Dekrety Namiestnika

Stolica Księstwa, siedziba Namiestnika oraz innych władz i urzędów prowincji.


Awatar użytkownika
Michał Jerzy Potocki
Reakcje:
Posty: 959
Rejestracja: 10 miesiące temu
Lokalizacja: Salzburg

Kto to?

Landstreitkräfte

Dekrety Namiestnika

Nieprzeczytany post autor: Michał Jerzy Potocki »

DEKRETY NAMIESTNIKA KSIĘSTWA SALZBURGA.

/-/ Leutnat Michał Jerzy Potocki
Namiestnik Księstwa Salzburga

Obrazek

Awatar użytkownika
Michał Jerzy Potocki
Reakcje:
Posty: 959
Rejestracja: 10 miesiące temu
Lokalizacja: Salzburg

Kto to?

Landstreitkräfte

Nieprzeczytany post autor: Michał Jerzy Potocki »

Obrazek DEKRET
o zasady funkcjonowania gospodarki na obszarze Księstwa Salzburga
ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

Art. 1
Każdy mieszkaniec Austro-Węgier ma prawo prowadzić działalność gospodarczą na obszarze Ks. Salzburga. Prowadzona działalność winna być zgłoszona w Kancelarii Namiestnika w formie informacji o chęci dzierżawy zakładu, fabryki, firmy usługowej, handlowej albo folwarku ziemskiego.

Art. 2
Każda manufaktura, zakład, fabryka lub firma winna powstać w jednym z miast, a folwark ziemski na gruntach wiejskich.

ROZDZIAŁ II Wykup Gruntów i Nabywanie Nieruchomości

Art. 3
1. Przez grunty miejskie rozumie się działki w miastach na których są usadowione zakłady, fabryki i firmy.
2. Przez grunty wiejskie rozumie się ziemie orne, łąki, pastwiska i lasy wchodzące w skład folwarków.
3. Przez nieruchomość rozumie się budynki z działką w mieście lub gruntem wiejskim.

Art. 4
1. Do wykupu dzierżawy (nabywania na własność) gruntów miejskich i wiejskich mają prawo obywatele Austro-Węgier.
2. Mieszkańcy Monarchii Austro-Węgierskiej maja prawo wykupu wyłącznie dzierżawy gruntów miejskich z zakładami lub fabrykami z możliwością ich późniejszego całkowitego wykupu po otrzymaniu obywatelstwa.

Art. 5
Sprzedaż/kupno nieruchomości dokonuje się w Kancelarii Namiestnika. Po wniesieniu stosownych opłat, nowego właściciela gruntów wpisuje się do odpowiednich ksiąg notarialnych, co stanowi potwierdzenie ich prawa własności.

Art. 6
Wartość nieruchomości określa się na :
- Dwór (rezydencja wiejska) – 600 koron
- Pałac – 1500 koron
- Zakład lub Fabryka (hale i budynki z działką) – 5000 koron
- Folwark ziemski (budynki z gruntami) - 4000 koron

ROZDZIAŁ III Funkcjonowanie Przemysłu i Rolnictwa

Art. 7
1. Podstawą działalności przemysłowej są zakłady i fabryki, a zdolności produkcyjne określa wielkość zakładu / fabryki.
2. Dochody z zakładu lub fabryki wynika z ich zdolności produkcyjnej (wielkości) i wynosi 500 koron po uwzględnieniu kosztów produkcji, pozyskania surowców i energii oraz opłaceniu pracowników.

Art. 8
1. Podstawą gospodarki rolnej są folwarki ziemskie które prowadzą produkcję rolną.
2. Dochody z folwarków ziemskich wynikają z ich zdolności produkcyjnej (wielkości) i wynosi 500 koron po uwzględnieniu kosztów produkcji i energii oraz opłaceniu pracowników.
3. Tereny Księstwa są głównie polami, dolinami, górami dlatego przez ukształtowanie geograficzne Księstwo nadaje się pod hodowlę zwierząt. Gospodarstwa rolne są tutaj podstawą, choć fabryki również będą wspierane przez Władze Salzburga.

