Zaproszenie na Our Sound

Alfred Fabian von Tehen-Dżek
Reakcje:
Posty: 17
Rejestracja: 1 rok temu

Nieprzeczytany post autor: Alfred Fabian von Tehen-Dżek »

W związku z prośbą organizatora przekazuję informację na temat Our Sound - treść oryginalna.

Dwunasta edycja Our Sound Song Contest i debiutująca I edycja Junior Our Sound Contest ruszają!

Oba wydarzenia odbędą się w drugiej połowie 2020 roku kolejno w Eldoracie i Grodzisku na terenie Księstwa Sarmacji czyli zwycięzcy XI edycji Our Sound Song Contest.

Poniżej informacje o konkursie:

Regulamin Główny Our Sound Song Contest i Junior Our Sound Song Contest

Art. 1 [Ogólne]
Międzymikronacyjny Konkurs Muzyczny Our Sound (dalej "Konkurs") jest konkursem apolitycznym, mający na celu zjednoczenie mikronacji poprzez muzykę.

Art. 2 [Terminy i organizacja]

 1. Edycje obu Konkursów odbywają się co rok, z możliwym przesunięciem o pół roku.

 2. O zbliżającym się konkursie w miejscach publicznych Mikronacji informują Członkowie Komisji Naczelnej Władze chętnej do udziału Mikronacji powinni zgłosić swój kraj do Przewodniczącego Komisji Naczelnej.

 3. Organizowaniem danej edycji Konkursu zajmują się Członkowie Komisji Naczelnej (dalej "Organizatorzy").

 4. Komisja Naczelna jest powoływanym przez zwycięską w poprzedniej edycji mikronacje organem mającym za zadanie organizacje i prowadzenie bieżącej edycji Konkursu. Jej liczebność może być jedno lub wielo osobowa.

 5. Komisja Naczelna stała składa się z maksymalnie pięciu osób - dyrektora konkursu (przewodniczącego Komisji Naczelnej - najbardziej wymaganej osoby do prowadzenia danej edycji konkursu), przedstawiciela mikronacji organizującej daną edycke konkursu (I vice-przewodniczącego Komisji Naczelnej), przedstawiciela regionu i miasta organizatorskiego (II vice-przewodniczącgo Komisji Naczelnej), przedstawiciela mediów oraz wyznaczonego członka pomocniczego.

 6. Najważniejszą osobą w kwestii konkursu jest jego dyrektor pełniący też role Producenta Wykonawczego i Przewodniczącego Komisji Naczelnej Koniursu - to on może też zastąpić cały skład komisji (przewodniczącego Komisji Naczelnej) gdy jest taka potrzeba.

 7. Skład Komisji Naczelnej jest poszerzany lub skracany na wniosek Dyrektora Konkursu lub jej członków.

 8. W razie organizacji dwóch lub więcej konkursów przez jedną mikronacje czas trwania jej Komisji Naczelnej ulega automatycznemu przedłużeniu.

 9. Zgłaszanie mikronacji do konkursu trwa do zakończenia określonego przez Organizatorów terminu.

 10. Każda Edycja Konkursu zawierać w sobie ma: - Preselekcje - Finał - Głosowanie - Przedstawienie wyników oraz zakończenie Edycji

 11. Kraj, który zwyciężył w głosowaniu, jest organizatorem następnej Edycji Konkursu.

 12. Skład Komisji Naczelnej jest zmienny co edycje lecz stały przez cały okres jej trwania.

Art. 3 [Preselekcje]

 1. Władze każdego kraju uczestniczącego w Konkursie mają obowiązek zorganizować preselekcje do Konkursu, bądź powołać specjalną komisję do wyłonięcia utworu reprezentującego dany Kraj w danej Edycji Konkursu.

