Dekrety Regenta

Awatar użytkownika
JCKW
Reakcje:
Andrew von Habsburg
Posty: 652
Rejestracja: 3 lata temu

Kriegsmarine

Odznaczenia

Kto to?

Nieprzeczytany post autor: Andrew von Habsburg »

Zał. nr 2

Obrazek

Schemat noszenia Orderu Św. Stefana

Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg
Regent Monarchii Austro-Węgier

Obrazek


Awatar użytkownika
JCKW
Reakcje:
Andrew von Habsburg
Posty: 652
Rejestracja: 3 lata temu

Kriegsmarine

Odznaczenia

Kto to?

Nieprzeczytany post autor: Andrew von Habsburg »

Obrazek

Wiedeń, dn. 21.03.1920

DEKRET nr 16/1920

O PRZYWRÓCENIU ORDERU LEOPOLDA

MONARCHII AUSTRO-WĘGIERSKIEJ

par. 1

W imieniu Jego Cesarsko-Królewskiej Mości przywracam Order Leopolda Monarchii Austro-Węgierskiej, który nadawany będzie obywatelem Cesarstwa i Królestwa oraz cudzoziemcom za wybitne zasługi położone na rzecz Austrii.

par. 2

Order jest nadawane przez Cesarza, posiada cztery klasy
- Krzyż Wielki
- I klasa
- Komandor
- Kawaler

par. 3

Insygnia orderu to oznaka oraz gwiazda Krzyża Wielkiego i I klasy. Oznaka to krzyż kawalerski z wklęsłymi krawędziami ramion, emaliowany na czerwono z białym obramowaniem. W czerwonym medalionie awersu znajdują się splecione inicjały założyciela „F I A” (Franciscus Imperator Austriae), otoczone napisem INTEGRATI ET MERITO (Za uczciwość i zasługi), zaś w medalionie rewersu zielony wieniec laurowy otoczony napisem OPES REGUM CORDA SUBDITORUM (dewizą panowania Leopolda II – Czyny królów podbijają serca poddanych). Zawieszką jest cesarska korona austriacka, tzw. „korona rudolfińska”. Gwiazda Krzyża Wielkiego i I klasy jest srebrna, ośmiopromienna, z nałożoną na nią oznaką orderową. Wstęga orderu jest czerwona z białymi paskami wzdłuż brzegów.

Par. 4

Order dzieli się na cywilny i wojskowy. Do orderu wojskowego dodano dekorację wojenną w formie zielonej gałązki.

Par. 5

Wygląd krzyża, wstążki i baretki określa załącznik do niniejszego dekretu.

Par. 6

W hierarchii odznaczeń Order Leopolda zajmuje trzecie miejsce w hierarchii orderowej Monarchii Austro-Węgierskiej.

Par. 7

Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia

podpisano
Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg
Regent Monarchii Austro-Węgierskiej

Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg
Regent Monarchii Austro-Węgier

Obrazek


Awatar użytkownika
JCKW
Reakcje:
Andrew von Habsburg
Posty: 652
Rejestracja: 3 lata temu

Kriegsmarine

Odznaczenia

Kto to?

Nieprzeczytany post autor: Andrew von Habsburg »

zał. nr 1
Obrazek
Krzyż i gwiazda w wersji cywilnej

Obrazek
Krzyż w wersji wojennej

Obrazek
Baretka Krzyża Wielkiego

Obrazek

Baretka Krzyża I klasy

Obrazek
Baretka Krzyża Komandorskiego

Obrazek
Baretka Krzyża Kawalerskiego

Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg
Regent Monarchii Austro-Węgier

Obrazek


Awatar użytkownika
JCKW
Reakcje:
Andrew von Habsburg
Posty: 652
Rejestracja: 3 lata temu

Kriegsmarine

Odznaczenia

Kto to?

