to może mieć godzina dotarcia do Odcinka Specjalnego, bądź ważność danego Odcinka Specjalnego.
 23. Kierowca, którego wpis(post) będzie widniał jako pierwszy po wyznaczonej godzinie dotarcia(nie wlicza się wpisów przed czasem) otrzyma Premię Czasową, która zostanie odjęta od jego wyniku ogólnego. Odpowiednie Premie Czasowe otrzyma również Kierowca, który umieści drugi i trzeci post.
 24. Premie Czasowe określa Regulamin Uzupełniający.
 25. Kierowca, którego wpis(post) będzie widniał przed wyznaczoną godziną dotarcia otrzyma dodatkową Karę Czasową, która zostanie dodana do jego wyniku ogólnego. Karę Czasową otrzyma każdy Kierowca, który złamie ten punkt regulaminu.
 26. Kary Czasowe określa Regulamin Uzupełniający.
 27. Maksymalna strata czasowa na Odcinku Specjalnym wynosi 12 godzin i jest równoznaczna z defektem pojazdu uniemożliwiającym ukończenie rajdu. W takim wypadku Kierowca nie będzie klasyfikowany i nie otrzyma punktów, nawet gdyby jego pozycja wskazywała na taką możliwość.
 28. Pominięcie Odcinka Specjalnego, po upływie 12 godzin jest równoznaczne z dyskwalifikacją.
 29. Za zajęcie miejsca w rajdzie Kierowca uzyskuje punkty:
  a) Za 1-wsze miejsce w Klasyfikacji Kierowców – 25 punktów,
  b) Za 2-gie miejsce w Klasyfikacji Kierowców - 18 punktów,
  c) Za 3-cie miejsce w Klasyfikacji Kierowców – 15 punktów i dalej:
  d) 4 – 12 pkt
  e) 5 – 10 pkt
  f) 6 – 8 pkt
  g) 7 – 6 pkt
  h) 8 – 4 pkt
  i) 9 – 2 pkt
  j) 10 – 1 pkt
 30. Zawodnicy Zespołu, którego Kierowcy uzyskali największą liczbę punktów otrzymują dodatkowo po 2 punkty do Klasyfikacji Indywidualnej RMAW.
 31. Klasyfikacja Indywidualna RMAW to suma wszystkich punktów uzyskanych przez Kierowcę w danym Sezonie.
 32. Klasyfikacja Zespołowa RMAW to suma wszystkich punktów uzyskanych przez Kierowców danego Zespołu, w danym Sezonie.
 33. Oficjalne ogłoszenie klasyfikacji ogłasza Organizator zawodów.
 34. Wszystkie sporne sytuacje nieprzewidziane niniejszym regulaminem rozpatruje Organizator, po zapoznaniu się z problemem lub ze stronami konfliktu. Komunikat Organizatora, będący oficjalnym stanowiskiem RMAW jest wiążący w danym momencie i niepodważalny po jego wydaniu.
 35. Wszystkie niejasności winny być zgłaszane niezwłocznie poprzez zgłoszenie w odpowiednim do tego miejscu wyznaczonym przez Organizatora.

Regulamin Uzupełniajacy Rajdowych Mistrzostw Austro-Węgier

 1. Premię Czasową otrzymuje trzech pierwszych Kierowców, którzy dotarli na Odcinek Specjalny. Za takowe uznaje się dokonanie wpisu na forum w wyznaczonym do tego miejscu, po określonej przez organizatora godzinie.