Art. 9
1. Zdolności produkcyjne zakładu / fabryki i folwarków ziemskich można podnieść poprzez ich rozbudowę. Koszt każdej rozbudowy to 3000 koron.
2. Każda rozbudowa zakładu / fabryki lub folwarku ziemskiego jest oznaczona jako (2,3 i itd.) i zwiększa dochód o 100%.

Art. 10
1. Zyski z zakładów i manufaktur oraz folwarków ziemskich są wolne od podatku.

ROZDZIAŁ IV Postanowienia końcowe

Art. 11
Niniejsze przepisy wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

Salzburg, dn. 08.06.1920 Namiestnik Księstwa
/-/ Michał von Rokuszewski

/-/ Leutnat Michał Jerzy Potocki
Namiestnik Księstwa Salzburga

Obrazek

Awatar użytkownika
Michał Jerzy Potocki
Reakcje:
Posty: 959
Rejestracja: 10 miesiące temu
Lokalizacja: Salzburg

Kto to?

Landstreitkräfte

Nieprzeczytany post autor: Michał Jerzy Potocki »

Obrazek

DEKRET №2
Namiestnika Księstwa Salzburga o ustanowieniu administracji Księstwa Salzburga

I.
Naznaczamy podział administracyjny Księstwa Salzburga na trzy starostwa:
- Zell am See z siedzibą w Zell am See.
- Tamsweg z połączenia Powiatu St. Johann im Pongau z Powiatem Tamsweg. Siedzibą jest Tamsweg.
- Salzburg z połączenia Powiatu Salzburg-Umgebung z Powiatem Hallein. Siedzibą jest miasto stołeczne Salzburg.

II.
Na czele każdego starostwa stoi starosta.

Salzburg, dnia 08.06.1920.

Namiestnik Księstwa
/-/ Michał von Rokuszewski

/-/ Leutnat Michał Jerzy Potocki
Namiestnik Księstwa Salzburga

Obrazek

Awatar użytkownika
Michał Jerzy Potocki
Reakcje:
Posty: 959
Rejestracja: 10 miesiące temu
Lokalizacja: Salzburg

Kto to?

Landstreitkräfte

Nieprzeczytany post autor: Michał Jerzy Potocki »

Obrazek

DEKRET № 3
Namiestnika Księstwa Salzburga o budowie zakładów przemysłowych na terytorium Księstwa

I.
Naznaczamy budowę i uruchomienie produkcji przemysłowej w:

 • Kamieniołomu w okolicach Salzburga, wydobywającego marmur, oraz inne kruszce i kamienie.
 • Kopalni Soli w Salzburgu,
 • Zakładach papierniczych w Oberndorf,
 • Tartaku drzewnego w Oberndorf,
 • Zakładzie Lotniczym Salzburg,
 • Folwarku ziemskim Zell am See, Tamsweg, Salzburg, Hallein, St. Johann im Pongau,
 • Kawiarni Café Tomaselli

II.
Nadzór nad w/w zakładami obejmuje Kancelaria Namiestnika.

III.
Przychody z tych obiektów będą kierowane do Skarbca Księstwa Salzburga

Salzburg, dnia 08.06.1920.

Namiestnik Księstwa
/-/ Michał von Rokuszewski

Last edited by Michał Jerzy Potocki 2 tygodni temu, edited 3 times in total.

/-/ Leutnat Michał Jerzy Potocki
Namiestnik Księstwa Salzburga

Obrazek

Awatar użytkownika
Michał Jerzy Potocki
Reakcje:
Posty: 959
Rejestracja: 10 miesiące temu
Lokalizacja: Salzburg

Kto to?

