I posiedzenie

Siedziba Rady Państwa, parlamentu Monarchii


Awatar użytkownika
JCKM
Reakcje:
Franz Leopold I
Posty: 498
Rejestracja: 3 lata temu
Lokalizacja: Hofburgpalast, Wien

Landstreitkräfte

Odznaczenia

Kto to?

Nieprzeczytany post autor: Franz Leopold I »

Odnośnie Sztabu Generalnego, to właśnie zdałem sobie sprawę z faktu, iż jego działanie de facto nie jest uregulowane prawnie.
Przyjmując założenie, że struktura dowództwa sił zbrojnych oparta ma być na wzorcach historycznych, to przekonany jestem że tutaj już bez ustawy się nie obejdzie - niestety w tej chwili jestem zakopany po uszy w projekcie ustawy o władzach krajowych, który zobowiązałem się [powyżej](viewtopic.php?p=3238#p3238), wskutek czego nie mogę się podjąć przygotowania tego projektu - poza tym jestem głęboko przekonany, że w Radzie są osoby zdolne zrobić to o niebo lepiej ode mnie :)

Wedle tego co pamiętam a propos historycznej struktury wyglądało to mniej więcej w ten sposób:
1. C.i K. Sztab Generalny wszystkich Sił Zbrojnych, w skrócie K.u K. Generalstab
- w jego skład wchodzili najwyżsi dowódcy poszczególnych rodzajów Sił Zbrojnych
- podlegał organizacyjnie pod Kancelarię Wojskową JCKM - przy czym ponieważ nie mamy osobnych rządów dla Cis- i Translitanii, to jestem absolutnie przekonany że jej rolę powinno pełnić po prostu Ministerstwo Wojny, wymienione zresztą w Ugodzie, bo tworzenie _kolejnego_ urzędu tylko w tym jednym celu byłoby co prawda bardzo w stylu _obsesji biurokratyzacji_ jaką cechowała się historyczna Austria ( ;) ), ale _ja osobiście_ bym się zwyczajnie pogubił...
- zajmował się przygotowywaniem planów strategicznych, koordynowaniem działań między poszczególnymi rodzajami Sił, kwestiami logistyki, szkolenia, zaopatrzenia, etc.
- zarządzany był przez Szefa Szabu Generalnego etc., którym zwykle był wysoki rangą oficer piechoty, który jednocześnie był głównym doradcą wojskowym Monarchy, mającym prawo osobistej audiencji w każdym momencie
2. Armeeoberkommando, najwyraźniej powszechnie określane skrótem AOK
- było dowództwem operacyjnym wszystkich sił powoływanym doraźnie w czasie konfliktu zbrojnego
- znajdowało się pod bezpośrednim zwierzchnictwem Monarchy
3. Najwyższy Dowódca C.i K. Sił Zbrojnych,
- w zasadzie jak sama nazwa wskazuje
- formalnie zawsze był nim Cesarz Austrii, _jednakowoż_ istnieje precedens:
JCKM Franciszek Józef I będąc w podeszłym wieku powierzył _de facto_ pełnienie tej funkcji JCKW arcyksięciu Fryderykowi w charakterze swojego przedstawiciela, mianując go _Zur Disposition des Allerhöchsten Oberbefehls - se. k.u.k. Hoheit General der Infanterie und Armeeinspektor Erzherzog Friedrich_ czyli (proszę wybaczyć kulawe tłumaczenie) "Pozostający do dyspozycji Najwyższego Dowódcy - Jego Cesarska i Królewska Wysokość Generał Piechoty oraz Inspektor Armii Arcyksiążę Fryderyk"
4. Ta nieszczęsna Kancelaria Wojskowa, którą wspomniałem powyżej - jakkolwiek podtrzymuję że powinniśmy ją zintegrować z C.i K Kriegsministerium, to szalenie podoba mi się tytuł jaki przysługiwał osobie zajmującej to stanowisko, mianowicie Generaladjutant JCKM, uważam że jest to tytuł na tyle unikalny, że warto byłoby go wykorzystać - ale czy powinien go nosić Szef Sztabu, Minister Wojny czy ktoś jeszcze inny, tego po prostu sam nie wiem.

Dziękuję.

Obrazek


Awatar użytkownika
Ritter
Reakcje:
Moritz von Oranien-Nassau
Posty: 307
Rejestracja: 3 lata temu

Landstreitkräfte

Odznaczenia

Kto to?

