Dekrety Namiestnika

Stolica Księstwa, siedziba Namiestnika oraz innych władz i urzędów prowincji.


Moderator: Landesregierung von Salzburg

Awatar użytkownika
Michał Jerzy Potocki
Reakcje:
Posty: 1138
Rejestracja: 11 miesiące temu
Lokalizacja: Salzburg

Kto to?

Landstreitkräfte

Nieprzeczytany post autor: Michał Jerzy Potocki »

Obrazek

DEKRET №9
o odznaczeniach Księstwa Salzburga

Rozdział I Postanowienia Ogólne
Art. 1
Chcąc móc nagradzać aktywnych obywateli oraz mieszkańców Księstwa Salzburga za ich działania na rzecz Księstwa oraz postawę dobrego obywatela ustanawiamy następujące odznaczenia;

Art. 2

  1. Krzyż Zasługi dla Księstwa Salzburga
  2. Medal Przyjaźni i Współpracy Księstwa Salzburga

Art. 3
Ustanowione odznaczenia przedstawione w załączniku, nadawane są przez namiestnika Księstwa Salzburga.

Rozdział II Przepisy końcowe
Art.
Niniejsze przepisy wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

Salzburg, dn. 16.01.1921

Namiestnik Księstwa
/-/ Michał Jerzy Potocki

Załącznik do Dekretu o Odznaczeniach
1.
Obrazek

2. Obrazek

/-/ Leutnant Michał Jerzy Potocki
Namiestnik Księstwa Salzburga Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek

Awatar użytkownika
Michał Jerzy Potocki
Reakcje:
Posty: 1138
Rejestracja: 11 miesiące temu
Lokalizacja: Salzburg

Kto to?

Landstreitkräfte

Nieprzeczytany post autor: Michał Jerzy Potocki »

Obrazek

DEKRET №10
o szkolnictwie w Księstwie Salzburgu

Rozdział I Postanowienia Ogólne
Art. 1
Chcąc zadbać o rozwój obywateli księstwa, nakładamy obowiązek szkolnictwa do 18 roku życia, w tym celu mają zostać otwarte:

Art. 2

  • Szkoły podstawowe; w każdym mieście oraz w gminach miejsko-wiejskich i wsiach gdzie potrzeba edukacji jest wielka.
  • Finansowane będą ze środków budżetu księstwa.

Art. 3

  • Szkoły licealne, średnie; mają być w każdym mieście.
  • Mogą powstawać prywatne szkoły finansowane z pieniędzy uczniów wspierane dofinansowaniem z budżetu państwa.
  • Publiczne Licea oraz inne szkoły średnie finansowane są w pełni z finansów środków publicznych.

Art. 4

  • Studia, szkoły wyższe; naznaczamy aby w przyszłości utworzyć, erygować Uniwersytet w Salzburgu który kształcił będzie obywateli oraz mieszkańców księstwa.
  • Finansowany będzie z skarbu Księstwa Salzburga

Rozdział II Przepisy końcowe
Art. 5
Niniejsze przepisy wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

Salzburg, dn. 18.02.1921

Namiestnik Księstwa
/-/ Michał Jerzy Potocki

ODPOWIEDZ

Wróć do „Miasto Stołeczne Salzburg”