Nieprzeczytany post autor: Andrew von Habsburg »

Zał. nr 2

Obrazek

Schemat noszenia Orderu Leopolda

Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg
Regent Monarchii Austro-Węgier

Obrazek


Awatar użytkownika
JCKW
Reakcje:
Andrew von Habsburg
Posty: 652
Rejestracja: 3 lata temu

Kriegsmarine

Odznaczenia

Kto to?

Nieprzeczytany post autor: Andrew von Habsburg »

Obrazek

Wiedeń, dn. 21.03.1920

DEKRET nr 17/1920

O PRZYWRÓCENIU ORDERU ŻELAZNEJ KORONY

MONARCHII AUSTRO-WĘGIERSKIEJ

Par. 1

W imieniu Jego Cesarsko-Królewskiej Mości przywracam Order Żelaznej Korony Monarchii Austro-Węgierskiej, który nadawany będzie obywatelem Cesarstwa i Królestwa oraz cudzoziemcom za wybitne zasługi położone na rzecz Austro-Węgier.

Par. 2

Order jest nadawane przez Cesarza, posiada trzy klasy
- Krzyż Wielki
- Komandor
- Kawaler

Par. 3

Insygnia orderu to oznaka oraz gwiazda dla Krzyża Wielkiego. Na awersie umieszczono orła austriackiego z niebieską tarczą na piersi, na której widniał złoty monogram odnowiciela orderu „F”. Na rewersie znajdowała się data odnowienia, 1815. Zawieszką jest korona austriackiego cesarstwa, tzw. korona rudolfińska. Gwiazda Krzyża Wielkiego, ośmiopromienna, z nałożoną w środku Żelazną Koroną Lombardzką otoczona dewizą austriackiego orderu „Avida et Aucta” („Pradawna i rozszerzona”). Wstęga orderu jest żółta z niebieskimi paskami wzdłuż brzegów.

Par. 4

Order dzieli się na cywilny i wojskowy. Do orderu wojskowego dodano dekorację wojenną w formie zielonej gałązki.

Par. 5

Wygląd krzyża, wstążki i baretki określa załącznik do niniejszego dekretu.

Par. 6

W hierarchii odznaczeń Order Leopolda zajmuje piąte miejsce w hierarchii orderowej Monarchii Austro-Węgierskiej.

Par. 7
Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia

podpisano
Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg
Regent Monarchii Austro-Węgierskiej

Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg
Regent Monarchii Austro-Węgier

Obrazek


Awatar użytkownika
JCKW
Reakcje:
Andrew von Habsburg
Posty: 652
Rejestracja: 3 lata temu

Kriegsmarine

Odznaczenia

Kto to?

Nieprzeczytany post autor: Andrew von Habsburg »

zał. nr 1

Obrazek

Krzyż z gwiazdą Orderu Żelaznej Korony

Obrazek
Baretka Krzyża Wielkiego

Obrazek
Baretka Krzyża Komandorskiego

Obrazek
Baretka Krzyża Kawalerskiego

Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg
Regent Monarchii Austro-Węgier

Obrazek


Awatar użytkownika
JCKW
Reakcje:
Andrew von Habsburg
Posty: 652
Rejestracja: 3 lata temu

Kriegsmarine

Odznaczenia

Kto to?

Nieprzeczytany post autor: Andrew von Habsburg »

Obrazek

Wiedeń, dn. 21.03.1920

DEKRET nr 18/1920

O PRZYWRÓCENIU ORDERU FRANCISZKA JÓZEFA

MONARCHII AUSTRO-WĘGIERSKIEJ

Par. 1

W imieniu Jego Cesarsko-Królewskiej Mości przywracam Order Franciszka Józefa Monarchii Austro-Węgierskiej, który nadawany będzie obywatelem Cesarstwa i Królestwa oraz cudzoziemcom za wybitne zasługi położone na rzecz Austro-Węgier.