 2. Premia Czasowa jest uzależniona od stopnia trudności Odcinka Specjalnego.
  Wartości Premii Czasowych za Odcinki Specjalne:
  A. Odcinek Specjalny o stopniu trudności I –
  a) 1 miejsce – odejmuje się 3 minuty
  b) 2 miejsce – odejmuje się 2 minuty
  c) 3 miejsce – odejmuje się 1 minutę
  B. Odcinek Specjalny o stopniu trudności II –
  a) 1 miejsce – odejmuje się 6 minut
  b) 2 miejsce – odejmuje się 4 minuty
  c) 3 miejsce – odejmuje się 2 minuty
  C. Odcinek Specjalny o stopniu trudności III –
  d) 1 miejsce – odejmuje się 10 minut
  e) 2 miejsce – odejmuje się 6 minuty
  f) 3 miejsce – odejmuje się 3 minuty
  D. Super Odcinek Specjalny - na mecie rajdu
  Poza normalnym punktowaniem ostatniego Odcinka Specjalnego według skali trudności, Super Premię Czasową otrzyma pierwsza piątka kierowców.
  Wartości Super Premii Czasowej
  a) 1 miejsce - odejmuje się 15 minut
  b) 2 miejsce - odejmuje się 10 minut
  c) 3 miejsce - odejmuje się 5 minut
  d) 4 miejsce - odejmuje się 3 minuty
  e) 5 miejsce - odejmuje się 1 minuta
  E. Prolog - przed startem rajdu właściwego. To odcinek pokazowy.
  a) Prolog nie jest obowiązkowy.
  b) Nie wlicza się Strat Czasowych - w Prologu zyskuje tylko pierwsza “trójka”
  c) 1 miejsce w Prologu - odejmuje się 3 minuty Premii Czasowej przed OS0,
  d) 2 mejsce - odejmuje się 2 minuty Premii Czasowej przed OS0,
  e) 3 miejsce - odejmuje się 1 minutę Premii Czasowej przed OS0[/color].

 3. Kierowca ukarany Karą Czasową na danym Odcinku Specjalnym, nie bierze udziału w rozpatrywaniu i przyznawaniu Premii Czasowych za dany Odcinek Specjalny.
  4.
  Kara Czasowa w liczbie minut równej liczbie sekund przybycia przed czasem — za przybycie do 9 sekund wcześniej,
  Kara Czasowa 10 minut — za przybycie do 5 minut wcześniej,
  Kara Czasowa 30 minut — za przybycie do 15 minut wcześniej,
  Kara Czasowa 45 minut — za przybycie do 30 minut wcześniej,
  Kara Czasowa 60 minut — za przybycie do 1 godziny wcześniej
  Kara Czasowa 80 minut — za przybycie powyżej 1 godziny wcześniej
  Kierowca zostaje zdyskwalifikowany za przybycie o 3 godziny prędzej niż czas wyznaczony przez Organizatora.

 4. Zasada Tankowanie
  a) Tankowanie nie jest obowiązkowe.
  b) Tankowanie odbywać się może od Odcinka Specjalnego nr 2, nie wcześniej.
  c) Tankowania można dokonać jeden raz dziennie podczas rajdu, ale poza Prologiem, Startem, OS0 OS1 i OS’em będącym jednocześnie metą rajdu.
  d) Tankowanie odbywa się poprzez obowiązkowe wstawienie specjalnego obrazka (będzie go można pobrać wraz z kodem z punktu informacyjnego na OS)podczas zaliczania OS’u. W innym przypadku tankowanie nie zostanie uznane za odbyte.
  e) Kierowca, który Tankuje pojazd ponosi Stratę Czasową równą 3 minuty na OS’ie, na którym zgłosił Tankowanie. Nie traci natomiast Premii Czasowych.
  f) Korzyść może osiągnąć pierwszych pięciu Kierowców dokonujących Tankowania na kolejnym OS’ie. Do tej liczby wlicza się wszystkich Kierowców biorących udział w rajdzie, którzy nie popełnili false-startu.
  g) Wartość Premii Czasowej po Tankowaniu:
  1miejsce na OS’ie po Tankowaniu 15 dodatkowych minut Premii Czasowej
  2m. - 12 dodatkowych minut Premii Czasowej
  3m - 10 dodatkowych minut Premii Czasowej
  4m - 8 dodatkowych minut Premii Czasowej
  5m - 6 dodatkowych minut Premii Czasowej
  Jeśli Tankujący znalazł się na pozycji szóstej lub dalszej na danym OS, Premia Czasowa nie zostanie mu naliczona.
  h) Nie można Tankować jeden OS po drugim.

