[UROCZYSTOŚCI] Wskrzeszenie Wspólnoty Austro - Węgierskiej i urodziny Natanii

Siedziba Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości
Awatar użytkownika
JCKM
Reakcje:
Franz Leopold I
Posty: 347
Rejestracja: 3 lata temu
Lokalizacja: Hofburgpalast, Wien

Landstreitkräfte

Odznaczenia

Kto to?

[UROCZYSTOŚCI] Wskrzeszenie Wspólnoty Austro - Węgierskiej i urodziny Natanii

Post autor: Franz Leopold I »

Punktualnie o godzinie 18 rozpoczynamy uroczystości podpisania II Statutu Budapesztańskiego przywracającego do życia Wspólnotę Austro-Węgierską oraz obchodów 17-lecia Królestwa Natanii.
Harmonogram uroczystości:

 • Powitanie gości i prezentacja dokumentu: @Franz Joseph von Habsburg
 • Podpisanie dokumentu i okolicznościowe przemówienia:
  • W imieniu Monarchii @Miroslav Barbarez
  • W imieniu Natanii @Patryk I
 • Przemówienia okolicznościowe gości zagranicznych
 • Przyjęcie w mniej formalnej atmosferze na czacie.

Awatar użytkownika
JCKW
Reakcje:
Franz Joseph von Habsburg
Posty: 207
Rejestracja: 3 lata temu
Lokalizacja: Hofburgpalast, Wien, Niederösterreich

Kriegsmarine

Odznaczenia

Kto to?

Post autor: Franz Joseph von Habsburg »

Wasza Cesarska i Królewska Mość,
Wasza Królewska Mość,
Ekscelencje,

Dziękuję. Zanim przedstawię dokument II Statutu Budapeszteńskiego, chciałbym jeszcze coś powiedzieć.

Przed kilkoma dniami minęło 17 lat odkąd powstała Natania, reprezentowana przez obecnego tu króla Patryka Labackiego. Jego Królewska Mość pomagał mi bardzo w początkach Austro-Węgier, Natania była bodajże pierwszym państwem, które uznało państwowość Monarchii; to zresztą już wiele razy opowiadałem i nie ma sensu tego powtarzać. Kilka lat temu Natanię i Austro-Węgry połączyły więzy jeszcze bliższe - Natania weszła w skład Wspólnoty Austro-Węgierskiej.

Pozwoliło to Austro-Węgrom zyskać terytoria bogate w starożytną historię, gdzie nasi badacze mogą zdobywać wiedzę, a archeologowie - prowadzić wykopaliska. Natania otrzymała austro-węgierską protekcję, uznawaną do dziś, w tym także dostęp do infrastruktury informatycznej Monarchii. Jego Królewska Mość @Patryk I Labacki jako natański przywódca jest u nas obecny i udziela się nad Dunajem, za co bardzo mu dziękujemy; podobnie jak za dostawy natańskich konopii, bez których wielu z nas nie wyobraża sobie funkcjonowania.

Z radością przyjmuję fakt, że niedługo po odrodzeniu Monarchii Wspólnota zostaje dziś odnowiona. Znowu nasi badacze będą mogli jeździć do Natanii, Cesarskie i Królewskie Siły Zbrojne zyskają ważny przyczółek w północno-zachodniej części Pollinu (a także w Ziemi Franciszka Józefa i Weinlandzie), a Natania zyska miejsce na naszym forum i w innej infrastrukturze informatycznej, a także austro-węgierskie wsparcie inwestycyjne. Wierzę, że obydwa państwa skorzystają na takiej umowie. Jest mi tym bardziej miło, że miałem przyjemność mieć swój skromny udział w odnowieniu Wspólnoty.

Niech żyje Natania!
Niech żyją Austro-Węgry!
Niech żyje Wspólnota!


