MURATYKA

JCKM Franz Leopold I
Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 1027
Rejestracja: 5 lata temu
Lokalizacja: Hofburgpalast, Wien

Kto to?

Ordery

Landstreitkräfte

Nieprzeczytany post autor: Franz Leopold I »

Traktat

o wzajemnym uznaniu i nawiazaniu stosunków dyplomatycznych


pomiędzy Monarchią Austro-Węgierską a IV Republiką Muratyki

zawartym w

Wiedniu, dnia 5. miesiąca maja roku 1922(2022).

Wysokie Układające się Strony:

Jego Cesarska i Królewska Mość Franz Leopold I
w imieniu własnym i Monarchii Austro-Węgierskiej

oraz

Szanowny Grzegorz Szarak von Hohenburg
w imieniu własnym i IV Republiki Muratyi

zawierają Traktat o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych:

Art. 1.

 1. Wysokie Układające się Strony niniejszym uznają się wzajemnie za suwerenne państwa i podmioty prawa międzynarodowego.
 2. Wysokie Układające się Strony wyrzekają się we wzajemnych kontaktach używania jakiejkolwiek przemocy.

Art. 2.

 1. Wysokie Układające się Strony zawierają stosunki dyplomatyczne na szczeblu ambasadorów.
 2. Wysokie Układające się Strony dopuszczają istnienie placówek dyplomatycznych Monarchii Austro-Węgierskiej w IV Republice Muratyki oraz IV Republiki Muratyki w Monarchii Austro-Węgierskiej.

Art. 3.

 1. Wysoka Układająca się Strona wysyłająca swojego przedstawiciela obowiązana jest uprzednio wstąpić o agrément dla kandydata na ambasadora.
 2. W przypadku reprezentowania Wysoko Układającej się Strony bezpośrednio przez władców drugiej Wysoko Układającej się Strony agrément nie jest wymagany.

Art. 4.

 1. Ambasadorowi przysługuje immunitet na terenie państwa przyjmującego.
 2. W ramach immunitetu, na terenie państwa przyjmującego, ambasador:
  a) nie podlega jurysdykcji prawnej państwa przyjmującego;
  b) korzysta ze swobody poruszania się po obszarze państwa przyjmującego;
  c) korzysta z prawa do reprezentowania interesów państwa wysyłającego, w sposób uznany przez nich za właściwy;
  d) nie jest zobowiązany do składania zeznań w charakterze świadka.
  e) ma zagwarantowaną wolność osobistą i nietykalność

Art. 5.

 1. Ambasador może zrzec się immunitetu.
 2. Wydalenie ambasadora z państwa przyjmującego następuje poprzez uznanie go za persona non grata.
 3. W przypadku wydalenia ambasadora państwo przyjmujące zobowiązuje się do złożenia wyjaśnień i przedstawienia powodu wydalenia ambasadora państwa wysyłającego.
 4. W przypadku poddania pod wątpliwość uczciwości lub rzetelności ambasadora, państwo wysyłające ma obowiązek wszczęcia śledztwa wyjaśniającego.

Art. 6.
Wysokie Układające się Strony zobowiązują się wzajemnie do podejmowania działań zmierzających do rozwoju wzajemnych stosunków, w szczególności w sferach kultury, nauki i gospodarki.

Art. 7.

 1. Każda z Wysokich Układających się Stron może wypowiedzieć niniejszy traktat.
 2. W przypadku wypowiedzenia niniejszego traktatu traci on swoją moc z upływem trzeciego dnia następującego po dniu notyfikacji wypowiedzenia traktatu drugiej stronie.

Art. 8.
Traktat niniejszy wchodzi w życie z dniem ratyfikowania go przez Wysokie Układające się Strony.


JCKM Franz Leopold I
Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 1027
Rejestracja: 5 lata temu
Lokalizacja: Hofburgpalast, Wien

Kto to?

Ordery

Landstreitkräfte

Nieprzeczytany post autor: Franz Leopold I »

Podpisano:
/-/ Franz Leopold I, imperator et rex, manu proprio

Obrazek


Grzegorz Szarak von Hohenburg
Reakcje:
Posty: 1
Rejestracja: 3 miesiące temu

Nieprzeczytany post autor: Grzegorz Szarak von Hohenburg »

Podpisano
/-/ Prezydent IV Republiki Muratyki Grzegorz Szarak von Hohenburg


ODPOWIEDZ Podgląd wydruku

Wróć do „Umowy Międzynarodowe”