ZAŁĄCZNIK:
Obrazek

 1. Zasad Łyk Doświadczenia
  Triumfator, oraz Kierowcy na pozycjach 2 i 3 rajdu poprzedzającego trwające wydarzenie ma możliwość, jeden raz w całym rajdzie, wykorzystania swojego „doświadczenia” i odrobienia straty czasowej w zależności od zajętej wcześniej pozycji 3, 2 lub 1 minuty.
  Udogodnienie nie jest przenoszone na kolejne rajdy. Udogodnienie wliczane jest jako Premia Czasowa.[/color]
  Łyk Doświadczenia wykorzystuje się poprzez obowiązkowe wstawienie specjalnego obrazka (będzie go można pobrać wraz z kodem z punktu informacyjnego na OS)podczas zaliczania OS’u. W innym przypadku zasada nie zostanie uznane za odbytą.

ZAŁĄCZNIK:

Obrazek

 1. Zasada Zawodowiec
  Warunkiem uzyskania poniższych Premii Czasowych w rajdach jest wystąpienie o przyznanie licencji:[/b]
  KLASA B
  Każdy kierowca RMAW, który brał udział w co najmniej trzech rajdach(lub zdobył choćby punkt) ma możliwość wykorzystania jednorazowo w dowolnym momencie rajdu(poza odcinkiem z metą) 3 dodatkowe minuty Premii Czasowej dla siebie lub członka zespołu poprzez wpis informujący o zasadzie “ZAWODOWIEC”, bądź wskazaniu obrazu licencji.
  KLASA A
  Każdy kierowca RMAW który brał udział w co najmniej pięciu rajdach i zdobył choćby punkt w dotychczasowej karierze ma możliwość wykorzystania jednorazowo w dowolnym momencie rajdu(poza odcinkiem z metą) 5 dodatkowych minut Premii Czasowej dla siebie lub członka zespołu poprzez wpis informujący o zasadzie “ZAWODOWIEC”, bądź wskazaniu obrazu licencji.
  KLASA PRO
  Każdy kierowca RMAW, który brał udział w co najmniej dziesięciu rajdach i zdobył miejsce na podium w dotychczasowej karierze ma możliwość wykorzystania jednorazowo w dowolnym momencie rajdu(poza odcinkiem z metą) 10 dodatkowych minut Premii Czasowej dla siebie lub członka zespołu poprzez wpis informujący o zasadzie “ZAWODOWIEC”, bądź wskazaniu obrazu licencji lub zamianę tej Premii Czasowej na “wyzerowanie” Straty Czasowej z jednego Odcinka Specjalnego.[/color]

Zasadę Zawodowiec wykorzystuje się poprzez obowiązkowe wstawienie specjalnego obrazka (będzie go można pobrać wraz z kodem z punktu informacyjnego na OS)podczas zaliczania OS’u. W innym przypadku zasada nie zostanie uznane za odbytą.

ZAŁĄCZNIK:
Obrazek
Obrazek
Obrazek

(-) Freiherr Heinz-Werner Grüner

Obrazek


Heinz-Werner Grüner
Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 7701
Rejestracja: 3 lata temu
Lokalizacja: ...

Kto to?

Landstreitkräfte

Nieprzeczytany post autor: Heinz-Werner Grüner »