Nieprzeczytany post autor: Moritz von Oranien-Nassau »

Co do Obrony Krajowej mam taki pomysł aby jednostki były utrzymywane z dochodów spółek skarbu krajowego,ale wprowadzenie tego będzie możliwe dopiero po uchwaleniu ustawy o działalności gospodarczej w której domyślam się że będzie ujęta też sprawa majątków Krajów Koronnych Jeśli nie to proszę mnie wyprowadzić z błędu i przygotuję własny projekt.

Moritz Ritter von Oranien-Nassau,
Namiestnik Krajów Korony św.Wacława
Obrazek


Awatar użytkownika
JCKW
Reakcje:
Franz Joseph von Habsburg
Posty: 226
Rejestracja: 3 lata temu
Lokalizacja: Hofburgpalast, Wien, Niederösterreich

Kriegsmarine

Odznaczenia

Kto to?

Nieprzeczytany post autor: Franz Joseph von Habsburg »

Pozwolę sobie odnieść się do poprzednich wypowiedzi mych znakomitych przedmówców.

Po pierwsze - jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, że tak się nam rozwija inicjatywa ustawodawcza :-). Oby tak dalej!

Po drugie - bardzo bym prosił, by nie stosować nadmiernie tytulatury w aktach prawnych, bo tworzy nam to dodatkową nieścisłość w nomenklaturze. Zwrot "Jego Cesarska i Królewska Mość" bądź jego warianty jest używany w przypadku Rządu JCKM bądź członków tegoż rządu. Jest to wprowadzone przez Ugodę głównie po to, by wprowadzić właściwe monarchiom nazewnictwo funkcji - zwrot ten nie ma tu większego znaczenia prawnego (chyba, że kiedyś dorobimy się rządu cesarsko-królewskiego i królewsko-węgierskiego, jak w czasach dualizmu). Kiedy jednak przepisy mówią o Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości i jego funkcji, używamy zwrotu "Monarcha".

Po trzecie - sugerowałbym nazewnictwo Cesarskie i Królewskie Siły Zbrojne (k. u. k. Wehrmacht tudzież k. u. k. Bewaffnete Macht).

Po czwarte - podoba mi się, że akt jest krótszy niż typowa kazuistyka mego autorstwa. Chapeau bas!

Tyle moich upierdliwości nazewniczych :-). Rozumiem, że nie każdy musi być specjalistą w tej dziedzinie, dlatego służę pomocą. Odnosząc się dalej do wypowiedzi:

Najjaśniejszy Pan pisze:

Odnośnie artykułów od 5. do 11. przedłożonego projektu, nie ma jednoznacznie obowiązującej normy prawnej, ale zwraca uwagę Art. 59. Ugody, który wydaje się wskazywać na to, iż intencją twórcy Ugody było umożliwienie tego typu regulacji bez konieczności drogi ustawowej, w drodze aktów prawnych niższego rzędu - osobiście podejrzewam że wystarczyłby np. regulamin ustalany w drodze rozporządzenia K.u K. Kriegsministra bądź Szefa Sztabu Generalnego, ale myślę że skoro mamy taką możliwość to najlepiej poprosić o interpretację autora Ugody, JCKW Franciszka Józefa II.

Myślimy podobnie. Oczywiście jeżeli osoby lepiej znające sprawy wojska uważają za stosowne, by pewne zasady regulaminu będące podstawą naszej armii (może język komendy, języki pułkowe, języki komendy w wojskach obrony krajowej, a także pewne podstawowe prawa żołnierza, w tym prawo do żołdu; kary i nagrody mogą być wspomniane, ale to regulamin chyba powinien je określać) zagwarantować ustawą, to nie widzę przeszkód, by ustawa jednak wyznaczała pewne ramy. Ogólny kierunek legislacji moim zdaniem jest w porządku, osobiście bym go trochę przesunął w stronę, którą wskazuje JCKM.

Widziałbym też w ustawie ogólny zarys podziału kompetencji Kriegsministra, Generalstabu i AOK, a także - pamiętajmy, że jesteśmy mikronacją - sposób wypełniania służby wojskowej przez obywateli austro-węgierskich, którzy rejestrują się na stronie. Tutaj narracja miesza się z rzeczywistością i dobrze by to było zaznaczyć.

(-) KAdm Franz Joseph Ehzg von Habsburg


Awatar użytkownika
JCKW
Reakcje:
Andrew von Habsburg
Posty: 658
Rejestracja: 3 lata temu

Kriegsmarine

Odznaczenia

Kto to?

Nieprzeczytany post autor: Andrew von Habsburg »

Panowie
Nikomu nie ograniczam wypowiedzi
Proponuję zacząć zbliżać się do końca debaty

Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg
Regent Monarchii Austro-Węgier

Obrazek


Awatar użytkownika
JCKW
Reakcje:
Andrew von Habsburg
Posty: 658
Rejestracja: 3 lata temu

Kriegsmarine

Odznaczenia

Kto to?

