['16 - '17] Sala Posiedzeń Rady Nadzwyczajnej

Tutaj mieszczą się archiwa Rady Nadzwyczajnej, organu najwyższej władzy państwowej w Monarchii w latach 1916(2016)-1917(2017), po jej porzuceniu przez JCKM Leopolda Augusta.


Dokumenty Rady Nadzyczajnej Kanał - Dokumenty Rady Nadzyczajnej

Tematy: 2 Posty: 2

Rządowe akty prawne; rozporządzenia i ogłoszenia.