Sprawa konkordatu między MAW a PKR

Pio Maria de Medici

Siedziba Rządu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości


Moderator: Rząd JCKM

Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 34 Rejestracja: 4 miesiące temu

Kto to?

Nieprzeczytany post autor: Pio Maria de Medici »

Gott erhalte unsern Kaiser!
Najmiłościwszy Panie,
Wasze Ekscellencyje,

zgodnie z zaproszeniem Jaśnie Wielmożnego Pana Namiestnika pragnę przybyć do Ballhaus, aby porozmawiać z władzami Przeczcigodnej Monarchii Naddunajskiej nt. przyszłościowej umowy konkordatowej między Monarchią Austro-Węgierską a Państwem Kościelnym Rotria. Stolica Apostolska od dawna wpatruje się w rosnącą potęgę Monarchii, odbudowanej po okrutnym czasie niebytu i wspomina złote lata przyjaźni między Patrymonium św. Pawła a Koroną Cesarską, Królewską i Apostolską. Tym bardziej, że w pewnym okresie łączyła Dostojny Ród Panujący bliska relacja z powodu panowania również na tronie patriarszym. Wspominając te wspaniałe dzieje mam głęboką nadzieję, że rozmowy z odpowiednimi Ministrami Jego Cesarskiej, Królewskiej i Apostolskiej Mości przy Ballplatz przyniosą obopólne a obfite owoce.

Oddaję się do dyspozycji Waszego Majestatu,
(-) Pius Maria kardinal Medici,
Kardinalstaatssekretär

(-) Pio Maria Cesare kardynał de Medici,
Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej,
Osobisty Sekretarz Ojca Świętego,
uprzednio pod nazwiskiem Facibeni


Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 467 Rejestracja: 3 lata temu

Landstreitkräfte

Odznaczenia

Kto to?

Nieprzeczytany post autor: Moritz von Oranien-Nassau »

Wasza Eminencjo!

Rząd Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości z sentymentem patrzy na czasy współpracy między Złotym a Cesarskim Tronem. Patrymonium było zawsze ostoją aktywności i chrześcijańskiej kultury. Mając te czynniki na względzie jesteśmy gotowi rozpocząć rozmowy mające przywrócić wiekową przyjaźń między naszymi państwami.

w imieniu Rządu JCKM
Maurycy Ritter Orański-Nassau
C.K. Prezydent Ministrów

Moritz Ritter von Oranien-Nassau,
Namiestnik Krajów Korony św.Wacława
Obrazek


Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 34 Rejestracja: 4 miesiące temu

Kto to?

Nieprzeczytany post autor: Pio Maria de Medici »

Wasza Cesarska, Królewska i Apostolska Mość,
Dostojny Kawalerze,

przeglądam dawne traktaty między naszymi Państwami. Rozmawiam w tej chwili z Jego Świątobliwością oraz Eminencją Regentem na temat proponowanego kształtu konkordatu. Na ten moment mogę uchylić rąbka tajemnicy, że gdyby udało się nam podpisać konkordat, planujemy utworzyć na terenie Przeczcigodnej Monarchii Austro-Węgierskiej archidiecezję wiedeńską (Erzdiözese Wien) oraz podporządkowaną jej diecezję budapesztańską (Diözese Budapest). Na jej czele stałby arcybiskup, który patronowałby jednocześnie Kościołowi w Wiedniu oraz Budapeszcie.

Jestem otwarty na wszelkie propozycje ze strony władz Monarchii i oddaję się do dyspozycji,
Najpowolniejszy Sługa,
(-) Pius Maria Medici

(-) Pio Maria Cesare kardynał de Medici,
Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej,
Osobisty Sekretarz Ojca Świętego,
uprzednio pod nazwiskiem Facibeni


Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 1591 Rejestracja: 4 lata temu

Landstreitkräfte

Odznaczenia

Kto to?