Nieprzeczytany post autor: Andrew von Habsburg »

Szanowny Panie Generale
Czy mógłby Pan poprawić Ustawę o Siłach Zbrojnych i przedstawić wersję zmodyfikowaną ?

Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg
Regent Monarchii Austro-Węgier

Obrazek


Awatar użytkownika
Graf
Reakcje:
Henryk von Groc
Posty: 869
Rejestracja: 3 lata temu

Landstreitkräfte

Odznaczenia

Kto to?

Nieprzeczytany post autor: Henryk von Groc »

Wasza Wysokość oczekuje ode mnie cudu, którego niestety nie będzie. Proszę wybaczyć że zacytuję własne słowa :

Henryk von Groc pisze:
3 miesiące temu

Biorąc pod uwagę, iż faktycznie art 1 i 4 jest powtórzeniem uregulowań, które są zawarte w Ugodzie oraz opinie Waszej Cesarskiej Mości iż pozostałe uregulowanie zawarte w art. 5 -11 można określić rozporządzeniami K.u K. Kriegsministra bądź Szefa Sztabu Generalnego, wycofuję w całości projekt Ustawy o Siłach Zbrojnych Monarchii Austro-Węgierskiej.

Jeśli wykreślimy art. 1 i 4, a pozostałe zapisy można uregulować aktami prawnymi niższego rzędu tj. rozporządzeniami (z czym się zgadzam), to jedyną kwestią pozostałą do regulacji jest formalne powołanie sztabu generalnego i określenia zakresu jego kompetencji. To jednak również może wywołać polemikę, bowiem faktycznie sztab generalny został dawnemi czasy już ustanowiony i funkcjonuje w strukturach wojskowych od dawien dawna. Przez co pozostaje jedynie określić zakres jego kompetencji. Idąc jednak wcześniejszymi rozważaniami, również i ta kwestia nie wymaga ustawy, bowiem nie ma przeszkód by regulacji takich dokonał swym rozporządzeniem lub dekretem Jego Cesarska i Królewska Mość, jako naczelny dowódca sił zbrojnych.

W tej sytuacji proponuję przejść do kolejnego punktu obrad.

(-) graf Henryk von Gröc Hrychowicz
Namiestnik Księstwa Styrii
Obrazek Obrazek


Awatar użytkownika
JCKW
Reakcje:
Andrew von Habsburg
Posty: 658
Rejestracja: 3 lata temu

Kriegsmarine

Odznaczenia

Kto to?

Nieprzeczytany post autor: Andrew von Habsburg »

Chcę czy nie chce musze się zgodzić z Pana Generała wywodem. Przepraszam.
Przechodzimy do ostatniego punku obrad
Wolne wnioski

Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg
Regent Monarchii Austro-Węgier

Obrazek


Awatar użytkownika
JCKW
Reakcje:
Andrew von Habsburg
Posty: 658
Rejestracja: 3 lata temu

Kriegsmarine

Odznaczenia

Kto to?

Nieprzeczytany post autor: Andrew von Habsburg »

Panowie czy nikt nie ma żadnych spraw ?

Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg
Regent Monarchii Austro-Węgier

Obrazek


Awatar użytkownika
Barò
Reakcje:
Borys von Targersdorf
Posty: 963
Rejestracja: 4 lata temu
Lokalizacja: Alba Regia

Landstreitkräfte

Odznaczenia

Kto to?

Nieprzeczytany post autor: Borys von Targersdorf »

Andrew von Habsburg pisze:
3 miesiące temu

Panowie czy nikt nie ma żadnych spraw ?

Jeżeli Wasza Wysokość pozwoli.
O tym już była mowa, dlaczego dopuszcza się do obrad i głosowaniu osoby nie posiadające obywatelstwo?

Borys Targersdorf baró
palatinus regni Hungarie


Awatar użytkownika
JCKM
Reakcje:
Franz Leopold I
Posty: 498
Rejestracja: 3 lata temu
Lokalizacja: Hofburgpalast, Wien

Landstreitkräfte

Odznaczenia

Kto to?

Nieprzeczytany post autor: Franz Leopold I »

Wasze Wysokości, Dostojni Delegaci
Korzystając z prerogatywy nadanej mi przez Art. 34. Ugody przedstawiam pod obrady Rady Państwa [projekt ustawy o ustroju terytorialnym](viewtopic.php?f=103&t=387)


ODPOWIEDZ

Wróć do „Reichsrat”