Statut AWFP

Awatar użytkownika
Wiktor Maretzky
Ritter
Reakcje:
Posty: 167
Rejestracja: 4 lata temu
Lokalizacja: Czernowitz

Odznaczenia

Kto to?

Statut AWFP

Nieprzeczytany post autor: Wiktor Maretzky »

Obrazek
Statut Austro-Węgierskiej Federacji Piłkarskiej

Art. 1.
Austro-Węgierska Federacja Piłkarska zwana dalej „Federacją” lub w skrócie „AWFP” jest organizacją stowarzyszeniową w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

Art. 2.
Federacja działa na terenie Monarchii Austro-Węgierskiej, a jej siedzibą jest miasto stołeczne Wiedeń.

Art. 3.
AWFP posiada logo, wydaje biuletyny i inne materiały organizacyjne. Barwami Federacji są kolory: żółty i czarny.

Art. 4.
AWFP działa na podstawie przepisów statutu Mikroświatowej Unii Piłkarskiej oraz obowiązującego prawa Monarchii Austro-Węgierskiej.

Art. 5.
Celem AWFP jest organizacja, rozwój i popularyzacja sportu piłki nożnej w Monarchii Austro-Węgierskiej oraz podejmowanie działań na rzecz promocji Austro-Węgier na arenie międzynarodowej.

Art. 6.
AWFP zrzesza menadżerów klubów piłkarskich mających siedzibę na terenie Monarchii Austro-Węgierskiej. W skład Federacji mogą również wejść menadżerowie z klubów zarejestrowanych w innych mikronacjach, o ile tylko wyrażą taką wolę. Członkiem Federacji jest również trener kadry narodowej Austro-Węgier.

Art. 7.
Kluby skupione w AWFP mają prawo brać udział w rozgrywkach dowolnej wirtualnej ligi piłkarskiej.

Art. 8.
Na czele Federacji stoi Prezes.
1. Kadencja Prezesa trwa sześć miesięcy i zostaje automatycznie przedłużona, o ile przed upływem tego terminu nie wpłynie wniosek w sprawie wyboru nowego Prezesa.
2. Do kompetencji Prezesa należy:
a) rozstrzyganie we wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Federacji,
b) reprezentowanie Federacji na zewnątrz,
c) powoływanie trenera kadry narodowej,
d) wyznaczanie delegatów reprezentujących Federację w Mikroświatowej Unii Piłkarskiej.

Art. 9.
Organem właściwym do spraw kontroli pracy Prezesa jest Zarząd, w skład którego wchodzą aktywni menadżerowie wszystkich klubów zrzeszonych w Federacji.
1. W skład Zarządu w charakterze obserwatora może wejść przedstawiciel Rządu Austro-Węgier.
2. W przypadku potwierdzonego ustania aktywności Prezesa i wobec braku aktywnych menadżerów, decyzję w sprawie obsady stanowiska Prezesa AWFP podejmuję obecny w Zarządzie przedstawiciel Rządu Austro-Węgier, o ile takowy został oddelegowany.

Art. 10.
Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Stetryczała pierdoła

Awatar użytkownika
Heinz-Werner Grüner
Reakcje:
Posty: 3248
Rejestracja: 7 miesiące temu
Lokalizacja: Havichtsberch, Franz-Josef-Land

Kto to?

Landstreitkräfte

Nieprzeczytany post autor: Heinz-Werner Grüner »

Od 13 lipca 1920 roku AWFP ma nowe logo i nowy statut:

Obrazek

Statut Austro-Węgierskiej Federacji Piłkarskiej

Art. 1.
Austro-Węgierska Federacja Piłkarska zwana dalej „Federacją” lub „AWFP” jest samorządną organizacją sportową w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa Monarchii Austro-Węgier.
Art. 2.
Federacja działa na terenie Monarchii Austro-Węgierskiej, a siedzibą AWFP jest Wiedeń.
Art. 3.
AWFP działa na podstawie przepisów statutu Mikroświatowej Unii Piłkarskiej oraz obowiązującego prawa Monarchii Austro-Węgierskiej.
Art. 4.