 2. Organizatorzy mają obowiązek nadzorować Preselekcje we wszystkich Krajach Uczestnikach, by nie doszło do naruszeń Regulaminu dlatego w zgłoszeniu musi znaleźć się link do preselekcji lub ogłoszenia utworu przez daną, startującą w konkursie mikronacje.

Art. 4 [Głosowanie]

 1. Władze każdego kraju uczestniczącego w Konkursie mają obowiązek zorganizować zgodne z zasadami głosowanie na każdej Edycji Konkursu, a także przedstawić Organizatorom wyniki głosowania w Kraju według następującej punktacji:

X miejsce - 1 punkt
IX miejsce - 2 punkty
VIII miejsce - 3 punkty
VII miejsce - 4 punkty
VI miejsce - 5 punktów
V miejsce - 6 punktów
IV miejsce - 7 punktów
III miejsce - 8 punktów
II miejsce - 10 punktów
I miejsce - 12 punktów

 1. Organizatorzy powinni przedstawić punktację od każdego Kraju we wszystkich Miejscach Publicznych Krajów Uczestników bądź na stronie głównej i/lub wyznaczonego forum organizującego państwa

Art. 5 [Utwory muzyczne]

 1. Konkurs ma na celu wyłonięcie najpopularniejszego utworu muzycznego wśród mieszkańców v-świata.
 2. Utwory muzyczne nie mogą przekraczać długości 5 minut.
 3. Dopuszczalne są utwory zarówno autorskie (stworzone przez obywateli mikronacji) jak i te stworzone przez kogoś innego - także te znane z realnego radia i telewizji czy nośników muzycznych.
 4. Język utworów jest dowolny a jedyne zastrzeżenie dotyczy tego by tekst utworu nie był kontrowersyjny. Za wysłany utwór odpowiada wysyłająca go mikronacja.
 5. Dopuszcza się utwory instrumentalne jednak zaleca się by jednak były prezentowane z wokalem.
 6. Wiek wokalisty i członków zespołu to 8 - 15 lat dla Junior Our Sound Song Contest i powyżej 16 lat dla dorosłego Our Sound Song Contest.
 7. Określony wiek musi być ukończony w czasie przeprowadzania konkursu a zwłaszcza w terminie głosowania.
 8. Nie mogą być użyte piosenki z poprzednich edycji danego konkursu oraz piosenki z "dużego" Our Sound w jego dziecięcym odpowiedniku.

Art. 6 [Przepisy końcowe]

 1. Tylko Organizatorzy wspólnym postanowieniem mogą zmienić niniejszy Regulamin
 2. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia konkursu.
 3. Zmiany w regulaminie wchodzą z chwilą ich publikacji
 4. Regulamin opublikowany będzie w widocznym miejscu na stronie internetowej Księstwa Sarmacji.

Regulamin 12 edycji Our Sound Song Contest
Cytuję:
Art. 1 [Ogólne]
Podstawowe zasady konkursu opisane są w Regulaminie Głównym Our Sound Song Contest

Art. 2 [Terminy i organizacja]