NOWY REGULAMIN - obowiązuje od sezonu nr V

Obrazek

Regulamin Główny Rajdowych Mistrzostw Austro-Węgier

 1. Rajdowe Mistrzostwa Austro-Węgier, w skrócie RMAW to cykl zawodów, w oparciu o forumową rywalizację w ramach rajdów samochodowych.
 2. W RMAW może wziąć udział każdy obywatel mikroświata, któremu prawo pozwala na przebywanie w Monarchii Austro-Węgierskiej.
 3. Cykl zawodów to jeden sezon oznaczany kolejno I, II, III, etc.
 4. W ramach jednego cyklu może odbywać się ustalona wcześniej liczba rajdów.
 5. Lista rajdów i termin ich odbywania, w danym sezonie, jest określona w załączniku „Lista Rajdów RMAW”.
 6. Listę Rajdów RMAW zatwierdza organizator RMAW.
 7. Uczestnik zabawy w RMAW nazywany jest Kierowcą.
 8. Dwóch Kierowców tworzy Zespół, czerpiąc z tego dodatkowe korzyści.
 9. Każdy Zespół może otrzymać dodatkowe udogodnienia opisane w Regulaminie Uzupełniającym.
 10. W ramach jednego sezonu Zespół może wymienić Kierowcę jeden raz na sezon.
 11. Kierowcy i Zespoły prezentują swoje pojazdy w momencie zgłoszenia do udziału w rajdach. Możliwa jest korekta wyglądu pojazdu raz na sezon.
 12. Pojazd to automobil (wehikuł), którego wygląd i możliwości techniczne nie odbiega od czasów przyjętych w Monarchii Austro-Węgierskiej. Do startu dopuszcza się pojazdy w ogólnym rozumieniu uznawane za retro tj. z okresu lat 1900-1950 XX wieku. Stroną decydującą jest organizator.
 13. Kierowca przed każdym sezonem wybiera numer startowy na cały sezon w zakresie od 0 do 999. Mistrzowi poprzedniego sezonu przysługuje wybór numeru „1”. Jeśli się na to nie zdecyduje, inni kierowcy nie mogą z niego skorzystać.
 14. Rajd odbywa się poprzez rozgrywkę na forum, na zasadzie zaliczania w odpowiedniej kolejności konkretnych odcinków specjalnych, w których trzeba stawić się w określonym przez organizatora czasie.
 15. Zwycięzcą klasyfikacji ogólnej rajdu jest Kierowca mający najmniejszą sumę strat czasowych.
 16. Wynikiem ogólnym nazywamy sumę wszystkich strat czasowych na każdym Odcinku Specjalnym danego rajdu.
 17. Wyznacznikiem czasowym jest godzina obowiązująca na terenie Polski, ze szczególnym uwzględnieniem forum, w którym znajduje się punkt kontrolny.
 18. Klasyfikacja Kierowców odbywa się według czasu dotarcia na poszczególne Odcinki Specjalne. Dokonuje się tego poprzez wpis na forum, w odpowiednio wyznaczonym do tego miejscu Odcinka Specjalnego.
 19. Organizator przewiduje możliwie najszybszy czas dotarcia do Odcinka Specjalnego, określony konkretną godziną.
 20. Przekroczenie czasu dotarcia do Odcinka Specjalnego, przed wyznaczonym czasem równoznaczne jest z otrzymaniem kary czasowej, która zostanie wliczona w wynik ogólny.
 21. Przekroczenie czasu dotarcia do Odcinka Specjalnego, po wyznaczonym czasie równoznaczne jest z otrzymaniem kary czasowej, która zostanie wliczona w wynik ogólny.
 22. Każdy Odcinek Specjalny jest stopniowany w zależności od trudności. Wyróżniamy trzy stopnie trudności, gdzie „I” jest normalnym stopniem trudności, a „III” stopniem skrajnie trudnym”. Wpływ na to może mieć godzina dotarcia do Odcinka Specjalnego, bądź ważność danego Odcinka Specjalnego.
 23. Kierowca, którego wpis(post) będzie widniał jako pierwszy po wyznaczonej godzinie dotarcia(nie wlicza się wpisów przed czasem) otrzyma Premię Czasową, która zostanie odjęta od jego wyniku ogólnego. Odpowiednie Premie Czasowe otrzyma również Kierowca, który umieści drugi i trzeci post.
 24. Premie Czasowe określa Regulamin Uzupełniający.
 25. Kierowca, którego wpis(post) będzie widniał przed wyznaczoną godziną dotarcia otrzyma dodatkową Karę Czasową, która zostanie dodana do jego wyniku ogólnego. Karę Czasową otrzyma każdy Kierowca, który złamie ten punkt regulaminu.
 26. Kary Czasowe określa Regulamin Uzupełniający.
  27. Maksymalna strata czasowa na Odcinku Specjalnym wynosi 18 godzin i jest równoznaczna z defektem pojazdu uniemożliwiającym ukończenie rajdu. W takim wypadku Kierowca nie będzie klasyfikowany i nie otrzyma punktów, nawet gdyby jego pozycja wskazywała na taką możliwość.
  28. Pominięcie Odcinka Specjalnego, po upływie 18 godzin jest równoznaczne z dyskwalifikacją.
 27. Za zajęcie miejsca w rajdzie Kierowca uzyskuje punkty:
  a) Za 1-wsze miejsce w Klasyfikacji Kierowców – 25 punktów,
  b) Za 2-gie miejsce w Klasyfikacji Kierowców - 18 punktów,
  c) Za 3-cie miejsce w Klasyfikacji Kierowców – 15 punktów i dalej:
  d) 4 – 12 pkt
  e) 5 – 10 pkt
  f) 6 – 8 pkt
  g) 7 – 6 pkt
  h) 8 – 4 pkt
  i) 9 – 2 pkt
  j) 10 – 1 pkt
 28. Zawodnicy Zespołu, którego Kierowcy uzyskali największą liczbę punktów otrzymują dodatkowo po 2 punkty do Klasyfikacji Indywidualnej RMAW.
 29. Klasyfikacja Indywidualna RMAW to suma wszystkich punktów uzyskanych przez Kierowcę w danym Sezonie.
 30. Klasyfikacja Zespołowa RMAW to suma wszystkich punktów uzyskanych przez Kierowców danego Zespołu, w danym Sezonie.
 31. Oficjalne ogłoszenie klasyfikacji ogłasza Organizator zawodów.
 32. Wszystkie sporne sytuacje nieprzewidziane niniejszym regulaminem rozpatruje Organizator, po zapoznaniu się z problemem lub ze stronami konfliktu. Komunikat Organizatora, będący oficjalnym stanowiskiem RMAW jest wiążący w danym momencie i niepodważalny po jego wydaniu.
 33. Wszystkie niejasności winny być zgłaszane niezwłocznie poprzez zgłoszenie w odpowiednim do tego miejscu wyznaczonym przez Organizatora.