Nieprzeczytany post autor: Borys von Targersdorf »

Jeżeli Eminencja @Pio Maria de Medici pozwoli, nie widzę powodów dla których, diecezja budapesztańska miała by być podległa wiedeńskiej :o
Jeżeli już jeden arcybiskup ma przewodzić Kościołowi nad Dunajem, to niech stoi na czele diecezji budapesztańsko-wiedeńskiej, a jeżeli już lubujemy się w podniosłych nazwach to niech to będzie diecezja esztergomsko-wiedeńska.

Borys Targersdorf baró
palatinus regni Hungarie

SZURKOLÓI KLUB 1920


Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 145 Rejestracja: 6 miesiące temu

Kto to?

Nieprzeczytany post autor: Maksymilian Rudolf Habsburg »

Borys von Targersdorf pisze:
1 miesiąc temu

Jeżeli Eminencja @Pio Maria de Medici pozwoli, nie widzę powodów dla których, diecezja budapesztańska miała by być podległa wiedeńskiej :o
Jeżeli już jeden arcybiskup ma przewodzić Kościołowi nad Dunajem, to niech stoi na czele diecezji budapesztańsko-wiedeńskiej, a jeżeli już lubujemy się w podniosłych nazwach to niech to będzie diecezja esztergomsko-wiedeńska.

Jako feldlurat szwejkistowski wyjątkowo popieram w tej materii JW Palatyna i jeżeli ta haniebna decyzja zostanie przyklepana, to rychło rozlegną się w Zagrzebiu kazania przeciw obcej ideologii rotryjskiej

Obrazek


Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 467 Rejestracja: 3 lata temu

Landstreitkräfte

Odznaczenia

Kto to?

Nieprzeczytany post autor: Moritz von Oranien-Nassau »

Wasza Eminencjo!
Wobec wypowiedzenia swego zdania przez mieszkańców Zalitawii pozostaje mi poprzeć słowa JE Palatyna Węgier proponując utworzenie diecezji ostrzyhomsko-wiedeńskiej.

Moritz Ritter von Oranien-Nassau,
Namiestnik Krajów Korony św.Wacława
Obrazek


Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 597 Rejestracja: 3 lata temu

Landstreitkräfte

Odznaczenia

Kto to?

Nieprzeczytany post autor: Franz Leopold I »

Zdecydowanie zgadzam się z Prezydentem, Palatynem i Banem.
Rzecz jasna szanujemy autonomię Stolicy Pawłowej w kwestiach ustroju Kościoła, jednakowoż muszę stanowczo zaznaczyć, że Apostolski Królewski Tron Węgier opowiada się za pełną równorzędnością składowych Monarchii.


Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 790 Rejestracja: 3 lata temu

Kriegsmarine

Odznaczenia

Kto to?

Nieprzeczytany post autor: Andrew von Habsburg »

Zgadzam się z Waszą Cesarsko-Królewską Mością

Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg
Regent Monarchii Austro-Węgier

Obrazek


Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 34 Rejestracja: 4 miesiące temu

Kto to?

Nieprzeczytany post autor: Pio Maria de Medici »

Borys von Targersdorf pisze:
1 miesiąc temu

Jeżeli Eminencja @Pio Maria de Medici pozwoli, nie widzę powodów dla których, diecezja budapesztańska miała by być podległa wiedeńskiej

Ewidentnie użyłem złego słowa, za co najmocniej przepraszam. Podlegać w rozumieniu kościelnym nie oznacza faktu, że Diözese Esztergom-Budapest w jakikolwiek sposób polityczny, religijny czy w ogóle administracyjno-zarządzający będzie "podlegać" archidiecezji wiedeńskiej, w sensie, że Kościół Wiedeński będzie w jakikolwiek sposób ingerował w Kościół Węgierski. Absolutnie. Obie instancje będą równie niezależne i równorzędne, choć zapewne z braków kadrowych, rządzone przez jedną osobę. W tym więc sensie słowo "podleganie" rozumie się jako po prostu zwyczajowe "przywiązanie" (sam nie wiem jak to inaczej ułożyć) do stolicy metropolii. Przecież przedstawiciele archidiecezji poznańskiej nie ingerują w działanie diecezji kaliskiej, chociaż ta w ramach metropolii "podlega" Poznaniowi.