 1. Dwunasta edycja Konkursu Our Sound Song Contest ma się odbyć między czerwcem a wrześniem 2020 roku (precyzyjne daty podane będą w terminarzu konkursu) w mieście Eldorat w Konsulacie Sclavinii na terenie Księstwa Sarmacji.
 2. Początek 12 edycji Our Sound Song Contest planowany jest nie później niż 4 czerwca 2020 roku.
 3. Finał konkursu będzie mieć miejsce nie później niż 4 października 2020 r. no chyba że będzie potrzebny dodatkowy czas na zliczenie głosów. Wtedy konkurs zakończy się nie wcześniej niż 2 października 2020 r.
 4. Gospodarzem i organizatorem konkursu jest Księstwo Sarmacji.
 5. Konkurs odbędzie się na terenie Konsulatu Sclavinii.
 6. Miasto i arena konkursu będą ustalone przez organizatora wydarzenia.
 7. Dyrektorem 12 edycji konkursu Our Sound Song Contest i tym sanym przewodniczącym Komisji Naczelnej a tym samym całego konkursu jest Krzysztof Hans van der Ice.
 8. W przypadku Księstwa Sarmacji w skład Komisji Naczelnej wchodzą:
  a) Dyrektor i zarazem Producent Wykonawczy i przewodniczący Komisji Naczelnej Konkursu - Krzysztof Hans
  b) Przedstawiciel Państwa - Gospodarza Konkursu JKM Książe Księstwa Sarmacji lub wskazany przez niego członek Rady Ministrów odpowiedzialny za Kulturę lub Dyplomacje (jest to I Vice Przewodniczący Komisji Naczelnej Konkursu)
  c) Przedstawiciel Regionu i Miasta - Gospodarza Konkursu: Konsul Konsulatu Sclavinii (jest to II Vice Przewodniczący Komisji Naczelnej Konkursu)
  d) Przedstawiciel Mediów - szef Unicorn Media Corporation Guedes de Lima (jest to III Vice Przewodniczący Komisji Naczelnej Konkursu)
  e) Dodatkowa osoba wskazana wedle uznania przez Dyrektora Konkursu
 9. Do momentu zgłoszenia potrzeby przez Dyrektora Konkursu to on sam nim zarządza a użyteczność Komisji Naczelnej jest zamrożona.
 10. Kontakt z organizatorem stanowi e-mail poland7@op.pl , numer GG: 7260161 oraz Poczta Konna Księstwa Sarmacji
 11. Utwory a następnie głosowanie powinno być przesyłane na wskazany adres e-mail.
 12. Czas na przeprowadzenie preselekcji i wysłanie piosenek to dwa miesiące od dnia startu przyjmowania piosenek.
 13. Dwa miesiące to też czas na przeprowadzenie głosowania miesiące.

Art. 3 [Przepisy końcowe]

 1. Tylko Organizatorzy wspólnym postanowieniem mogą zmienić niniejszy Regulamin
 2. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia konkursu a jego edycje z chwilą publikacji.
 3. Regulamin oraz zmiany w nim opublikowane będą w widocznym miejscu na stronie internetowej Księstwa Sarmacji.

Regulamin 1 edycji edycji Junior Our Sound Song Contest
Cytuję:
Art. 1 [Ogólne]
Podstawowe zasady konkursu opisane są w Regulaminie Głównym Our Sound Song Contest

Art. 2 [Terminy i organizacja]

 1. Pierwsza edycja Konkursu Junior Our Sound Song Contest ma się odbyć między czerwcem a grudniem 2020 roku (precyzyjne daty podane będą w terminarzu konkursu) w Książęcym Mieście Stołecznym Grodzisk w regionie Starosarmacji na terenie Księstwa Sarmacji.
 2. Początek 1 edycji Junior Our Sound Song Contest planowany jest nie później niż 4 czerwca 2020 roku.
 3. Finał konkursu będzie mieć miejsce nie później niż 4 października 2020 r. no chyba że będzie potrzebny dodatkowy czas na zliczenie głosów. Wtedy konkurs zakończy się nie wcześniej niż 2 października 2020 r.
 4. Gospodarzem i organizatorem konkursu jest Księstwo Sarmacji.
 5. Konkurs odbędzie się na terenie regionu Starosarmacji.
 6. Miastem odbywania się konkursu jest Książęce Miasto Stołeczne Grodzisk zaś areną Stadion Narodowy Księstwa Sarmacji.
 7. Dyrektorem 1 edycji konkursu Junior Our Sound Song Contest i tym sanym przewodniczącym Komisji Naczelnej a tym samym całego konkursu jest Krzysztof Hans van der Ice.
 8. W przypadku Księstwa Sarmacji w skład Komisji Naczelnej wchodzą:
  a) Dyrektor i zarazem Producent Wykonawczy i przewodniczący Komisji Naczelnej Konkursu - Krzysztof Hans
  b) Przedstawiciel Państwa - Gospodarza Konkursu JKM Książe Księstwa Sarmacji lub wskazany przez niego członek Rady Ministrów odpowiedzialny za Kulturę lub Dyplomacje (jest to I Vice Przewodniczący Komisji Naczelnej Konkursu)
  c) Przedstawiciel Regionu i Miasta - Gospodarza Konkursu: Konsul Konsulatu Sclavinii (jest to II Vice Przewodniczący Komisji Naczelnej Konkursu)
  d) Przedstawiciel Mediów - szef Unicorn Media Corporation Guedes de Lima (jest to III Vice Przewodniczący Komisji Naczelnej Konkursu)
  e) Dodatkowa osoba wskazana wedle uznania przez Dyrektora Konkursu
 9. Do momentu zgłoszenia potrzeby przez Dyrektora Konkursu to on sam nim zarządza a użyteczność Komisji Naczelnej jest zamrożona.
 10. Kontakt z organizatorem stanowi e-mail poland7@op.pl , numer GG: 7260161 oraz Poczta Konna Księstwa Sarmacji
 11. Utwory a następnie głosowanie powinno być przesyłane na wskazany adres e-mail.
 12. Czas na przeprowadzenie preselekcji i wysłanie piosenek to pięć miesięcy od dnia startu przyjmowania piosenek.
 13. Dwa miesiące to też czas na przeprowadzenie głosowania miesiące.