Regulamin Uzupełniajacy Rajdowych Mistrzostw Austro-Węgier

 1. Premię Czasową otrzymuje trzech pierwszych Kierowców, którzy dotarli na Odcinek Specjalny. Za takowe uznaje się dokonanie wpisu na forum w wyznaczonym do tego miejscu, po określonej przez organizatora godzinie.

 2. Premia Czasowa jest uzależniona od stopnia trudności Odcinka Specjalnego.
  Wartości Premii Czasowych za Odcinki Specjalne:
  A. Odcinek Specjalny o stopniu trudności I –
  a) 1 miejsce – odejmuje się 3 minuty
  b) 2 miejsce – odejmuje się 2 minuty
  c) 3 miejsce – odejmuje się 1 minutę
  B. Odcinek Specjalny o stopniu trudności II –
  a) 1 miejsce – odejmuje się 6 minut
  b) 2 miejsce – odejmuje się 4 minuty
  c) 3 miejsce – odejmuje się 2 minuty
  C. Odcinek Specjalny o stopniu trudności III –
  d) 1 miejsce – odejmuje się 10 minut
  e) 2 miejsce – odejmuje się 6 minuty
  f) 3 miejsce – odejmuje się 3 minuty
  D. Super Odcinek Specjalny - na mecie rajdu
  Poza normalnym punktowaniem ostatniego Odcinka Specjalnego według skali trudności, Super Premię Czasową otrzyma pierwsza piątka kierowców.
  Wartości Super Premii Czasowej
  a) 1 miejsce - odejmuje się 15 minut
  b) 2 miejsce - odejmuje się 10 minut
  c) 3 miejsce - odejmuje się 5 minut
  d) 4 miejsce - odejmuje się 3 minuty
  e) 5 miejsce - odejmuje się 1 minuta
  E. Prolog - przed startem rajdu właściwego. To odcinek pokazowy.
  a) Prolog nie jest obowiązkowy.
  b) Nie wlicza się Strat Czasowych - w Prologu zyskuje tylko pierwsza “trójka”
  c) 1 miejsce w Prologu - odejmuje się 3 minuty Premii Czasowej przed OS0,
  d) 2 mejsce - odejmuje się 2 minuty Premii Czasowej przed OS0,
  e) 3 miejsce - odejmuje się 1 minutę Premii Czasowej przed OS0[/color].