Landstreitkräfte

Nieprzeczytany post autor: Michał Jerzy Potocki »

Obrazek

DEKRET № 4
Namiestnika Księstwa Salzburga o budowie elektrowni wiatrowej na obszarze Księstwa

I.
Naznaczamy budowę i uruchomienie :
Elektrowni wiatrowej w okolicach Salzburga.
-(projekt dołączony w załączniku)

II.
Nadzór nad w/w zakładami obejmuje Kancelaria Namiestnika.

III.
Przychody z elektrowni będą kierowane do Skarbca Księstwa Salzburga.
Energia pozyskana w elektrowni zostanie oddana do użytku dla mieszkańców, oraz budynków urzędniczych.

Salzburg, dnia 08.06.1920.

Namiestnik Księstwa
/-/ Michał von Rokuszewski

ZAŁĄCZNIK
Obrazek
ObrazekObrazek

/-/ Leutnat Michał Jerzy Potocki
Namiestnik Księstwa Salzburga

Obrazek

Awatar użytkownika
Michał Jerzy Potocki
Reakcje:
Posty: 959
Rejestracja: 10 miesiące temu
Lokalizacja: Salzburg

Kto to?

Landstreitkräfte

Nieprzeczytany post autor: Michał Jerzy Potocki »

Obrazek

DEKRET № 5
Namiestnika Księstwa Salzburga o powołaniu sejmiku Księstwa Salzburga

I.
1. Władzę ustawodawczą w księstwie sprawują Namiestnik Księstwa Salzburga oraz Sejmik Księstwa, w skład którego wchodzą wszyscy obywatele księstwa.
2. Sejmik obraduje pod przewodnictwem Marszałka, którym każdorazowo jest najstarszy stażem obywatel Księstwa obecny na obradach lub jeśli takowego nie ma Namiestnik Księstwa Salzburga.
3. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje wszystkim obywatelom księstwa.
4. Sejmik Księstwa podejmuje Uchwały i Ustawy zwykłą większością głosów.
5. Sejmik pełni rolę doradczą namiestnika.
6. Sejmik ma prawo odrzucić projekt uchwały zgłoszonej/złożonej przez namiestnika.
7. Namiestnik ma prawo zgłosić weto wobec ustawy sejmiku, jeśli dotyczy ona zmiany prawa, zmiany wysokości podatku, lub innych opłat.

II.
Dekret wchodzi w życie z chwilą opublikowania.

Salzburg, dnia 08.06.1920.

Namiestnik Księstwa
/-/ Michał von Rokuszewski

/-/ Leutnat Michał Jerzy Potocki
Namiestnik Księstwa Salzburga

Obrazek

Awatar użytkownika
Michał Jerzy Potocki
Reakcje:
Posty: 959
Rejestracja: 10 miesiące temu
Lokalizacja: Salzburg

Kto to?

Landstreitkräfte

Nieprzeczytany post autor: Michał Jerzy Potocki »

Obrazek

DEKRET № 6
Namiestnika Księstwa Salzburga o powołaniu żandarmerii

I.
Powołujemy Żandarmerię Księstwa Salzburga, której zadaniem jest utrzymanie na obszarze księstwa bezpieczeństwa i i porządku publicznego.

II.
Ustanawia się organizację Żandarmerii Księstwa Salzburga:
Dla całego księstwa - Komendę Krajową (Landesgendarmeriekommando) w Salzburgu.
Dla obszaru starostw - Komendy Okręgowe (Abteilungskommando) i posterunków żandarmerii, które podlegają Komendzie Krajowej. Komendy w Tamsweg, Zell am See.
Dla obszarów miast - Komend Rejonowych (Bezirksgendarmeriekommandos) i posterunków żandarmerii, które podlegają Komendzie Okręgowej. Komendy w Neumarkt am Wallersee, Oberndorf bei Salzburg, Seekirchen am Wallersee, Bischofshofen.

