Ustawa o ustroju terytorialnym Monarchii Austro-Węgierskiej

Ustawy parlamentu centralnego, obowiązujące na terenie całej Monarchii


Awatar użytkownika
JCKM
Reakcje:
Franz Leopold I
Posty: 498
Rejestracja: 3 lata temu
Lokalizacja: Hofburgpalast, Wien

Landstreitkräfte

Odznaczenia

Kto to?

Ustawa o ustroju terytorialnym Monarchii Austro-Węgierskiej

Nieprzeczytany post autor: Franz Leopold I »

# Ustawa o ustroju terytorialnym Monarchii Austro-Węgierskiej
## z dnia 17 April 1920r
Art. 1.
1. Na czele kraju koronnego stoi Namiestnik, powoływany i odwoływany przez Monarchę na wniosek Prezydenta Ministrów Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości lub z własnej inicjatywy.
2. Monarcha w postanowieniu o powołaniu Namiestnika może rozszerzyć jego właściwość terytorialną na inne kraje koronne.
3. Rozszerzenie właściwości terytorialnej może łączyć jedynie te kraje koronne, które wchodzą w skład tej samej części składowej Monarchii.
4. Siedzibą Namiestnika, którego właściwość terytorialna obejmuje jeden kraj koronny, jest stolica tego kraju koronnego.
5. Siedzibę Namiestnika, którego właściwość terytorialna obejmuje więcej niż jeden kraj koronny, ustala Monarcha w postanowieniu o powołaniu Namiestnika, wybierając spośród stolic krajów koronnych wchodzących w obszar właściwości terytorialnej Namiestnika.

Art. 2.
Obszar podległy Namiestnikowi na podstawie art. 1 jest Namiestnictwem; jego stolicą jest siedziba Namiestnika.

Art. 3.
1. Monarcha, na wniosek Prezydenta Ministrów JCKM bądź z własnej inicjatywy, może w drodze postanowienia ograniczyć obszar Namiestnictwa bądź go rozszerzyć.
2. W przypadku zmiany obszaru Monarcha dokonuje także niezbędnych zmian w nazewnictwie i stolicy Namiestnictwa, zgodnie z zasadami wyrażonymi w art. 1 ust. 4 i 5 oraz art. 2 ust. 2 i 3.

Art. 4.
Akty prawa krajowego krajów koronnych wchodzących w skład jednego Namiestnictwa nie podlegają ujednoliceniu, a organy Namiestnictwa mogą wydawać akty prawa krajowego dla wszystkich krajów koronnych wchodzących w skład Namiestnictwa bądź dla ich części.

Art. 5.
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Awatar użytkownika
JCKM
Reakcje:
Franz Leopold I
Posty: 498
Rejestracja: 3 lata temu
Lokalizacja: Hofburgpalast, Wien

Landstreitkräfte

Odznaczenia

Kto to?

Nieprzeczytany post autor: Franz Leopold I »

> [Ustawa zostala przyjęta przez Radę Państwa przez aklamację 6 głosami ZA](viewtopic.php?p=4220#p4220)


Awatar użytkownika
JCKM
Reakcje:
Franz Leopold I
Posty: 498
Rejestracja: 3 lata temu
Lokalizacja: Hofburgpalast, Wien

Landstreitkräfte

Odznaczenia

Kto to?

Nieprzeczytany post autor: Franz Leopold I »

Ustawę ZATWIERDZAM i kieruję do publikacji w Dzienniku Ustaw Państwa.

_Wien, 25 April 1920r_

![](https://cdn.discordapp.com/attachments/ ... nknown.png)


Zablokowany

Wróć do „Ustawy Rady Państwa”