Art. 3 [Przepisy końcowe]

 1. Tylko Organizatorzy wspólnym postanowieniem mogą zmienić niniejszy Regulamin
 2. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia konkursu a edycje regulaminu w momencie ich publikacji.
 3. Regulamin opublikowany będzie w widocznym miejscu na stronie internetowej Księstwa Sarmacji.

Terminarz
Obrazek
XII Our Sound Song Contest - Eldorat 2020
4 czerwca 2020 r. (od godz. 20:20 - to będzie godzina początku i końca poszczególnych etapów konkursu) - 4 sierpnia 2020 r. Preselekcje krajowe i zgłaszanie utworów
4 sierpnia 2020 r. - 28 września 2020 r. Głosowanie międzynarodowe
28 września 2020 r. - 4 października 2020 r. Publikacja wyników
4 października 2020 r. - 10 października 2020 r. Rezerwowy czas na publikacje wyników
Dzień po publikacji wyników start wersji dziecięcej konkursu:

Obrazek
I Junior Our Sound Song Contest - Grodzisk 2020:
4 czerwca 2020 r. od godz. 20:20 (będzie to też godzina początku lub końca kolejnych etapów konkursu) - 4 października 2020 r. Preselekcje krajowe i zgłaszanie utworów
4 października 2020 r. - 29 listopada 2020 r. Głosowanie międzynarodowe
29 listopada 2020 r. - 4 grudnia 2020 r. Publikacja wyników
4 grudnia 2020 r. - 10 grudnia 2020 r. Rezerwowy czas na publikacje wyników wyników

Organizacja:
Obrazek
XII Our Sound Song Contest - Grodzisk 2020:
Nadawcy telewizyjni: RTS, Telewizja Korona
Kraj organizujący: Księstwo Sarmacji
Region organizujący: Konfederacja Sclavinii
Miasto organizujące: Eldorat
Miejsce wydarzenia: Arena Sclavinia
Obrazek
Informacje o obiekcie:

Liczba miejsc - 45 tys. miejsc
Liczba miejsc siedzących - 40 tys. miejsc
Liczba miejsc stojących - brak
Liczba miejsc dla niepełnosprawnych - 2 tys. miejsc
Liczba miejsc dla VIP-ów - 3 tys. miejsc
Liczba miejsc parkingowych ogółem - 50 tys.
Najbliższa stacja kolejowa - 100 m
Najbliższe lotnisko - 12 km
Najbliższy przystanek komunikacji - 240 m