II Statut Budapeszteński
ustanawiający Wspólnotę Austro-Węgierską

Wysokie Układające się Strony,
Członkowie Wspólnoty Austro-Węgierskiej
Pragnący zachować wieloletnie dziedzictwo mikronacji opierających swoje istnienie o silną tożsamość, a także uznający tradycyjne więzy istniejące między naszymi terytoriami, państwami i narodami, szanując wzajemnie swą różnorodność, a odwołując się do poprzedniego Statutu Budapeszteńskiego, w celu pogłębiania dalszej współpracy, z korzyścią dla wszystkich naszych obywateli, a także potwierdzenia poprzedniego Statutu Zawierają niniejszy II Statut Budapeszteński,
Ustanawiający Wspólnotę Austro-Węgierską

Art. 1.
Wspólnota Austro-Węgierska, zwana dalej Wspólnotą, łączy Monarchię Austro-Węgierską, jej terytoria zamorskie oraz inne podmioty członkowskie Wspólnoty.

Art. 2.
Monarchia Austro-Węgierska sprawuje zwierzchnictwo nad Wspólnotą, a także przewodniczy jej pracami i koordynuje jej politykę, oraz jest depozytariuszem niniejszego Statutu.

Art. 3.

 1. Terytorium zamorskie Monarchii Austro-Węgierskiej podlega bezpośrednio Rządowi Monarchii Austro-Węgierskiej i jest przezeń reprezentowane wewnątrz wspólnoty oraz w stosunkach międzynarodowych.
 2. Monarchia Austro-Węgierska sprawuje bezpośrednie zwierzchnictwo terytorialne nad swoimi terytoriami zamorskimi.
 3. Terytorium zamorskie Monarchii Austro-Węgierskiej może stanowić kondominium Monarchii Austro-Węgierskiej i podmiotu członkowskiego Wspólnoty na podstawie umowy między nimi; przepisy ust. 1. i 2. stosuje się z zastrzeżeniem postanowień umowy między podmiotem członkowskim a Monarchią Austro-Węgierską.
 4. Obywatele terytorium zamorskiego Monarchii Austro-Węgierskiej są jednocześnie obywatelami austro-węgierskimi.

Art. 4.

 1. Podmiot członkowski Wspólnoty zachowuje podmiotowość w sprawach zagranicznych, z zastrzeżeniem ust. 3. Podmiot członkowski Wspólnoty może przenieść prawo do reprezentacji go w stosunkach zewnętrznych na Monarchię Austro-Węgierską. W stosunkach wewnątrz Wspólnoty podmiot członkowski reprezentowany jest przez jego władze.
 2. Podmiot członkowskie Wspólnoty zachowuje prawo do posiadania własnych sił zbrojnych, z zastrzeżeniem ust. 3. i 4.
 3. Podmiot członkowski Wspólnoty koordynuje i uzgadniają swoją politykę zagraniczną, bezpieczeństwa i obronną z Monarchią Austro-Węgierską oraz innymi członkami Wspólnoty.
 4. Monarchia Austro-Węgierska ma prawo utrzymywania obecności wojskowej na terytorium podmiotu członkowskiego Wspólnoty w porozumieniu z władzami podmiotu członkowskiego.
 5. Monarchia Austro-Węgierska ma prawo do prowadzenia badań naukowych na terytorium podmiotów członkowskich Wspólnoty, w tym w szczególności badań archeologicznych, etnograficznych, botanicznych i zoologicznych.
 6. Obywatele podmiotu członkowskiego Wspólnoty lub osoby o podobnym statusie w podmiocie członkowskim Wspólnoty mogą nabywać obywatelstwo austro-węgierskie, a także przebywać na terytorium Monarchii Austro-Węgierskiej bez konieczności uzyskania pozwoleń.

Art. 5.

 1. Członkowie Wspólnoty korzystają z austro-węgierskiej infrastruktury informatycznej, austro-węgierskich środków komunikacji oraz austro-węgierskiej infrastruktury gospodarczej. Władze Monarchii Austro-Węgierskiej współpracują z członkami Wspólnoty w tym zakresie.
 2. Walutą Wspólnoty jest korona austro-węgierska, emitowana przez Bank Austro-Węgierski. Podmioty członkowskie Wspólnoty mogą używać własnej waluty, sztywno związanej z koroną austro-węgierską.
 3. Monarchia Austro-Węgierska jest gwarantem integralności terytorialnej członków Wspólnoty.
 4. Członkowie Wspólnoty korzystają z ochrony Cesarskich i Królewskich Sił Zbrojnych.

