Wszystkie odznaki

Kto to?

Verwaltung

Gość

Ta osoba nie należy do obywateli ani stałych mieszkańców Monarchii, przybywa do nas z zagranicy

Bürger

Ta osoba ma obywatelstwo Monarchii.

Rząd

Parlament