Ceremonia Otwarcia: Czerwony Dywan w pobliżu lokalnego Pałacu Kultury
Scena:
Obrazek
Executive Supervisor (organizator i producent wykonawczy konkursu) : Krzysztof Hans van der Ice
Mail konkursowy: poland7@op.pl
Konkursowy numer GG: 7260161
Slogan: La Dolce Vita
Wyjaśnienie sloganu: Slogan, hymn oraz piosenka dodatkowa mówią o radości, zabawie i cieszeniu się z życia.
Hymn:
After Dark - La Dolce Vita
https://www.youtube.com/watch?v=8AW72HhCPfI
Dodatkowy utwór promocyjny:
Golec uOrkiestra - Dzieje się
https://www.youtube.com/watch?v=BPs-yb_6dSo
Prowadzący widowiska: Anastasiya Vinnikova + 3 prezenterki opisane przy Junior Our Sound
Reporterki i prowadzące konferencje prasowe obu konkursów Our Sound: Yulia Shisko, Alena Karpovich i Ninel Karpovich - te trzy ostatnie to wokalistki z zespołu 3+2 - pierwszego sarmackiego reprezentanta na Our Sound.
Opening Act: Anastasiya Vinnikova - I love Sarmatia
Interval Act:

 • Anastasia Vinnokova - Here we go for the gold
 • hymn i piosenka towarzysząca konkursowi
 • Zwycięska piosenka z XI edycji Our Sound od Incisive'a
  Dodatkowo z racji 10 lat Our Sound wystąpią także:
 • zespół 3+2 z piosenką "Far Away" (pierwszą w historii konkursu w barwach Sarmacji) i dodatkowym singlem "Butterfiles"
 • zespół Rammstein (reprezentacja RSiT - pierwszy gospodarza konkursu) z piosenką "Amerika" z I edycji i nowym singlem "Radio"
 • zespół Omega (pierwszy zwycięzca w historii Our Sound - reprezentacja Monarchii Austro-Węgier) z utworem "The Girl With The Pearl's Hair" (org. "Gyöngyhajú lány")
  Przedział wiekowy uczestników konkursu: 16+

I Junior Our Sound Song Contest - Grodzisk 2020:
Nadawcy telewizyjni: RTS, Telewizja Korona
Kraj organizujący: Księstwo Sarmacji
Region organizujący: Starosarmacja
Miasto organizujące: Grodzisk
Miejsce wydarzenia: Stadion Narodowy z możliwą zmianą na Arenę Książęcą:
Obrazek
Obrazek
Ceremonia Otwarcia: RTS Studio
Obrazek
Scena:
Obrazek
Executive Supervisor (organizator i producent wykonawczy konkursu) : Krzysztof Hans van der Ice
Mail konkursowy: poland7@op.pl
Konkursowy numer GG: 7260161
Slogan: Ding-a-Dong
Hymn:
Matthias Stigl - Ding a Dong
https://youtu.be/uek6OmipOBY
BeFour - Ding a Dong:
https://www.youtube.com/watch?v=wqNfm7m8zRU
Wyjaśnienie sloganu: Slogan i utwór to w tym przypadku sygnał do zrobienia czegoś nowego nawet w trudnej chwili.
Dodatkowy utwór promocyjny:
Anna Stadling - Nu är jag ung: https://www.youtube.com/watch?v=CGKYfFPj-MY
https://www.youtube.com/watch?v=P0YCl2oD9rk
Prowadzące widowiska - prezenterki Telewizji Korona: Aleksandra Jasnewska
Obrazek
Tamara Starska:
Obrazek
Edyta Głębka:
Obrazek
Opening Act: Hymn konkursu w wersji Matthiasa Stigla
Interval Act:

 • Hymn konkursu w wersji zespołu BeFour
 • Piosenki "Prawie My" i "Empires" Alicji Szemplińskiej
 • Kilka dodatkowych niespodzianek
  Przedział wiekowy uczestników konkursu: 9-15 lat

Heinz-Werner Grüner
Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 5566
Rejestracja: 1 rok temu
Lokalizacja: Edelweiss

Kto to?