III.
Ustanawia się obsadę dla komend i posterunków:
Dla Komendy Krajowej - Komendant i 25 funkcjonariuszy różnych stopni.
Dla Komendy Okręgowej - Komendanta i 20 funkcjonariuszy różnych stopni
Dla Komendy Rejonowej - Komendanta i 15 funkcjonariuszy różnych stopni
Dla Posterunków w miastach - Naczelnik i 10 funkcjonariuszy
Dla Posterunków wiejskich - Naczelnik i 4 funkcjonariuszy

IV.
Ustanawia się umundurowanie dla Żandarmerię Księstwa Salzburga wedle przedstawionego wzoru.

Obrazek Obrazek

V.
Żandarmerię Księstwa Salzburga podlega bezpośrednio jurysdykcji Namiestnika Księstwa.
Namiestnik Księstwa powołuje i odwołuje komendanta krajowego Żandarmerii Księstwa Salzburga.

VI.
Dekret wchodzi w życie z chwilą opublikowania.

Salzburg, dnia 08.06.1920.

Namiestnik Księstwa
/-/ Michał von Rokuszewski

/-/ Leutnat Michał Jerzy Potocki
Namiestnik Księstwa Salzburga

Obrazek

Awatar użytkownika
Michał Jerzy Potocki
Reakcje:
Posty: 959
Rejestracja: 10 miesiące temu
Lokalizacja: Salzburg

Kto to?

Landstreitkräfte

Nieprzeczytany post autor: Michał Jerzy Potocki »

Obrazek

DEKRET №7
o zasady funkcjonowania gospodarki na obszarze Księstwa Salzburga

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

Art. 1
Każdy mieszkaniec Austro-Węgier ma prawo prowadzić działalność gospodarczą na obszarze Ks. Salzburga. Prowadzona działalność winna być zgłoszona w Kancelarii Namiestnika w formie informacji o chęci dzierżawy zakładu, fabryki, firmy usługowej, handlowej albo folwarku ziemskiego.

Art. 2
Każda manufaktura, zakład, fabryka lub firma winna powstać w jednym z miast, a folwark ziemski na gruntach wiejskich.

ROZDZIAŁ II Wykup Gruntów i Nabywanie Nieruchomości

Art. 3

 1. Przez grunty miejskie rozumie się działki w miastach na których są usadowione zakłady, fabryki i firmy.
 2. Przez grunty wiejskie rozumie się ziemie orne, łąki, pastwiska i lasy wchodzące w skład folwarków.
 3. Przez nieruchomość rozumie się budynki z działką w mieście lub gruntem wiejskim.

Art. 4

 1. Do wykupu dzierżawy (nabywania na własność) gruntów miejskich i wiejskich mają prawo obywatele Austro-Węgier.
 2. Mieszkańcy Monarchii Austro-Węgierskiej maja prawo wykupu wyłącznie dzierżawy gruntów miejskich z zakładami lub fabrykami z możliwością ich późniejszego całkowitego wykupu po otrzymaniu obywatelstwa.

Art. 5
Sprzedaż/kupno nieruchomości dokonuje się w Kancelarii Namiestnika. Po wniesieniu stosownych opłat, nowego właściciela gruntów wpisuje się do odpowiednich ksiąg notarialnych, co stanowi potwierdzenie ich prawa własności.

Art. 6
Wartość nieruchomości określa się na :

 • Dwór (rezydencja wiejska) – 2000 K. koszt utrzymania 400 K.
 • Pałac – 2000 K. koszt utrzymania 1500 K.
 • Zakład lub Fabryka (hale i budynki z działką) – 15 000 koron
 • Folwark ziemski (budynki z gruntami) - 20 000 koron

Art. 7
Wartość gruntów wiejskich określa się na :

 • 1 hektar ziemi ornej, łąk i pastwisk 1 000 K.
 • 1 hektar lasów 1 500 K.

ROZDZIAŁ III Funkcjonowanie Przemysłu i Rolnictwa

Art. 8

 1. Podstawą działalności przemysłowej są zakłady i fabryki, a zdolności produkcyjne w przemyśle, handlu i usługach określa ilość zatrudnionych pracowników.
 2. Zatrudnienie 1 pracownika to koszt 200 K.
 3. Dochody z produkcji generuje każdy z zatrudnionych pracowników w wysokości ( po uwzględnieniu kosztów produkcji, surowców, energii oraz opłaceniu pracowników i podatków) 25 K.

