Strona 1 z 1

Rozporządzenie o Siłach Zbrojnych krajów Korony św. Wacława

: |02 Maj 17|, 15:13
autor: Borys von Targersdorf

Rozporządzenie Prezydenta Rządu Tymczasowego Krajów Koronnych o Siłach Zbrojnych krajów Korony św. Wacława
z dnia 2 maja AD 2017.
Na mocy Ustawa o rządach w krajach Koronny św. Wacława mówiącej za dnia 29 kwietnia AD 2017
zarządza się co następuje:
1.Rozporządzenie dotyczy Sił Zbrojnych krajów Koronny św. Wacław zwanych dalej Siłami Zbrojnymi Krajów Koronnych.
1. Zachowuję się nazwę, numerację, barwę i stopnie wojskowe, dla Sił Zbrojnych Krajów Koronnych, obowiązujące w Armia Monarchii Austro-Węgierskiej.
2. Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania.

Brno 2 maja 2017
podpisano
Borys Targersdorf
Prezydent Tymczasowego Rządu Krajów Koronnych.