Konstytucja - Prawo Generalne Księstwa Styrii

Henryk von Groc

Moderator: Henryk von Groc

Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 1041 Rejestracja: 3 lata temu

Landstreitkräfte

Odznaczenia

Kto to?

Nieprzeczytany post autor: Henryk von Groc »

Allgemeines Recht Fürstentums Steiermark
Prawo Generalne Księstwa Styrii

My, obywatele Księstwa Styrii świadomi swej narodowej tożsamości, w trosce o zachowanie
historii kraju i jego przyszłość, ustanawiamy i uznajemy za obowiązujące co następuje:

KSIĘSTWO STYRII

Art. 1.
1. Księstwo Styrii jest monarchią konstytucyjną.
2. Księstwo jest suwerennym państwem wirtualnym wchodzącym w skład Monarchii Austro-Węgierskiej i związanym z nią poprzez osobę Cesarza Austrii i Króla Węgier.

Art. 2.
1. Księstwo składa się z historycznych ziem Styrii określonych granicami z roku 1855.
2. Stolicą Księstwa jest miasto Graz.
3. Symbolami Księstwa jest herb i flagę przedstawione w załącznikach numer 1.
4. Walutą obowiązującą w Księstwie jest Korona (KOH).

OBYWATELE

Art. 3.
1. Obywatelem Księstwa Styrii jest osoba, która zgłosiła taką chęć i uzyskała obywatelstwo poprzez akt nadania, opublikowany w Dzienniku Praw Księstwa.
2. Obywatelstwo księstwa nadaje w imieniu Cesarza Austrii i Króla Węgier - Namiestnik Księstwa.

Art. 4.
Utrata obywatelstwa następuje na skutek śmierć lub zrzeczenie się go.

Art. 5.
Uzyskanie obywatelstwa Księstwa Styrii jest równoznaczne z posiadaniem obywatelstwa Monarchii Austro-Węgierskiej.

Art. 6.
1. Obywatelstwo Księstwa uprawnia do: uczestniczenia w życiu politycznym i społecznym na obszarze księstwa oraz służby w wojskach księstwa.
2. Podstawowym obowiązkiem każdego obywatela księstwa jest aktywne uczestnictwo w życiu społecznym Monarchii Austro-Węgierskiej oraz jej obrona.

WŁADZA

Art. 7.
Władcą Księstwa jest Cesarz Austrii i Król Węgier, któremu przysługuje tytuł Księcia Styrii.

Art. 8.
1. Władzę ustawodawczą w księstwie sprawują Stany Generalne Księstwa, w skład których wchodzą wszyscy obywatele księstwa.
2. Stany Generalne obradują pod przewodnictwem Marszałka, którym każdorazowo jest najstarszy stażem obywatel Księstwa obecny na obradach.
3. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje wszystkim obywatelom księstwa.
4. Stany Generalne Księstwa podejmują Uchwały i Ustawy zwykłą większością głosów.

Art. 9.
1. Władzę wykonawczą w imieniu Cesarza Austrii i Króla Węgier, sprawuje Namiestnik Księstwa.
2. Namiestnika Księstwa powołuje i odwołuje Cesarz Austrii i Król Węgier.
3. Do kompetencji Namiestnika Księstwa należą wszystkie sprawy wewnętrzne, gospodarcze i finansowe dotyczące Księstwa Styrii.

Art. 10.
Sprawy Zagraniczne podlegają bezpośredniej jurysdykcji Rządu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości.

Art. 11.
1. Władzę sądowniczą w Księstwie, pełni Sad Krajowy na czele którego stoi sędzia powoływany i odwoływany przez Stany Generalne.
2. Od wyroków i postanowień Sadu Krajowego przysługuje odwołanie w terminie 7 dni do Namiestnika Księstwa.

WOJSKO

Art. 12.
1. Księstwo Styrii może sformować własne wojsko obrony terytorialnej, którego zadaniem jest obrona terytorium księstwa i jego mieszkańców.
2. Zwierzchnictwo nad wojskami obrony terytorialnej księstwa sprawuje Namiestnik Księstwa.

Art. 13.
1. Na obszarze księstwa stacjonują Wojska Cesarsko-Królewskiej Armii, których zadaniem jest obrona jedności Monarchii Austro-Węgierskiej.
2. Zwierzchnictwo nad Wojskiem Cesarsko-Królewskiej Armii stojącym na obszarze księstwa sprawuje bezpośrednio Cesarz Austrii i Król Węgier.

Art. 14.
1. Dowódcę wojsk obrony terytorialnej Księstwa Styrii naznacza Namiestnik Księstwa lub sprawuje je osobiście.
2. Dowódca wojsk obrony terytorialnej księstwa odpowiada za organizację, wyszkolenie i funkcjonowanie tych wojsk.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art.15.
1. Znosi się postanowienia Konstytucji z 12 kwietnia 1918 roku.
2. Zmiany w Prawie Generalnym Księstwa Styrii dokonują Stany Generalne większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

Zatwierdzono dnia 28 marca 1920 roku
przez wszystkich zgromadzonych członków
Stanów Generalnych Księstwa Styrii.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Obrazek Herb Księstwa Styrii Obrazek Flaga Księstwa Styrii

(-) graf Henryk von Gröc Hrychowicz
Obrazek Obrazek


Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 611 Rejestracja: 3 lata temu

Kriegsmarine

Odznaczenia

Kto to?