 3. Kierowca ukarany Karą Czasową na danym Odcinku Specjalnym, nie bierze udziału w rozpatrywaniu i przyznawaniu Premii Czasowych za dany Odcinek Specjalny.
  4.
  Kara Czasowa w liczbie minut równej liczbie sekund przybycia przed czasem — za przybycie do 9 sekund wcześniej,
  Kara Czasowa 10 minut — za przybycie do 5 minut wcześniej,
  Kara Czasowa 30 minut — za przybycie do 15 minut wcześniej,
  Kara Czasowa 45 minut — za przybycie do 30 minut wcześniej,
  Kara Czasowa 60 minut — za przybycie do 1 godziny wcześniej
  Kara Czasowa 80 minut — za przybycie powyżej 1 godziny wcześniej
  Kierowca zostaje zdyskwalifikowany za przybycie 18 godzin prędzej niż czas wyznaczony przez Organizatora.

 4. Zasada Tankowanie
  a) Tankowanie nie jest obowiązkowe.
  b) Tankowanie odbywać się może od Odcinka Specjalnego nr 2, nie wcześniej.
  c) Tankowania można dokonać jeden raz dziennie podczas rajdu, ale poza Prologiem, Startem, OS0 OS1 i OS’em będącym jednocześnie metą rajdu.
  d) Tankowanie odbywa się poprzez obowiązkowe wstawienie specjalnego obrazka (będzie go można pobrać wraz z kodem z punktu informacyjnego na OS)podczas zaliczania OS’u. W innym przypadku tankowanie nie zostanie uznane za odbyte.
  e) Kierowca, który Tankuje pojazd ponosi Stratę Czasową równą 3 minuty na OS’ie, na którym zgłosił Tankowanie. Nie traci natomiast Premii Czasowych.
  f) Korzyść może osiągnąć pierwszych pięciu Kierowców dokonujących Tankowania na kolejnym OS’ie. Do tej liczby wlicza się wszystkich Kierowców biorących udział w rajdzie, którzy nie popełnili false-startu.
  g) Wartość Premii Czasowej po Tankowaniu:
  1miejsce na OS’ie po Tankowaniu 15 dodatkowych minut Premii Czasowej
  2m. - 12 dodatkowych minut Premii Czasowej
  3m - 10 dodatkowych minut Premii Czasowej
  4m - 8 dodatkowych minut Premii Czasowej
  5m - 6 dodatkowych minut Premii Czasowej
  Jeśli Tankujący znalazł się na pozycji szóstej lub dalszej na danym OS, Premia Czasowa nie zostanie mu naliczona.
  h) Nie można Tankować jeden OS po drugim.

ZAŁĄCZNIK:
Obrazek

 1. Zasad Łyk Doświadczenia
  Triumfator, oraz Kierowcy na pozycjach 2 i 3 rajdu poprzedzającego trwające wydarzenie ma możliwość, jeden raz w całym rajdzie, wykorzystania swojego „doświadczenia” i odrobienia straty czasowej w zależności od zajętej wcześniej pozycji 3, 2 lub 1 minuty.
  Udogodnienie nie jest przenoszone na kolejne rajdy. Udogodnienie wliczane jest jako Premia Czasowa.[/color]
  Łyk Doświadczenia wykorzystuje się poprzez obowiązkowe wstawienie specjalnego obrazka (będzie go można pobrać wraz z kodem z punktu informacyjnego na OS)podczas zaliczania OS’u. W innym przypadku zasada nie zostanie uznane za odbytą.

