Ustawa o własności ziemskiej.

Borys von Targersdorf

Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 1841 Rejestracja: 4 lata temu

Landstreitkräfte

Odznaczenia

Kto to?

Nieprzeczytany post autor: Borys von Targersdorf »

Ustawa o własności ziemskiej mówiąca z dnia 30 kwietnia AD. 2017

Art. I Przepisy ogólne.
pkt.1 Na cele przeprowadzenia ustawy rolnej przeznacza się , do dyspozycji Prezydenta Rządy Tymczasowego Krajów Koronnych, grunty będące własnością krajów Korony św. Wacława z wyłączeniem Śląska Austriackiego.
pkt.2 Prawo do posiadania ziemi mają :
a) obywatele posiadający obywatelstwo austro-węgierskie zwani dale obywatelami.
b) obywatele zamieszkujący Terytoria Powiernicze Kongresu Orientyki nie posiadający obywatelstwa austro-węgierskiego zwani dalej mieszkańcami.
c) organizację,stowarzyszenia oraz związki wyznaniowe posiadają prawo do dzierżawienia majątków ziemskich.

Art. II Lokalizacja majątków.
pkt.1 Obywatele maja prawo do posiadania majątków na ziemiach wymienionych w art. I pkt. 1.
pkt.2 Mieszkańcy mają prawo do posiadania majątków na ziemiach wymienionych w art. I pkt. 1.
pkt.3 Organizację,stowarzyszenia oraz związki wyznaniowe mają prawo do posiadania majątków na ziemiach wymienionych w art. I pkt. 1.

Art.III Prawa własności.
pkt.1 Potwierdzeniem nadania ziemi dla obywatela austro-węgierskiego jest akt własności.
pkt.2 Potwierdzeniem nadania ziem dla mieszkańca jest akt własności.
pkt.3 Potwierdzeniem dzierżawy majątków ziemskich przez organizację,stowarzyszenia oraz związki wyznaniowe jest akt dzierżawy.

Art. IV Prawo dziedziczenia.
pkt.1 Prawu dziedziczenia podlegają tylko majątki obywateli.
pkt.2 Majątki mieszkańców nie podlegają prawu dziedziczenia i po śmierci mieszkańca przechodzą na własność krajów Korony św. Wacława.
pkt.3 Majątki dzierżawione przez organizację, stowarzyszenia oraz związki wyznaniowe po upływie terminu dzierżawy przechodzą na własność krajów Koronny św. Wacław.

Art. V
pkt.1 Ustawa wchodzi w życie w dniu 30 kwietnia AD. 2017

Borys Targersdorf baró
palatinus regni Hungarie

SZURKOLÓI KLUB 1920


ODPOWIEDZ

Wróć do „Dziennik Ustaw Krajów Koronnych.”