Art. 6.

 1. Każde niepodległe państwo wirtualne może zostać podmiotem członkowskim Wspólnoty poprzez ratyfikację niniejszego Statutu, za zgodą Monarchii Austro-Węgierskiej.
 2. Dopuszcza się ustalenie szczególnych warunków członkostwa we Wspólnocie w formie protokołu dodatkowego do niniejszego Statutu. Protokół ten może znosić, uściślać lub uzupełniać wybrane przepisy Statutu wobec państwa członkowskiego.
 3. Podmiot członkowski Wspólnoty może opuścić Wspólnotę poprzez wypowiedzenie niniejszego Statutu.

Art. 7.

 1. Niniejszy Statut wchodzi w życie wraz z ratyfikacją przez Wysokie Układające się Strony.
 2. Zmiana postanowień Statutu może nastąpić na mocy wspólnej woli przynajmniej połowy członków Wspólnoty i za zgodą Monarchii Austro-Węgierskiej.
 3. W chwili wejścia w życie niniejszego Statutu terytoriami zamorskimi Monarchii Austro-Węgierskiej są:
  a. Ziemia Franciszka Józefa, położona na północ od Skytji oraz
  b. Weinland, położony w zachodniej Nordacie.
 4. Lista terytoriów zamorskich Monarchii Austro-Węgierskiej może ulec zmianie; o zmianie Monarchia Austro-Węgierska informuje niezwłocznie pozostałych członków Wspólnoty.

(-) KAdm Franz Joseph Ehzg von Habsburg


Awatar użytkownika
JCKM
Reakcje:
Franz Leopold I
Posty: 347
Rejestracja: 3 lata temu
Lokalizacja: Hofburgpalast, Wien

Landstreitkräfte

Odznaczenia

Kto to?

Post autor: Franz Leopold I »

Szanowni państwo, otrzymałem właśnie telegram; w związku z wypadkiem kolejowym na trasie JKM @Patryk I dotrze do nas chwilę po 19, tymczasem zapraszam wszystkich na chwilę przerwy w kuluarach


Reakcje:
Patryk I
Posty: 18
Rejestracja: 2 miesiące temu

Kto to?

Post autor: Patryk I »

Wasza Cesarska i Królewska Mość,
Wasza Królewska Mość,
Ekscelencje,
Na wstępie przepraszam za małe spóźnienie nie zależne ode mnie.
Jestem szczęśliwy z dwóch faktów.
Jednym z nich jest to że Natania skończyła 17 lat i to dzisiaj świętujemy przy konopii Natańskiej i winie z moich winnic :)
Drugim faktem jest podpisanie nowej umowy Wspólnoty Austro-Węgierskiej.
Z Monarchią Austro - Węgierską łączą Natanie wieloletnie przyjazne stosunki i jestem pewien że tak będzie zawsze.
Dzisiejszy dzień jest symbolicznym początkiem nowej jeszcze ściślejszej współpracy między naszymi państwami.
Aby nie przedłużać składam swój podpis pod aktem II Statutu Budapeszteńskiego.
Niech żyje Natania!
Niech żyją Austro-Węgry!
Niech żyje Wspólnota!


Awatar użytkownika
Barò
Reakcje:
Borys von Targersdorf
Posty: 657
Rejestracja: 4 lata temu
Lokalizacja: Alba Regia

Landstreitkräfte

Odznaczenia

Kto to?

Post autor: Borys von Targersdorf »

Niech żyje Natania!
Niech żyją Austro-Węgry!
Niech żyje Wspólnota!

baro Borys von Targersdorf
palatinus regni Hungarie


Awatar użytkownika
Edler
Reakcje:
Miroslav Barbarez
Posty: 137
Rejestracja: 3 lata temu
Lokalizacja: Sarajevo

Odznaczenia

Kto to?