Art. 9

 1. Podstawą gospodarki rolnej są folwarki ziemskie które prowadzą produkcję rolną.
 2. Tereny Księstwa są głównie polami, dolinami, górami dlatego przez ukształtowanie geograficzne Księstwo nadaje się pod hodowlę zwierząt. Gospodarstwa rolne są tutaj podstawą, choć fabryki również będą wspierane przez Władze Salzburga.

Art. 10

 1. Uprawa roślin wymaga zakupu ziemi ornej, łąk i pastwisk.
 2. Hodowla zwierząt wymaga zakupu :
  Konia 500 K.
  Krowy 400 K.
  Owcy 200 K.
  Świni 150 K.
  Kury 5 K.

Art. 11
Dochody z gospodarstwa rolnego lub folwarku są oparte o produkcję rolną i wynoszą :
z każdego hektara ziemi ornej 100 K.
od każdego konia 50 K.
od każdej krowy 40 K.
od każdej owcy 20 K.
od każdej świni 15 K.
od każdej kury 1 K.

Art. 12
Dochody z lasów są oparte o pozyskiwanie drewna i wynoszą 50 koron z hektara lasu.

Art. 13

 1. Zyski z zakładów i manufaktur oraz folwarków ziemskich są wolne od podatku.

ROZDZIAŁ IV Gospodarka rzeczna

Art. 14
Podstawą gospodarki rzecznej są statki rybackie, prowadzące połów ryb , oraz statki transportowe prowadzące usługi transportu ludzi oraz zwierząt.

Art. 15

 1. Statek rybacki do połowu ryb można zakupić w stoczni za 2000 koron i po nadaniu mu nazwy, prowadzić połowy.
 2. Należność za dostarczone na targ ryby jest wypłacana właścicielowi statku pod koniec miesiąca w kwocie 500 koron.

Art. 16

 1. Statek transportowy do transportu rzecznego można zakupić w stoczni za 5000 koron i po nadaniu mu nazwy, prowadzić działalność armatorską.
 2. Statek transportowy za świadczone usługi transportu rzecznego przynosi dochód w wysokości 800 koron wypłacanych pod koniec miesiąca.

ROZDZIAŁ V Surowce i energia

Art. 17
Surowce z zasobów państwowych, potrzebne do produkcji przemysłowej i usługowej są dostarczane przedsiębiorcom w każdej potrzebnej ilości z magazynów i zakładów znajdujących się na terenie Księstwa Salzburga.

Art. 18
Opłata za surowce i energię jest wliczona w koszty pozyskania dochodów.

ROZDZIAŁ VII Obywatelskie obciążenia podatkowe

Art. 19

 1. Obywatele Księstwa Salzburga są zobowiązani do opłaty podatku w wysokości 1 KOH.
 2. Podatek wpłacany przez obywateli wirtualnych zasila skarb księstwa.
 3. Podatek płacony jest co roku i ściągnięty powinien zostać do 7 dnia miesiąca Stycznia.

Art. 20

 1. Liczebność obywateli wirtualnych Księstwa Salzburga w dniu uchwalenia niniejszych zasad gospodarczych wynosi 500 000 osób.

ROZDZIAŁ IV Postanowienia końcowe

Art. 21
Niniejsze przepisy wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia znosząc Dekret №1 z dn. 08.06.1920.

Salzburg, dn. 08.06.1920

Namiestnik Księstwa
/-/ Michał Jerzy Potocki

Last edited by Michał Jerzy Potocki 4 dni temu, edited 2 times in total.
Awatar użytkownika
Michał Jerzy Potocki
Reakcje:
Posty: 959
Rejestracja: 10 miesiące temu
Lokalizacja: Salzburg

Kto to?