 1. AWFP zrzesza trenerów klubów piłkarskich mających siedzibę na terenie Monarchii Austro-Węgierskiej. O ile wyrażą taką wolę, w skład Federacji, w warunkach umownych, mogą również wejść trenerzy z klubów zarejestrowanych w innych mikronacjach.
 2. Członkiem Federacji jest również trener kadry, reprezentującej Austro-Węgry na arenie międzynarodowej w rozgrywkach organizowanych przez Mikroświatową Unię Piłkarską.
 3. Kluby skupione w AWFP mają prawo brać udział w rozgrywkach dowolnej wirtualnej ligi piłkarskiej.

Art.5.
Barwy czarno-żółte to kolory Federacji i drużyny narodowej.

Art. 6.
Celem AWFP jest:

 1. Organizacja, rozwój i popularyzacja sportu piłki nożnej w Monarchii Austro-Węgierskiej,
 2. Podejmowanie działań na rzecz promocji Austro-Węgier na arenie międzynarodowej.

Art. 7.
Na czele Federacji stoi Prezes.

 1. Kadencja Prezesa trwa sześć miesięcy i zostaje automatycznie przedłużona, o ile przed upływem tego terminu nie wpłynie wniosek w sprawie wyboru nowego Prezesa.
 2. Do kompetencji Prezesa należy:
  a) rozstrzyganie we wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Federacji,
  b) reprezentowanie Federacji na zewnątrz,
  c) powoływanie trenera kadry narodowej Austro-Węgier,
  d) wyznaczanie delegatów reprezentujących Federację w Mikroświatowej Unii Piłkarskiej,
  e) administrowanie lub koordynowanie, w przypadku gdy administratorem jest inny członek Federacji, narodowej ligi piłkarskiej.
 3. Prezes AWFP realizując powierzone mu obowiązki, wydaje swoje decyzje za pomocą rozporządzeń.

Art. 8.

Organem właściwym do kontroli pracy Prezesa jest Zarząd.

 1. W skład Zarządu wchodzą aktywni trenerzy wszystkich klubów zrzeszonych w Federacji.
 2. W skład Zarządu w charakterze obserwatora może wejść przedstawiciel Rządu Austro-Węgier.
 3. W przypadku potwierdzonego ustania aktywności Prezesa i wobec braku aktywnych trenerów, decyzję w sprawie obsady stanowiska Prezesa AWFP podejmuję obecny w Zarządzie przedstawiciel Rządu Austro-Węgier, o ile takowy został oddelegowany. W przypadku jego braku, głowa państwa.
 4. Zarząd może stwierdzić wygaśnięcie kadencji Prezesa w przypadku nieaktywności, śmierci bądź wyroku sądu o pozbawieniu praw publicznych.
 5. Zarząd wybiera Prezesa zwykłą większością głosów oddając głos na kandydata lub w przypadku gdy kandydat jest tylko jeden, potwierdza, bądź neguje poparcie dla niego.
 6. Zarząd odwołuje Prezesa, na wniosek co najmniej 2 członków Zarządu, następnie dokonuje się bezzwłocznego głosowania. Odwołanie następuje gdy wniosek uzyska poparcie 3/4 głosów członków Zarządu.

Art. 9.
Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(-) leutnant Heinz-Werner Grüner
Członek Rządu JCKM - Delegat Rady Państwa - Namiestnik Księstwa Styrii - Żołnierz w czynnej służbie C.K.Armii Obrazek Obrazek Obrazek

Awatar użytkownika
Franz Leopold I
JCKM
Reakcje:
Posty: 701
Rejestracja: 3 lata temu
Lokalizacja: Hofburgpalast, Wien

Landstreitkräfte

Odznaczenia

Kto to?

Nieprzeczytany post autor: Franz Leopold I »

Tylko napomknę, że bardzo mi się podoba logo :)

Awatar użytkownika
Heinz-Werner Grüner
Reakcje:
Posty: 3248
Rejestracja: 7 miesiące temu
Lokalizacja: Havichtsberch, Franz-Josef-Land

Kto to?