Landstreitkräfte

Nieprzeczytany post autor: Heinz-Werner Grüner »

Od razu z grubej rury! Moja propozycja na szybko. ;)

Vardar Fans - Auf Wiedersehen

(-) leutnant Heinz-Werner Grüner

Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek


JCKM Franz Leopold I
Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 895
Rejestracja: 4 lata temu
Lokalizacja: Hofburgpalast, Wien

Kto to?

Ordery

Landstreitkräfte

Nieprzeczytany post autor: Franz Leopold I »

Herr @Alfred Fabian von Tehen-Dżek dobrze wiedzieć że Our Sound wraca do życia! :)


Barò Targersdorf Borisz
Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 3197
Rejestracja: 5 lata temu
Lokalizacja: Alba Regia

Kto to?

Ordery

Landstreitkräfte

Nieprzeczytany post autor: Targersdorf Borisz »

Łezka w oku mi się zakręciła, pamiętam finał Our Sound, z 1915 roku, w La Palmie...co to była za impreza :)

Targersdorfi Borisz baró
palatinus regni Hungarie
minister spraw zagranicznych w rządzie Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości


Barò Targersdorf Borisz
Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 3197
Rejestracja: 5 lata temu
Lokalizacja: Alba Regia

Kto to?

Ordery

Landstreitkräfte

Nieprzeczytany post autor: Targersdorf Borisz »

jak będą eliminacje w Monarchii, to ja wystawię czysto węgierską kapelę. ;)

Targersdorfi Borisz baró
palatinus regni Hungarie
minister spraw zagranicznych w rządzie Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości


Krzysztof Hans
Reakcje:
Posty: 25
Rejestracja: 5 lata temu

Kto to?

Nieprzeczytany post autor: Krzysztof Hans »

Update zasad z racji Junior Our Sound:
Punkt 7 głównego regulaminu: Określony wiek musi być ukończony w czasie nagrania utworu.


Krzysztof Hans
Reakcje:
Posty: 25
Rejestracja: 5 lata temu

Kto to?

Nieprzeczytany post autor: Krzysztof Hans »

Tymczasem poprawie ulega logo na te od Jego Królewskiej Mości Macieja II z Królestwa Dreamlandu:
Obrazek


Heinz-Werner Grüner
Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 5566
Rejestracja: 1 rok temu
Lokalizacja: Edelweiss

Kto to?

Landstreitkräfte

Nieprzeczytany post autor: Heinz-Werner Grüner »

Być może to nie jest miejsce na "coś" takiego, ale też związane z melodią. Serdecznie polecam włączenie owego filmiku i przeglądanie forum MAW. Coś poruszajacego!

Może tam znajdziemy naszą kandydaturę na OS 2020 w Eldoracie. ;)

(-) leutnant Heinz-Werner Grüner

Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek


Barò Targersdorf Borisz
Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 3197
Rejestracja: 5 lata temu
Lokalizacja: Alba Regia

Kto to?

Ordery

Landstreitkräfte

Nieprzeczytany post autor: Targersdorf Borisz »

Ja słucham marszy wojskowych.

Targersdorfi Borisz baró
palatinus regni Hungarie
minister spraw zagranicznych w rządzie Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości


JCKM Franz Leopold I
Awatar użytkownika
Reakcje:
Posty: 895
Rejestracja: 4 lata temu
Lokalizacja: Hofburgpalast, Wien

Kto to?

Ordery

Landstreitkräfte

Nieprzeczytany post autor: Franz Leopold I »

Himmelaudon, na śmierć zapomniałem, trzeba zrobić eliminacje!


ODPOWIEDZ Podgląd wydruku

Wróć do „Pogawędki”