Landstreitkräfte

Nieprzeczytany post autor: Michał Jerzy Potocki »

Obrazek

DEKRET №8
o powołaniu Banku Ziemskiego Księstwa Salzburga

Art. 1
Postanawiam powołać Bank Ziemski w mieście Salzburg, którego zadaniem będzie obsługa finansowa osób prawnych i fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na obszarze Księstwa Salzburga a także przechowywania i obsługi skarbu Księstwa Salzburga.

Art. 2
Działalność banku opiera się o "Regulamin Działalności Banku" zatwierdzony przez Namiestnika Księstwa Salzburga.

Art. 3
Niniejsze przepisy wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

Salzburg, dn. 09.01.1921

Namiestnik Księstwa
/-/ Michał Jerzy Potocki

Awatar użytkownika
Michał Jerzy Potocki
Reakcje:
Posty: 959
Rejestracja: 10 miesiące temu
Lokalizacja: Salzburg

Kto to?

Landstreitkräfte

Nieprzeczytany post autor: Michał Jerzy Potocki »

Obrazek

DEKRET №9
o Finansach Publicznych Księstwa Salzburga

Rozdział I Postanowienia Ogólne
Art. 1
Finansami Księstwa Salzburga zarządza Namiestnik Księstwa. Może robić to osobiście, lub poprzez wyznaczaną przez niego osobę.

Rozdział II Podatki
Art. 2
Obywatele Księstwa Salzburga są zobowiązani do opłaty podatku w wysokości 1 KOH.
Podatek wpłacany przez obywateli wirtualnych zasila skarb księstwa.
Podatek płacony jest co roku i ściągnięty powinien zostać do 7 dnia miesiąca Stycznia.

Art. 3
Liczebność obywateli wirtualnych Księstwa Salzburga w dniu uchwalenia niniejszego dekretu z mocą ustawy wynosi 500 000 osób.

Rozdział III Dotacje
Art. 4

 1. Każdy nowy mieszkaniec, obywatel Księstwa Salzburga ma prawo otrzymać jednorazowe, bezzwrotne świadczenie w wysokości
  do 10 000 K. płatne z rachunku Skarbu Księstwa Salzburga na jego rachunek bankowy.
 2. Wypłata świadczenia następuje na wniosek mieszkańca, obywatela.
 3. Wysokość zapomogi winna znaleźć się we wniosku.
 4. Namiestnik może zmienić wielkość przyznanej zapomogi np. jeśli Skarb Księstwa nie ma wystarczającej ilości funduszy, lub jest w złej kondycji.
 5. Namiestnik może odłożyć w czasie wypłatę zapomogi jeśli Skarb Księstwa nie ma wystarczającej ilości funduszy, lub jest w złej kondycji.
 6. Namiestnik może odrzucić wniosek o przyznanie zapomogi, podając lub nie podając powodu swojej decyzji.

Art. 5
Organizatorowi lub uczestnikowi inicjatywy użytecznej społecznie albo organizatorowi dzieła o wartości artystycznej można przyznać nagrodę w wysokości do 1000 K. z budżetu Skarbu Księstwa Salzburga na wniosek Namiestnika, Dyrektora banku, Organizatora, obywatela Księstwa.

Art. 6

 1. Organizatorowi ogólno Salzburskiej inicjatywy użytecznej społecznie można przyznać dotację na realizację inicjatywy.
 2. Wniosek o dotację składa się na ręce Dyrektora Banku lub Namiestnika Księstwa Salzburga.
 3. Wniosek zawiera w szczególności:
 4. nazwę i opis inicjatywy,
 5. czas trwania inicjatywy lub okres, na jaki ma być przyznana dotacja,
 6. wnioskowaną kwotę dotacji i sposób jej wykorzystania,
 7. uzasadnienie.
 8. Namiestnik może zmienić wielkość przyznanej dotacji jeśli Skarb Księstwa nie ma wystarczającej ilości funduszy, lub jest w złej kondycji.
 9. Namiestnik może odłożyć w czasie wypłatę zapomogi jeśli Skarb Księstwa nie ma wystarczającej ilości funduszy, lub jest w złej kondycji.
 10. Namiestnik może również odrzucić wniosek o przyznanie Dotacji, podając lub nie podając powodu swojej decyzji.