Nieprzeczytany post autor: Franz Joseph von Habsburg »

Świetnie, że Księstwo ma swój ustrój :-).

Mogę mieć tylko parę komentarzy?

Henryk von Groc pisze:
8 miesiące temu

Księstwo jest suwerennym państwem wirtualnym wchodzącym w skład Monarchii Austro-Węgierskiej i związanym z nią poprzez osobę Cesarza Austrii i Króla Węgier.

A czy nie jest krajem koronnym Monarchii Austro-Węgierskiej, zgodnie z Ugodą?

Henryk von Groc pisze:
8 miesiące temu

Uzyskanie obywatelstwa Księstwa Styrii jest równoznaczne z posiadaniem obywatelstwa Monarchii Austro-Węgierskiej.

Hm, wydaje mi się, że "Posiadanie obywatelstwa..." byłoby właściwsze.

Henryk von Groc pisze:
8 miesiące temu

Art. 7.
Władcą Księstwa jest Cesarz Austrii i Król Węgier, któremu przysługuje tytuł Księcia Styrii.

Henryk von Groc pisze:
8 miesiące temu

Art. 9.

Władzę wykonawczą w imieniu Cesarza Austrii i Króla Węgier, sprawuje Namiestnik Księstwa.
Namiestnika Księstwa powołuje i odwołuje Cesarz Austrii i Król Węgier.

Henryk von Groc pisze:
8 miesiące temu

Zwierzchnictwo nad Wojskiem Cesarsko-Królewskiej Armii stojącym na obszarze księstwa sprawuje bezpośrednio Cesarz Austrii i Król Węgier.

Jak najbardziej w porządku, choć monarcha austro-węgierski zamiast Cesarza i Króla byłby trochę bardziej estetyczny :-).

Henryk von Groc pisze:
8 miesiące temu

Art. 11.

Władzę sądowniczą w Księstwie, pełni Sad Krajowy na czele którego stoi sędzia powoływany i odwoływany przez Stany Generalne.
Od wyroków i postanowień Sadu Krajowego przysługuje odwołanie w terminie 7 dni do Namiestnika Księstwa.

Nie wiem, jaka jest wizja Dworu i Rządu JCKM na sądownictwo - na mocy Ugody istnieje C. i K. Sąd, sprawujący władzę sądowniczą. Być może - aby nie blokować takich słusznych przecież inicjatyw ustrojowych - będziemy musieli zmienić Ugodę, by to uelastycznić.

Henryk von Groc pisze:
8 miesiące temu

Art. 12.

Księstwo Styrii może sformować własne wojsko obrony terytorialnej, którego zadaniem jest obrona terytorium księstwa i jego mieszkańców.
Zwierzchnictwo nad wojskami obrony terytorialnej księstwa sprawuje Namiestnik Księstwa.

(...)

Art. 14.

Dowódcę wojsk obrony terytorialnej Księstwa Styrii naznacza Namiestnik Księstwa lub sprawuje je osobiście.
Dowódca wojsk obrony terytorialnej księstwa odpowiada za organizację, wyszkolenie i funkcjonowanie tych wojsk.

Wydaje mi się, że chodzi o wojska obrony krajowej. W każdym razie - świetna inicjatywa. Jeżeli mogę coś doradzić, postarałbym się o zgodę Kriegsministra i AOK, zgodnie z art. 56 ust. 2.

Ogólnie rzecz biorąc - mogę tylko przyklasnąć inicjatywie; a komentarze mają na celu pomóc, by projekt - mam nadzieję - w przyszłości poprawić, zwłaszcza estetycznie. Podejrzewam, że inne kraje koronne będą się wzorować :-).

(-) KAdm Franz Joseph Ehzg von Habsburg
Obrazek


Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 1041 Rejestracja: 3 lata temu

Landstreitkräfte

Odznaczenia

Kto to?

Nieprzeczytany post autor: Henryk von Groc »

Wasza Cesarska Wysokość
Bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie uwagi i propozycje zmian. Z pewnością Stany Generalne wezmą je pod uwagę i jeszcze raz pochyją się nad prawem generalnym Księstwa Styrii.

(-) graf Henryk von Gröc Hrychowicz
Obrazek Obrazek


Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 611 Rejestracja: 3 lata temu

Kriegsmarine

Odznaczenia

Kto to?

Nieprzeczytany post autor: Franz Joseph von Habsburg »

W razie potrzeby służę pomocą!

(-) KAdm Franz Joseph Ehzg von Habsburg
Obrazek


Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 2192 Rejestracja: 4 lata temu

Landstreitkräfte

Odznaczenia

Kto to?

Nieprzeczytany post autor: Borys von Targersdorf »

Z pilnością śledzę pracę nad prawem w Księstwie.

Targersdorfi Borisz baró
palatinus regni Hungarie


ODPOWIEDZ

Wróć do „Siedziba Namiestnika”