Post autor: Miroslav Barbarez »

Wasza Cesarska i Królewska Mość,
Wasza Królewska Mość,
Ekscelencje,

Dziś uczestniczymy w wielkim wydarzeniu. Oto bowiem dwa v-państwa, połączone ze sobą niemal odwiecznymi więzami przyjaźni i szacunku, odnawiają Wspólnotę Austro-Węgierską. Wspólnotę, która od zawsze stanowiła wzór międzynarodowej współpracy. Jestem dumny, że w imieniu Monarchii Austro-Węgierskiej mogę ten dokument podpisać.

Ale ta okoliczność jest też ważna z innego powodu. Kilka tygodni temu Monarchia Nasza rozpoczęła uroczystości z okazji jubileuszu 15 lat swego istnienia. Od kilku dni zaś Królestwo Natanii obchodzi swoje 17-te urodziny. Widać zatem, że Nasze v-Państwa, pomimo przeróżnych zawirowań losu, mniej lub bardziej niekorzystnych okoliczności, wciąż wznoszą się jako przykłady żywotności, aktywności i entuzjazmu w Pollinie.

Wasza Cesarska i Królewska Mość,
Wasza Królewska Mość,
Ekscelencje,

Stoimy dzisiaj u progu nowych możliwości, ale i nowych wyzwań. Odrodzenie, panujące obecnie w Naszych v-Państwach, stanowi zapowiedź wytężonej i ciężkiej pracy, ale także nadzie na to, że wspólnie, ramię w ramię, na tożsamych warunkach i ze wzajemnym poszanowaniem naszych suwerenności, jesteśmy w stanie wyjść z czasu próby silniejsi. Ten dokument zaś, który za chwilę razem z Jego Królewską Mością Patrykiem I podpiszemy, będzie tego dowodem. Pierwszym krokiem ku rozwojowi i progresowi.

Złośliwi powiadają, że sukces jest pierwszym krokiem ku porażce. Wierzę jednak, że Wspólnota Austro-Węgierska jako projekt i przykład dla innych będzie w tym wypadku pierwszym udokumentowanym wyjątkiem.

Podchodzi do stołu, na którym znajduje się II Statut Budapesztański, wyciąga pióro i składa podpis w wyznaczonym miejscu, po czym prostuje się i deklamuje:

Niech żyje Natania!
Niech żyją Austro-Węgry!
Niech żyje Wspólnota!

Мирослав Барбарез

Minister Spraw Zagranicznych Rządu JCKM


Awatar użytkownika
JCKM
Reakcje:
Franz Leopold I
Posty: 347
Rejestracja: 3 lata temu
Lokalizacja: Hofburgpalast, Wien

Landstreitkräfte

Odznaczenia

Kto to?

Post autor: Franz Leopold I »

Wiwat!


Awatar użytkownika
Reakcje:
Artur Kardacz
Posty: 1
Rejestracja: 3 tygodni temu

Post autor: Artur Kardacz »

Wasza Cesarska i Królewska Mość,
Wasza Królewska Mość,
Ekscelencje,

W tym szczególnym dniu chciałbym życzyć wszystkiego dobrego. Oby ten piękny kraj przetrwał do samego końca a zapał mieszkańców był równie wielki. Wszystkiego dobrego!

Last edited by Artur Kardacz 3 tygodni temu, edited 1 time in total.

Awatar użytkownika
Barò
Reakcje:
Borys von Targersdorf
Posty: 657
Rejestracja: 4 lata temu
Lokalizacja: Alba Regia

Landstreitkräfte

Odznaczenia

Kto to?

Post autor: Borys von Targersdorf »

Niech żyje Natania!
Niech żyją Austro-Węgry!
Niech żyje Wspólnot!

baro Borys von Targersdorf
palatinus regni Hungarie


Awatar użytkownika
Reakcje:
Helwetyk
Posty: 2
Rejestracja: 2 miesiące temu
Lokalizacja: Nowy Brzeg

Kto to?

Post autor: Helwetyk »

Niech żyją!

 
Helwetyk Romański, ʟᴀɴ
Namiestnik Palatynatu Leocji

Obrazek
 


ODPOWIEDZ

Wróć do „Pałac Schönbrunn”