Dekret Regenta o powołaniu armii

Moritz von Oranien-Nassau

Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 907 Rejestracja: 3 lata temu

Landstreitkräfte

Odznaczenia

Kto to?

Nieprzeczytany post autor: Moritz von Oranien-Nassau »

Dekret 1.Wobec niebezpieczeństwa najazdu wojsk ukraińskich oaz potrzeby wyswobodzenia Wschodniej Galcji spod władzy tychrze niniejszym powołujemy Siły Zbrojne Galicji i Lodomerii zwane dalej Armią
2. Na Armię składają się:wojska lądowe, siły powietrzne i żandarmeria.
3. Organizację i wszelkie inne zasady funkcjonowania każdej z części Armii określają określają odrębne dokumenty.

Regent Galicji i Lodomerii
Jacek Ostrogski-Radziwiłł

Moritz Ritter von Oranien-Nassau,
Namiestnik Krajów Korony św.Wacława
Obrazek


Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 907 Rejestracja: 3 lata temu

Landstreitkräfte

Odznaczenia

Kto to?

Nieprzeczytany post autor: Moritz von Oranien-Nassau »

Rozporządzenie 1.Zgodnie z punktem czwartym dekret o powołaniu armii stanowimy przepisy dotyczące Wojsk Lądowych Armii Galicji i Lodomerii zwanych dalej wojskami lądowymi
2. Na wojska lądowe składają się piechota, artyleria,wojska pancerne i techniczne oraz służby kwatermistrzowskie.
3. Piechota dzieli się na piechotę liniową i strzelców
4. W skład wojsk technicznych wchodzą wojska łączności i saperzy
Wojska Lądowe mają stacjonować w następujących garnizonach:
-Kraków: dowództwo korpusu,dowództwo 1 dywizji. 1 i 2 pułk piechoty,1 pułk kawalerii, , 1 pułk artylerii polowej,1 dywizjon artylerii ciężkiej,I dywizjon haubic, 1,2,3 dywizjon artylerii fortecznej, 1 brygada artylerii fortecznej,1 batalion wojsk samochodowych, służby korpusu i I dywizji
-Tarnów-3 ,4 pułk piechoty,1 pułk strzelców
-Bielsko-2 pułk kawalerii,2 pułk strzelców
-Bochnia- dowództwo 2 dywizji, 5,6 pułk piechoty,
-Dębica-7 pułk piechoty,2 pułk artylerii polowej
-Jarosław-8 pułk piechoty,służby 2 dywizji
-Lubaczów- 2 dywizjon haubic,3 pułk kawalerii
-Łańcut-3 pułk strzelców, dywizjon haubic
-Nowy Sącz- 11 pułk piechoty
-Przemyśl-sztab 3 dywizji, 9,10 pułk piechoty, 4,5 dywizjon artylerii fortecznej, 2 brygada forteczna, 2 batalion wojsk samochodowych,
-Rzeszów-12 pułk piechoty, służby 3 dywizji,

Moritz Ritter von Oranien-Nassau,
Namiestnik Krajów Korony św.Wacława
Obrazek


Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 907 Rejestracja: 3 lata temu

Landstreitkräfte

Odznaczenia

Kto to?

Nieprzeczytany post autor: Moritz von Oranien-Nassau »

Rozporządzenie 1.Zgodnie z punktem czwartym dekretu o powołaniu armii stanowimy przepisy dotyczące Sił Powietrznych Galicji i Lodomerii zwanych daliej siłami powietrznymi.
2 W skład sił powietrznych wchodzi 6 dywizjonów myśliwskich
3 Siły powietrzne mają stacjonować w następujących garnizonach
-Kraków-1,2 dywizjon
-Rzeszów- 4,6 dywizjon
-Przemyśl-3,5 dywizjon

Moritz Ritter von Oranien-Nassau,
Namiestnik Krajów Korony św.Wacława
Obrazek


Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 907 Rejestracja: 3 lata temu

Landstreitkräfte

Odznaczenia

Kto to?

Nieprzeczytany post autor: Moritz von Oranien-Nassau »

Rozporządzenie
1.Zgodnie z punktem czwartym dekretu o powołaniu armii stanowimy przepisy dotyczące Żandarmerii Galicji i Lodomerii zwanej dalej Żandarmerią.
2. Żandarmeria jest formacją porządkową dbającą o bezpieczeństwo mieszkańców. Do zadań specjalnych wydziałów żandarmerii należy także służba wywiadowcza i kontrwywiadowcza.
3 Komendy żandarmerii mają znajdować się w każdym mieście,siedzibie cyrkułu i okręgu.

Moritz Ritter von Oranien-Nassau,
Namiestnik Krajów Korony św.Wacława
Obrazek


ODPOWIEDZ

Wróć do „Dziennik Ustaw”