Nie jestem zwolennikiem powoływania jednej archidiecezji (bo sama w sobie musi mieć odniesienie do diecezji) austriacko-węgierskiej. Jest to wbrew Tradycji (której to Świętej zwolennikiem ogromnie jestem), gdzie kiedyś była właśnie Archidiecezja Wiedeńska i Diecezja Budapesztańska (sam kiedyś wysyłałem pisma w imieniu Franciszka Ferdynanda do Kościoła Węgierskiego). Pozwala to po pierwsze na zachowanie pewnej odrębności kulturowej i zwyczajowej obu Kościołów (to jakby robić jedną, mieszaną diecezję gdańsko-berlińską), po drugie pozwala na pewnie "nie wpływanie" kościelnych sfer wiedeńskich w Kościół Węgierski i odwrotnie, po trzecie zaś posiadanie archidiecezji i diecezji na swoim terenie jest w pewien sposób niespotykane, jest zaszczytem dla samego Kościoła Rotryjskiego, ale również dla Monarchii Austro-Węgierskiej, której posiadanie dwóch jednostek kościelnych podkreśla jej wagę dla Stolicy Apostolskiej.

Dlatego Kościół Rotryjski chciałby nie wbrew ludowi Austrii i Węgier, a właśnie w uszanowaniu ich odrębności, różnorodności ale i równorzędności na powołanie jednej Metropolii Wiedeńskiej, w której skład weszłaby Archidiecezja Wiedeńska z Arcybiskupem Metropolitą Wiedeńskim oraz równie niezależnej Diecezji Ostrzyhomsko-Budapesztańska, na czele której stałby Biskup Ostrzyhomsko-Budapesztański. Jako jednostka składniowa diecezja ta "podchodziłaby" (nie chcę tu używać słowa podporządkowany czy zależny, kontrolowany, bo tak absolutnie nie jest w żadnym przypadku) pod Wiedeń, jako stolicę Metropolii.

Mam nadzieję, że choć w trudnych słowach rozjaśniłem ten problem. Naprawdę nie chcę źle "ingerować" (dlatego pytam o zdanie Waszą Cesarską, Królewską i Apostolską Mość, Ekscellencyje Ministrów oraz Poddanych Waszego Majestatu), ale pragnę zachować jakąś jedność historyczną. Jeśli jednak moje słowa, zgodnie z biblijną maksymą, wydają się Wam "czczą gadaniną i nie dajecie wiary" (por. Łk 24, 11), możemy dalej debatować nad kształtem jednostek kościelnych w Monarchii.

Oddaję się do dyspozycji,
Najpowolniejszy Sługa Waszego Majestatu,
(-) Pius Maria kardinal Medici

(-) Pio Maria Cesare kardynał de Medici,
Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej,
Osobisty Sekretarz Ojca Świętego,
uprzednio pod nazwiskiem Facibeni


Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 1591 Rejestracja: 4 lata temu

Landstreitkräfte

Odznaczenia

Kto to?

Nieprzeczytany post autor: Borys von Targersdorf »

Eminencjo
dziękuję, że Wasza Eminencja w prosty i klarowny sposób wytłumaczyła, całą zawiłość zależności i niezależności.
Mam jeszcze jedno pytanie, czy biskup diecezji esztergomsko-budapesztańskiej będzie nosił tytuł Prymasa Węgier?

Borys Targersdorf baró
palatinus regni Hungarie

SZURKOLÓI KLUB 1920


ODPOWIEDZ

Wróć do „Ballhausplatz”