Art. 7

 1. Dotacja niewykorzystana podlega zwrotowi.
 2. Dotacja wykorzystana niezgodnie ze złożonym wnioskiem podlega zwrotowi w odpowiedniej części lub całości.

Rozdział IV Dodatkowe opłaty
Art. 8

 1. Sejmik Księstwa Salzburga za zgodą lub na wniosek Namiestnika Księstwa Salzburga może uchwalić inne opłaty, które mogą obciążać obywateli tak realnych jak i tych wirtualnych.
 2. Sejmik Księstwa Salzburga lub Namiestnik Księstwa Salzburga może uchwalić inne niż wymienione powyżej podatki i opłaty o charakterze urzędowym, społecznym oraz innym, stanowiące dochód Księstwa Salzburga.
 3. Dochody stanowić mogą dochód Namiestnika Księstwa lub Skarbu Księstwa Salzburga.
 4. Opłaty, podatki ani zasady korzystania z ulg i zwolnień, o których mowa w od art. 4 do art. 9, nie mogą naruszać zasad równego traktowania.

Art. 9

 1. Sejmik Księstwa Salzburga lub Namiestnik może w drodze uchwały czasowo odstąpić od pobierania niektórych opłat, o jakich mowa
  w art. 2 oraz art. 8, jeśli przemawia za tym ważny interes społeczny.
 2. Organ władzy publicznej rozpatrujący wniosek może zwolnić wnioskodawcę od obowiązku uiszczenia części lub całości wymaganej opłaty.

Rozdział V Wynagrodzenia
Art. 10

 1. Z budżetu Księstwa Salzburga wypłaca się wynagrodzenia funkcjonariuszy państwowych określonych w dekrecie Namiestnika Księstwa o powołaniu danego urzędu, urzędnika, funkcjonariusza, stanowiska.
 2. Tryb i zasady wypłaty wynagrodzeń określa Dekret Namiestnika.
 3. Wynagrodzenia Namiestnika, Posłów Sejmiku Księstwa i funkcjonariuszy państwowych zatrudnionych w Księstwie, finansuje się z budżetu Księstwa w trybie i na zasadach określonych w Dekrecie Namiestnika.
 4. Wynagrodzenie żołnierzy żandarmerii finansuje się z budżetu Księstwa Salzburga w trybie i na zasadach określonych Dekretem Namiestnika.

Art. 11

 1. Sejmik Księstwa Salzburga w drodze Rozporządzenia, Uchwały, Ustawy lub Namiestnik w drodze Dekretu Namiestnika może zdecydować o wsparciu inicjatyw i aktywności o charakterze sportowym przeznaczając, nie więcej niż 10 000 K. miesięcznie, na wynagrodzenia, nagrody i bonusy dla mieszkańców, obywateli Księstwa Salzburga biorących udział w organizowanych na terenie wirtualnego świata turniejach i rozgrywkach sportowych lub prowadzących zespoły sportowe.

 2. Niezależnie od wszystkich innych dotacji, oraz przychodów na rachunek agencji prasowych lub ich pisarzy, redaktorów, piszących na terenie Księstwa lub dla niego, z Budżetu Księstwa Salzburga może zostać przyznana nagroda pieniężna o kwocie obliczonej ze wzoru N = R × 100 K, gdzie „N” jest kwotą nagrody, a „R” liczbą przyznanych serc, reakcji na post, artykuł prasowy.

Rozdział VI Przepisy końcowe
Art. 12
Niniejsze przepisy wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

Salzburg, dn. 14.01.1921

Namiestnik Księstwa
/-/ Michał Jerzy Potocki

/-/ Leutnat Michał Jerzy Potocki
Namiestnik Księstwa Salzburga

Obrazek

ODPOWIEDZ

Wróć do „Miasto Stołeczne Salzburg”