Par. 2

Order jest nadawane przez Cesarza, posiada pięć klas
- Krzyż Wielki
- Komandor z Gwiazdą
- Komandor
- Oficer
- Kawaler

Par. 3

Insygnia orderu to oznaka i gwiazda dla I i II klasy. Oznaką był wąski krzyż typu kawalerskiego, emaliowany na czerwono ze złotym obramowaniem. Medalion awersu, emaliowany na biało, zawierał w środku złoty monogram założyciela "FJ". Medalion rewersu ukazywał datę "1849". Krzyż orderowy położony był na złotym dwugłowym, podwójnie ukoronowanym, częściowo emaliowanym na czarno orle monarchii habsburskiej, noszącym w dziobach złoty łańcuch, na dolnej części którego widniała dewiza panowania Franciszka Józefa, "Viribus unitis" ("Zjednoczonymi siłami"). Zawieszką była złota korona domowa Habsburgów, tzw. "korona rudolfińska".
Dekoracje wojenne występują albo jako skrzyżowane złote lub (przy niższym stopniu odznaczenia) srebrne miecze pod koroną zawieszki, lub, przy powtórnym nadaniu, jako wieniec laurowy naokoło medalionu.
Gwiazda I i II klasy (I klasa – 97 mm, II klasa – 80 mm) była srebrna, ośmiopromienna, i nosiła na sobie oznakę orderu. Order był noszony na wstędze koloru czerwonego, dekoracje wojenne na tej samej wstędze co Krzyż Zasługi Wojskowej, białej z czerwonymi bordiurami oraz drobnymi czerwonymi paskami na białym polu.

Par. 4

Order dzieli się na cywilny i wojskowy. Do orderu wojskowego dodano dekorację wojenną w formie zielonej gałązki.

Par. 5

Wygląd krzyża, wstążki i baretki określa załącznik do niniejszego dekretu.

Par. 6

W hierarchii odznaczeń Order Franciszka Józefa zajmuje szóste miejsce w hierarchii orderowej Monarchii Austro-Węgierskiej.

Par. 7

Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia

podpisano
Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg
Regent Monarchii Austro-Węgierskiej

Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg
Regent Monarchii Austro-Węgier

Obrazek


Awatar użytkownika
JCKW
Reakcje:
Andrew von Habsburg
Posty: 652
Rejestracja: 3 lata temu

Kriegsmarine

Odznaczenia

Kto to?

Nieprzeczytany post autor: Andrew von Habsburg »

Zał. nr 1

Obrazek

Klejnot i Gwiazda Orderu Franciszka Józefa

Obrazek

Baretka Krzyża Wielkiego

Obrazek
Baretka Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą

Obrazek
Baretka Krzyża Komandorskiego

Obrazek
Baretka Krzyża Oficerskiego

Obrazek
Baretka Krzyża Kawalerskiego

Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg
Regent Monarchii Austro-Węgier

Obrazek


Awatar użytkownika
JCKW
Reakcje:
Andrew von Habsburg
Posty: 652
Rejestracja: 3 lata temu

Kriegsmarine

Odznaczenia

Kto to?

Nieprzeczytany post autor: Andrew von Habsburg »

Zał. nr 2

Obrazek

Schemat noszenia Orderu Franciszka Józefa

Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg
Regent Monarchii Austro-Węgier

Obrazek


Awatar użytkownika
JCKM
Reakcje:
Franz Leopold I
Posty: 489
Rejestracja: 3 lata temu
Lokalizacja: Hofburgpalast, Wien

Landstreitkräfte

Odznaczenia

Kto to?

Nieprzeczytany post autor: Franz Leopold I »

Hofburgpalast Wien, 22 Marz 1920

Dekrety wydane przez JW Regenta podczas regencji w tym roku wydane zostały w moim imieniu i wedle mej woli, uznaję je w pełni obowiązującymi.

Franz Leopold I, IR, manu proprio

Obrazek


ODPOWIEDZ

Wróć do „Postanowienia Cesarskie i Królewskie”