ZAŁĄCZNIK:

Obrazek

 1. Zasada Zawodowiec
  Warunkiem uzyskania poniższych Premii Czasowych w rajdach jest wystąpienie o przyznanie licencji:
  KLASA B
  Każdy kierowca RMAW, który ukończył trzy rajdy(lub zdobył choćby punkt) ma możliwość wykorzystania jednorazowo w dowolnym momencie rajdu(poza odcinkiem z metą) 3 dodatkowe minuty Premii Czasowej dla siebie lub członka zespołu poprzez wskazanie obrazu licencji i wskazanie na kogo. Brak adnotacji jest równoznaczny z wykorzystaniem “na siebie”.
  KLASA A
  Każdy kierowca RMAW który ukończył przynajmniej pięć rajdów i zdobył choćby punkt w dotychczasowej karierze ma możliwość wykorzystania jednorazowo w dowolnym momencie rajdu(poza odcinkiem z metą) 5 dodatkowych minut Premii Czasowej dla siebie lub członka zespołu poprzez wskazanie obrazu licencji i wskazanie na kogo. Brak adnotacji jest równoznaczny z wykorzystaniem “na siebie”.
  KLASA PRO
  Każdy kierowca RMAW, który ukończył przynajmniej dziesięć rajdów i zdobył miejsce na podium w dotychczasowej karierze ma możliwość wykorzystania jednorazowo w dowolnym momencie rajdu(poza odcinkiem z metą) 10 dodatkowych minut Premii Czasowej dla siebie lub członka zespołu poprzez wskazanie obrazu licencji i wskazanie na kogo. Brak adnotacji jest równoznaczny z wykorzystaniem “na siebie”. Jednocześnie możliwa jest zamiana tej Premii Czasowej na “wyzerowanie” Straty Czasowej z jednego Odcinka Specjalnego.
  [/color]

Zasadę Zawodowiec wykorzystuje się poprzez obowiązkowe wstawienie specjalnego obrazka (będzie go można pobrać wraz z kodem z punktu informacyjnego na OS)podczas zaliczania OS’u. W innym przypadku zasada nie zostanie uznane za odbytą.

ZAŁĄCZNIK:
Obrazek
Obrazek
Obrazek

8. Zasada Kolektyw
Zasadę Kolektyw wykorzystuje się na ostatnim OS’ie rajdu. Jeżeli kierowcy tego samego zespołu ukończą rajd, obaj przybywając na odcinek z metą nie później niż 3 minuty od czasu odcinka oraz wstawią specjalny obrazek (będzie go można pobrać wraz z kodem z punktu informacyjnego na OS) otrzymają Premię Czasową równą 1 minucie.

ZAŁĄCZNIK:
Obrazek

9. Cztery Kąty
Kierowca ma prawo zadeklarować w dowolnym momencie rajdu, że trwający wyścig jest jego “wyścigiem domowym”. Otrzyma wtedy Premię Czasową w wysokości 3 minut.
Udogodnienie można wykorzystać raz w sezonie.
Zasadę Cztery Kąty wykorzystuje się poprzez obowiązkowe wstawienie specjalnego obrazka (będzie go można pobrać wraz z kodem z punktu informacyjnego na OS)podczas zaliczania OS’u. W innym przypadku zasada nie zostanie uznane za odbytą.

ZAŁĄCZNIK:
Obrazek

(-) Freiherr Heinz-Werner Grüner

Obrazek


ODPOWIEDZ Podgląd wydruku

Wróć do „Rajdowe Mistrzostwa Austro-Węgier”