Landstreitkräfte

Nieprzeczytany post autor: Heinz-Werner Grüner »

A dziękuje bardzo, ale logo jest już dawno zmienione i zaprobowane przez członków AWFP. Ja tylko "podniosłem" temat wyżej, tak by Statut był wyżej, stąd pewnie odświeżenie. :)

(-) leutnant Heinz-Werner Grüner
Członek Rządu JCKM - Delegat Rady Państwa - Namiestnik Księstwa Styrii - Żołnierz w czynnej służbie C.K.Armii Obrazek Obrazek Obrazek

Awatar użytkownika
Franz Leopold I
JCKM
Reakcje:
Posty: 701
Rejestracja: 3 lata temu
Lokalizacja: Hofburgpalast, Wien

Landstreitkräfte

Odznaczenia

Kto to?

Nieprzeczytany post autor: Franz Leopold I »

W gruncie rzeczy możnaby go przypiąć.

Awatar użytkownika
Heinz-Werner Grüner
Reakcje:
Posty: 3248
Rejestracja: 7 miesiące temu
Lokalizacja: Havichtsberch, Franz-Josef-Land

Kto to?

Landstreitkräfte

Nieprzeczytany post autor: Heinz-Werner Grüner »

Można, ale temat założył Wiktor Maretzky, nie ja, a nie mam moderatora.

(-) leutnant Heinz-Werner Grüner
Członek Rządu JCKM - Delegat Rady Państwa - Namiestnik Księstwa Styrii - Żołnierz w czynnej służbie C.K.Armii Obrazek Obrazek Obrazek

Awatar użytkownika
Franz Leopold I
JCKM
Reakcje:
Posty: 701
Rejestracja: 3 lata temu
Lokalizacja: Hofburgpalast, Wien

Landstreitkräfte

Odznaczenia

Kto to?

Nieprzeczytany post autor: Franz Leopold I »

Przykleiłem, uprawnieniami się zajmę dziś późnym wieczorem :)

Awatar użytkownika
Heinz-Werner Grüner
Reakcje:
Posty: 3248
Rejestracja: 7 miesiące temu
Lokalizacja: Havichtsberch, Franz-Josef-Land

Kto to?

Landstreitkräfte

Nieprzeczytany post autor: Heinz-Werner Grüner »

Franz Leopold I pisze: 3 miesiące temu

Przykleiłem, uprawnieniami się zajmę dziś późnym wieczorem

Ja wcale nie nalegałem, jakby co... :)

(-) leutnant Heinz-Werner Grüner
Członek Rządu JCKM - Delegat Rady Państwa - Namiestnik Księstwa Styrii - Żołnierz w czynnej służbie C.K.Armii Obrazek Obrazek Obrazek

Awatar użytkownika
Franz Leopold I
JCKM
Reakcje:
Posty: 701
Rejestracja: 3 lata temu
Lokalizacja: Hofburgpalast, Wien

Landstreitkräfte

Odznaczenia

Kto to?

Nieprzeczytany post autor: Franz Leopold I »

Ależ to powinna być zwykła formalność przecież

Awatar użytkownika
Heinz-Werner Grüner
Reakcje:
Posty: 3248
Rejestracja: 7 miesiące temu
Lokalizacja: Havichtsberch, Franz-Josef-Land

Kto to?

Landstreitkräfte

Nieprzeczytany post autor: Heinz-Werner Grüner »

Jako, że jesteśmy przy sprawach technicznych, to dopytam szybciutko dlaczego nie można "serduszkować" postów JCKM? Choćby i tego powyżej?

(-) leutnant Heinz-Werner Grüner
Członek Rządu JCKM - Delegat Rady Państwa - Namiestnik Księstwa Styrii - Żołnierz w czynnej służbie C.K.Armii Obrazek Obrazek Obrazek

ODPOWIEDZ

Wróć do „Austro-Węgierska Federacja Piłkarska”